GOVTech Klub to wspólne przedsięwzięcie redakcji Computerworld i The Heart, mające na celu integrację środowiska dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za cyfryzację w sektorze publicznym. W ramach cyklu spotkań o charakterze klubowym podejmujemy tematy z obszaru ICT o najwyższym priorytecie i cieszące się największym zainteresowaniem menedżerów reprezentujących urzędy publiczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Tematem najbliższego GOVTech Klubu będzie Optymalizacja kosztów infrastruktury IT w sektorze publicznym.

GOVTech to nie tylko ciekawy program, to także sesje networkingowe, służące poznaniu się Uczestników i wymianie doświadczeń.
GOV
Tech daje możliwość poszerzenia wiedzy, spotkania z decydentami i wymiany doświadczeń. Zapraszamy!

W programie grudniowego spotkania:

Spotkanie GovTech Klubu odbędzie się w godzinach 9.30-14.00. Szczegółową agendę przedstawimy wkrótce.

Tak wyglądało listopadowe spotkanie GOVTech Klubu "Bezpieczeństwo ICT w sektorze publicznym"

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:


Opinie uczestników listopadowego GOVTech Klubu

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw
Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl