Jak optymalizować koszty infrastruktury IT w sektorze publicznym?

Optymalizacja w sektorze administracji musi uwzględniać wiele czynników. Efektywność kosztowa ma duże znaczenie, jednak nie zawsze to, co jest najtańsze, przyniesie największe oszczędności w czasie.  Należy pamiętać, że to nie samo cięcie wydatków jest ważne, ale to co się z tymi oszczędnościami wiąże. Jaką technologię administracja dostanie w zamian i czy koszty końcowe, liczone z wieloletnim utrzymaniem zakupionej infrastruktury, rzeczywiście będą mniejsze, niż zakładano przed procesem optymalizacyjnym? Czy jest to technologia bezpieczna? Czy optymalizacja wpisuje się w zmieniające się oczekiwania wobec urzędów dotyczące sposobów komunikacji i obsługi obywatela? Innymi słowy - czy optymalizacja wpisuje się w proces transformacji cyfrowej?

Optymalizacja to więc znacznie więcej niż zaoszczędzenie pieniędzy, to także odpowiednie zarządzanie jakością. To wyzwania, przed którymi stoją menedżerowie instytucji publicznych. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu GOVTech Klubu, którego tematem będzie optymalizacja kosztów infrastruktury IT. W klubowej atmosferze w gronie kilkudziesięciu przedstawicieli administracji szczebla centralnego i samorządowego porozmawiamy o tym, jak dobrze zaplanować  proces optymalizacji i które czynniki są kluczowe dla jego powodzenia. ZAPRASZAMY!

W PROGRAMIE:

Tak wyglądały poprzednie spotkania GovTech Klub

Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw

Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Patron medialny

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
kamil_sulkowski@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl