GOVTech Klub to wspólne przedsięwzięcie redakcji Computerworld i The Heart, mające na celu integrację środowiska dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za cyfryzację w sektorze publicznym. W ramach cyklu spotkań o charakterze klubowym podejmujemy tematy z obszaru ICT o najwyższym priorytecie i cieszące się największym zainteresowaniem menedżerów reprezentujących urzędy publiczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Tematem najbliższego GOVTech Klubu będzie Blockchain w sektorze publicznym.

Od momentu pierwszego praktycznego zastosowania technologii blockchain (był nim Bitcoin w 2009 r.) zainteresowanie biznesu i sektora publicznego technologią rozproszonych rejestrów stale rośnie. Rozproszony charakter, przejrzystość, stabilność, bezpieczeństwo, charakter peer-to-peer, wyeliminowanie pośredników, a także nieodwracalność transakcji to cechy blockchaina, które spowodowały, że jest uważany dziś za technologię przyszłości.

Sięgnęły już po nią rządy wielu krajów, m.in. Estonii, Szwecji, Grecji czy Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2018 r. polski resort cyfryzacji oraz GPW podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania technologii blockchain na rynku kapitałowym.  Na przełomie 2018 i 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło powołać grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Jak rozwinie się zastosowanie technologii blockchain w polskiej administracji?
Jaką rolę odegra technologia, której odkrycie uważane jest za rewolucyjne?

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu, na którym skupimy się na potencjale zastosowania technologii blockchain w sektorze publicznym w Polsce i zaprezentujemy pierwsze praktyczne zastosowania systemu rozproszonych rejestrów. Do zobaczenia!

 GOVTech to nie tylko ciekawy program, to także sesje networkingowe, służące poznaniu się Uczestników i wymianie doświadczeń. 
GOVTech daje możliwość poszerzenia wiedzy, spotkania z decydentami i wymiany doświadczeń. Zapraszamy!

GOVTech Klub "Blockchain w sektorze publicznym" 30 maja 2019
09.00–09.30

Rejestracja uczestników. Powitalny poczęstunek.

09.30–10.00

Sesja networkingowa Uczestników.

10.00–10.20

Plany i działania Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze zastosowania technologii blockchain w sektorze publicznym.

Piotr Rutkowski Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. technologii blockchain, Ministerstwo Cyfryzacji
10.20–10.40

Czym jest blockchain dla administracji publicznej i dlaczego powinien być adoptowany?

Małgorzata Michniewicz Małgorzata Michniewicz, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10.40–11.10

Zastosowanie blockchain w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych

Paweł Modrzyński Paweł Modrzyński, Dyrektor, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
11.10–11.30

Czekamy na potwierdzenie tematu wystąpienia.

Michał Legumina Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende SA
11.30–12.00

Przerwa na kawę. Druga sesja networkingowa.

12.00–12.30

Zastosowanie technologii blockchain na rynku kapitałowym.

Sławomir Panasiuk Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
12.30–13.00

Czekamy na potwierdzenie wystąpienia.

13.00–13.45

Debata "Jak rozwinie się zastosowanie technologii blockchain w polskiej administracji?"

Małgorzata Michniewicz Małgorzata Michniewicz, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Sławomir Panasiuk Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
Jacek Szczepański Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
13.45–15.00

LUNCH i rozmowy kuluarowe

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW:

Michał Legumina

Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende SA

Małgorzata Michniewicz

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Paweł Modrzyński

Dyrektor, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.

Piotr Rutkowski

Doradca ds. polityki DLT/Blockchain, Ministerstwo Cyfryzacji

Jacek Szczepański

Wiceprezes Zarządu, Atende

Tak wyglądało poprzednie spotkanie GovTech Klubu

Materiał redakcyjny

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:


Opinie uczestników grudniowego GOVTech Klubu

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw
Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl