Źródło: Hays Poland

 
Prawie 70 stanowisk pogrupowanych w 4 główne kategorie: wyższe kierownictwo; sprzedaż i operacje; rozwój aplikacji, utrzymanie infrastruktury i aplikacji. 

 

 

32

33