Źródło: Sedlak&Sedlak, BDI

 
Należy uwzględnić postępującą dywersyfikację rynku oraz pogłębioną specjalizację w poszczególnych technologiach.

Zatem na stanowiskach w administracji, wsparciu użytkownika oraz koordynacji projektów o profilu ogólnym w latach 2007-2012 pensje zasadniczo wzrosły. W niektórych przypadkach odnotowano nawet spadek wynagrodzeń o 10% w porównaniu z rokiem 2007. Natomiast w przypadku stanowisk mocno wyspecjalizowanych np. DB Programmer lub SAP PM średnia rynkowa jest wyższa o 20% w porównaniu z rokiem 2007. Z kolei w przypadku stanowisk kierowniczych, pięć lat temu pula dostępnych kandydatów na rynku była niewielka. Obecnie na rynku dostępnych jest dużo więcej osób z doświadczeniem managerskim. W związku z tym nie odnotowano wzrostu płac na stanowiskach takich jak: dyrektor czy kierownik działu IT, a w niektórych przypadkach oferowane wynagrodzenie jest niższe.

34