Jak optymalizować koszty infrastruktury IT w sektorze publicznym?

Optymalizacja w sektorze administracji musi uwzględniać wiele czynników. Efektywność kosztowa ma duże znaczenie, jednak nie zawsze to, co jest najtańsze, przyniesie największe oszczędności w czasie.  Należy pamiętać, że to nie samo cięcie wydatków jest ważne, ale to co się z tymi oszczędnościami wiąże. Jaką technologię administracja dostanie w zamian i czy koszty końcowe, liczone z wieloletnim utrzymaniem zakupionej infrastruktury, rzeczywiście będą mniejsze, niż zakładano przed procesem optymalizacyjnym? Czy jest to technologia bezpieczna? Czy optymalizacja wpisuje się w zmieniające się oczekiwania wobec urzędów dotyczące sposobów komunikacji i obsługi obywatela? Innymi słowy - czy optymalizacja wpisuje się w proces transformacji cyfrowej?

Optymalizacja to więc znacznie więcej niż zaoszczędzenie pieniędzy, to także odpowiednie zarządzanie jakością. To wyzwania, przed którymi stoją menedżerowie instytucji publicznych. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu GOVTech Klubu, którego tematem będzie optymalizacja kosztów infrastruktury IT. W klubowej atmosferze w gronie kilkudziesięciu przedstawicieli administracji szczebla centralnego i samorządowego porozmawiamy o tym, jak dobrze zaplanować  proces optymalizacji i które czynniki są kluczowe dla jego powodzenia. ZAPRASZAMY!

Fotogaleria

W gronie prelegentów m.in:

Joanna Baranowska

Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Cyfryzacji

Tomasz Bitner

Redaktor Naczelny, Computerworld

Jakub Bryła

odpowiada za rozwój produktów, marketing i analizy, ATM SA

Adam Dzielnicki

Kierownik produktu, Atman

Michał Kulesza

Adwokat, Partner w departamencie technologicznym, Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

Piotr Mazurek

Daas Account Manager, HP Inc Polska

Daniel Michalczak

IT Product Manager, Huawei Polska

Małgorzata Pałka-Jarema

Senior Associate, Kancelaria Maruta Wachta

Anna Rydel

Enterprise Account Executive, Commvault

Jarosław Skomiał

ICM UW

dr inż. Robert Sot

Zastępca dyrektora, ICM UW
GOVTech Klub "Optymalizacja kosztów infrastruktury IT" 12 grudnia 2019
08.30–09.00

Rejestracja uczestników. Poranny poczęstunek.

09.00–09.30

Poranna sesja networkingowa uczestników.

09.30–10.00

Stan prac nad budową chmury narodowej. Plany dotyczące wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze publicznym.

Joanna Baranowska Joanna Baranowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji
10.00–10.20

Optimum infrastrukturalne – jak pies z kotem, czyli chmurolub z klasykiem.

Prelegenci Atmana (który od ćwierć wieku ma w swoim DNA zakodowane doskonalenie i model  outsourcingu IT) od lat są związani z rynkiem ICT i codziennie rozwiązują realne problemy instytucji publicznych i biznesu. Kuba i Adam zyskali szerokie spojrzenie na proces usprawnień w obszarze infrastruktury IT, a o kilku najistotniejszych aspektach opowiedzą w swoim wystąpieniu.

W teorii każdą optymalizację można próbować sprowadzić tylko do wymiaru finansowego. W praktyce najcenniejsza okazuje się jednak wcześniejsza analiza tego procesu pod kątem: jakości, czasu, bezpieczeństwa, a dopiero na końcu bezpośrednich kosztów.

Zapraszamy na starcie opinii prelegentów Atmana: w jakich scenariuszach chmura jest rzeczywiście opłacalna, a kiedy klasyczne rozwiązania ją wyprzedzają, i jak rozwiązania hybrydowe wpisują się w optymalizację infrastruktury IT. Prelegenci zdradzą też kilka smaczków infrastrukturalnych nieobcych być może tylko tym, którzy znają temat „od kuchni”.

Jakub Bryła Jakub Bryła, odpowiada za rozwój produktów, marketing i analizy, ATM SA
Adam Dzielnicki Adam Dzielnicki, zarządza produktami i usługami kolokacji, ATM SA
10.20–10.40

Większy wgląd w dane i optymalizacja kosztów przechowywania dzięki archiwizacji.

Daniel Michalczak Daniel Michalczak, CEE Data Intelligence Specialist, Hitachi Vantara
Anna Rydel Anna Rydel, Senior Sales Engineer, Commvault
10.40–11.10

Supercomputing jako pole doświadczalne dla IT o ekstremalnych wymaganiach.

Obliczenia naukowe i techniczne wielkiej skali, czyli tak zwany Supercomputing lub High Performance Computing (HPC) wymagają nieustannej modernizacji sprzętu i infrastruktury obliczeniowej. 

Supercomputing jest najbardziej wymagającym i naszybciej zmieniającym się obszarem w całym spektrum technologii komputerowych. 

Jako przykłady mogą posłużyć następujące wskaźniki:

1. Typowa szafa sprzętowa w HPC pobiera ok. 150 kW mocy elektrycznej, czyli ok. 10 razy więcej niż szafa typu “enterprise”.

2. Moc obliczeniowa komputerów klasy HPC rośnie 1000 razy w ciągu ok. 8 lat

3. Większość komputerów klasy HPC jest chłodzona cieczą, często gorącą wodą która na wejściu ma temperaturę powyżej 40 stopni celsjusza.

4. PUE wielu systemów HPC jest mniejsze niż 1.1.

W mojej prezentacji omówię powyższe zagadnienia.

Opowiem również o działaniach i rekomendacjach wypracowanych przez Energy Efficiency Working Group in HPC; o działaniach zmierzających do obniżenia kosztów operacyjnych, sprzętowych oraz kosztów oprogramowania.

dr inż. Robert Sot dr inż. Robert Sot, Zastępca dyrektora, ICM UW
11.10–11.40

PRZERWA KAWOWA

11.40–12.10

Świadomy license management – jak obniżyć koszt infrastruktury przez zakup licencji?

Michał Kulesza Michał Kulesza, Senior Associate, Kancelaria Maruta Wachta
Małgorzata Pałka-Jarema Małgorzata Pałka-Jarema, Senior Associate, Kancelaria Maruta Wachta
12.10–12.30

Jak usprawnić działania IT - HP Device as a Service, czyli urządzenia HP jako usługa.

DZISIAJ KAŻDA FIRMA POTRZEBUJE PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO. UCZYŃ USŁUGI HP SWOIMI. HP oferuje więcej wyborów i elastyczności niż kiedykolwiek dotychczas, od rozwiązania Urządzenie HP jako usługa (DaaS), które zapewnia pełne rozwiązanie w zakresie użytkowania i zarządzania swoimi urządzeniami i aplikacjami opartymi na wielu systemach operacyjnych, po usługi HP Lifecycle w zakresie zarządzania okresem eksploatacji urządzenia. DaaS zapewnia nowoczesny model usług, który upraszcza sposób, w jaki organizacje zasilają, wspierają i zarządzają instrumentami IT za pomocą wnikliwych analiz i raportów z HP TechPulse. Rozszerz możliwości zarządzania rozwiązania HP Device as a Service (DaaS) o dostępną w czasie rzeczywistym ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, analizy bezpieczeństwa i zagrożeń oraz wiedzę specjalistyczną oferowane przez usługę HP DaaS Proactive Security. Wiecej na: https://www8.hp.com/pl/pl/services/daas.html?jumpid=in_r12012_pl/pl/shared/services_overview/cross-link/daas-learn-more#overview

Piotr Mazurek Piotr Mazurek, Daas Account Manager, HP Inc Polska
12.30–13.15

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, zaproszonych gości i publiczności.

Joanna Baranowska Joanna Baranowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji
Tomasz Bitner Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny, Computerworld
Jakub Bryła Jakub Bryła, odpowiada za rozwój produktów, marketing i analizy, ATM SA
Piotr Mazurek Piotr Mazurek, Daas Account Manager, HP Inc Polska
Daniel Michalczak Daniel Michalczak, CEE Data Intelligence Specialist, Hitachi Vantara
dr inż. Robert Sot dr inż. Robert Sot, Zastępca dyrektora, ICM UW
13.15–14.15

Lunch, rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Tak wyglądały poprzednie spotkania GovTech Klub

Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:
  • przedstawicieli urzędów centralnych

  • prezydentów, członków zarządów województw i miast

  • naczelników, dyrektorów wydziałów IT

  • dyrektorów biur strategii i rozwoju

  • głównych specjalistów.

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw

Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Patron medialny

Partner strategiczny

Partnerzy merytoryczni

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]