Autor: Michał Kapinos

 
Faktem jest, że oczekiwania pracodawców rosną. Idealny kandydat do pracy w branży informatycznej, w zależności od posiadanej funkcji, powinien: wyróżniać się wiedzą w zakresie znajomości systemów operacyjnych, tworzenia i administrowania bazami danych lub programowania wysoko- oraz niskopoziomowego przynajmniej w jednej technologii. Ceniona jest również znajomość przynajmniej podstaw metodologii zarządzania projektami, takimi jak PMI czy PRINCE 2, zasad ITIL lub metodyk cyklów wytwórczych oprogramowania, jak SCRUM czy AGILE. Dodatkowo pracodawcy podkreślają potrzebę wiedzy biznesowej, szczególnie w zakresie znajomości sektora, w którym działają. Podobnie jak w innych branżach, nie można przecenić kompetencji komunikacyjnych i możliwości porozumiewania się w językach obcych.

Co charakteryzuje idealnego kandydata do pracy w branży IT:

  • w zależności od posiadanej funkcji powinien wyróżniać się wiedzą w zakresie znajomości systemów operacyjnych, tworzenia i administrowania bazami danych lub programowania wysoko- oraz niskopoziomowego przynajmniej w jednej technologii
  • ceniona jest znajomość przynajmniej podstaw metodologii zarządzania projektami, takimi jak PMI czy PRINCE 2, zasad ITIL lub metodyk cyklów wytwórczych oprogramowania, jak SCRUM czy AGILE
  • dodatkowo pracodawcy podkreślają potrzebę wiedzy biznesowej, szczególnie w zakresie znajomości sektora, w którym działają
  • nie można też przecenić kompetencji komunikacyjnych i możliwości porozumiewania się w językach obcych