Autor: Justyna Mirska

 
Czy Twoi ludzie, oprócz doskonałej znajomości technologii, posiadają te umiejętności?

 • rozpoznawanie potrzeb użytkowników,
 • rozpoznawanie biznesowego potencjału danej technologii,
 • zdolność do pracy w zespole i środowisku wielokulturowym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • zdolność do organizowania pracy własnej i innych,
 • dobra znajomość języka obcego.

Jeżeli tak, to oznacza, że masz pracowników idealnych! Dbaj o nich!

Zastanawiałeś się kiedyś, po co informatykowi kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie potrzebne są na wszystkich stanowiskach w branży IT. Przykładowo, na stanowisku programisty w kilkuosobowym zespole, kluczowe będą nasze umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji. Inni członkowie zespołu muszą znać odpowiedzi na pytania nad czym obecnie pracujemy, kiedy skończymy pracę i kiedy oni mogą „wejść” ze swoją częścią oprogramowania i rozpocząć integrację. Z kolei na stanowisku testera nie do przecenienia jest dociekliwość i wytrwałość w tropieniu „bugów”. Praca nad rozwojem aplikacji czy jej utrzymaniem również jest pracą zespołową. Nie da się stworzyć dobrego oprogramowania bez współdziałania wszystkich członków zespołu i dobrego zarządzania nim. Praca w zespole – coraz częściej prowadzona według metodyk iteracyjnych – wymusza częstą komunikację. Należy zatem rozwijać odpowiednie umiejętności.

Mogłoby się wydawać, że programista, który nie kontaktuje się z klientem, może zdystansować się do tych wymogów. Nawet wtedy jednak dobrze jest wziąć pod uwagę rozwój umiejętności miękkich jako szansy na zdobycie kolejnego satysfakcjonującego szczebla kariery. Być może bowiem kolejne, lepiej opłacane stanowisko będzie wiązało się z kontaktem z klientem wewnętrznym i umiejętności komunikacyjne staną się niezbędne. Czasem do zainwestowania w rozwój umiejętności miękkich skłania nie tylko specyfika wykonywanej pracy, ale też charakter danej firmy. 

Niektóre międzynarodowe instytucje zatrudniają tylko osoby z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym. Tu również wymagane są umiejętności interpersonalne, znajomość środowiska międzykulturowego, która może przyczynić się do sukcesu projektów zespołowych. Brak takiego przygotowania to potencjalne ryzyko komunikacyjne i zagrożone powodzenie projektu.

Creative business idea

Lista kompetencji miękkich:

 • zdolność do motywowania samego siebie,
 • inicjowanie nowych rozwiązań
 • sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą,
 • komunikowanie się z ludźmi
 • przekonywanie ich do swoich racji
 • motywowanie innych
 • inspirowanie
 • zarządzanie zespołem.