Optymalne wykorzystanie i jednocześnie ochrona danych przed niepowołanym dostępem to wyzwania, z  którymi musi się dziś mierzyć administracja publiczna. Majątek narodowy, jakim są dane, wymaga szczególnej troski, przede wszystkim zmian dotychczasowych modeli gromadzenia i przetwarzania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu którego tematem będą DANE w administracji publicznej. W prawdziwej klubowej atmosferze w gronie kilkudziesięciu przedstawicieli administracji szczebla centralnego i samorządowego porozmawiamy o wykorzystaniu danych do poprawy działania administracji i rozwoju gospodarki.

Misją zainaugurowanego w sierpniu 2018 r. GovTech Klubu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze cyfryzacji administracji centralnej i samorządowej. To platforma spotkań środowiska dyrektorów i menedżerów IT - praktyków sektora administracji publicznej z dostawcami nowych technologii. ZAPRASZAMY!

Fotogaleria

W gronie prelegentów m.in:

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli

Agata Miazga

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych; Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Ministerstwo Cyfryzacji

Daniel Michalczak

IT Product Manager, Huawei Polska

Dominik Rozkrut

Prezes, Główny Urząd Statystyczny

Anna Rydel

Enterprise Account Executive, Commvault

Marek Stodolak

Enterprise Account Manager, Commvault

Kajetan Wojsyk

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Tematyka spotkania:

 

 • Kierunki i realizacja polityki otwartości danych
 • Zarządzanie danymi w kontekście dostępności, użyteczności, interoperacyjności oraz bezpieczeństwa
 • Dane jako paliwo współczesnych miast - fundament przedsięwzięć inteligentnego miasta
 • Bezpieczeństwo danych w bazach i systemach urzędów
 • Ochrona danych i infrastruktury przetwarzania
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej
 • Rozwiązania informatyczne wspierające bezpieczeństwo, integrację i analizę danych
 • Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie w oparciu o dane w administracji publicznej

GOVTech Klub "DANE W SEKTORZE PUBLICZNYM" 4 października 2019
08.00–08.30

Rejestracja uczestników. Poranny poczęstunek.

08.30–09.00

Sesja networkingowa uczestników.

09.00–09.30

Rola statystyki publicznej w narodowym ekosystemie danych.

Główny Urząd Statystyczny już od przeszło stu lat pełni rolę integrującą i koordynującą krajowe systemy informacyjne. Realizacja tak postawionego celu nie jest jednak w sposób oczywisty zadaniem prostym. Mnogość instytucji, procesów i wykorzystywanych rozwiązań stanowi poważne wyzwanie. Wykonując swoje zadania statystyka publiczna posługuje się danymi z klasycznych badań reprezentacyjnych, ale także ze źródeł administracyjnych i tzw. nowych źródeł danych, będących efektem postępujących procesów cyfryzacji. Transformacja cyfrowa to nowe wyzwania, ale przede wszystkim i olbrzymi potencjał rozwoju krajowego systemu statystycznego w kontekście budowy infrastruktury informacyjnej państwa. Główny urząd Statystyczny podejmuje wiele istotnych inicjatyw w tym zakresie.

Dominik Rozkrut Dominik Rozkrut, Prezes, Główny Urząd Statystyczny
09.30–10.00

Dane.gov.pl, czyli jak otwieramy dane publiczne w administracji.

Otwieranie danych to proces, w którym wiele zależy od czynników takich jak otoczenie prawne i instytucjonalne, chęć i jakość współpracy między instytucjami publicznych i wewnątrz nich czy ogólne nastawienie urzędników i urzędniczek do jawności życia publicznego.

Otwarte dane to cenny surowiec, wykorzystywany w aplikacjach, produktach i usługach. Ich wartość zaczęli doceniać przedsiębiorcy i naukowcy, dlatego urzędy coraz częściej decydują się je otwierać. Na portalu dane.gov.pl z każdym dniem przybywa wysokiej jakości danych, udostępnianych przez urzędy, do pobrania i ponownego wykorzystywania. Danych aktualnych, bezpłatnych i, co istotne, niezwykle wartościowych dla użytkowników, bo przygotowanych zgodnie ze standardami otwartości, pod okiem pełnomocników ds. otwartości danych. Otwarte dane stają się głównym bohaterem konferencji i Hackathonów. Coraz częściej szuka ich również sam obywatel. Dlaczego?

Agata Miazga Agata Miazga, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych; Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Ministerstwo Cyfryzacji
10.00–10.30

Dostępne, Użyteczne, Bezpieczne – dlaczego duże organizacje w Polsce powierzyły swoje dane rozwiązaniom Hitachi Vantara.

„To już mamy załatwione” – każda duża organizacja chciała by się podpisać pod tym hasłem w zakresie bezpiecznego a jednocześnie efektywnego składowania danych będących pod rygorem współczesnych polityk zgodnych z zastosowaniem nośnika trwałego. Porozmawiajmy jak oczekiwania i przepisy przenieść w realne warunki.

Daniel Michalczak Daniel Michalczak, CEE Data Intelligence Specialist, Hitachi Vantara
10.30–11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00–11.30

Bezpieczeństwo Infrastruktury IT i danych przetwarzanych przez urzędy publiczne.

W związku z coraz szerszym wykorzystywaniem systemów informatycznych do realizacji zadań w administracji publicznej konieczne jest zabezpieczenie danych o obywatelach.

Wejście w życie przepisów RODO w zakresie ochrony danych osobowych wprowadziło nowe wymogi dla zaprojektowania i wdrożenia całego systemu tej ochrony, w tym ustanowienia procedur dla wszystkich procesów zachodzących w urzędzie.

Wcześniejsze kontrole, w których badano wybrane aspekty bezpieczeństwa informacji wykazały, że kierownicy urzędów nie nadają bezpieczeństwu informacji należytej wagi, nie wdrażają i nie aktualizują zasad bezpieczeństwa, nie zapewniają odpowiednich narzędzi IT lub nie w pełni je stosują.

Stale wzrasta zainteresowanie obywateli elektroniczną formą załatwiania spraw w urzędach. Planując przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP warto mieć wiedzę opartą o zobiektywizowane ustalenia konstytucyjnego organu kontrolnego – jakim jest Najwyższa Izba Kontroli:

- Czy przyjęte i wdrożone rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania informacji w urzędzie? 

- Czy zapewniono należytą organizację bezpieczeństwa informacji (polityki, procedury, instrukcje, dedykowane zasoby osobowe, techniczne)? 

- Czy rozwiązania techniczne są wdrożone i wykorzystywane a rozwiązania organizacyjne stosowane i egzekwowane? 

- Czy są cyklicznie podejmowane działania mające na celu zapobieganie incydentom bezpieczeństwa informacji (szkolenia, analiza incydentów, audyty, analiza ryzyka)? 

Marek Bieńkowski Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli
11.30–12.00

Konsolidacja, zarządzanie, skalowanie – jak poradzić sobie z przyrostem danych.

Współczesne IT to poza warstwą sprzętową czy aplikacyjną szereg danych. Dane są rozproszone na lokalnych maszynach wirtualnych, w chmurach  (prywatnych, publicznych, hybrydowych), aplikacjach, w różnych lokalizacjach, na różnych nośnikach, u różnorodnych użytkowników, w wielu miejscach.

Ta złożoność środowisk IT rodzi wielkie ryzyko z zabezpieczeniem, zarządzaniem, a w przypadku potrzeby, odtworzeniem danych.

Zmieniające się przepisy prawa, wymuszają rozbudowę infrastruktury, spełnienie nowych wymagających norm, a także zapewnienie prawnej zgodności z wymaganiami prawodawcy.

Jak sobie z tymi wyzwaniami poradzić? Jak ustrzec się przed utratą danych? Jak zapewnić wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo przy ograniczonych budżetach? Jak przechowywać dane długookresowo w archiwach nie ponosząc dodatkowych kosztów obciążenia aplikacji i systemów. Opowiemy o tym Państwu podczas spotkania GovTech Klubu w dniu 4 października 2019.

Anna Rydel Anna Rydel, Senior Sales Engineer, Commvault
Marek Stodolak Marek Stodolak, Enterprise Account Manager, Commvault
12.00–12.20

Dane vs. "dane".

Na prawdziwych przykładach, wziętych z życia i własnej praktyki pokażę, że bardzo często to, co wygląda na dane, jest tylko zamulającym prawdę „elektrośmieciem”. Mówi się, że dane są paliwem współczesnej gospodarki. Jeśli trzymalibyśmy się tej analogii, to efektywność danych moglibyśmy mierzyć stosunkiem odwrotności liczby przesłanych bajtów do jakości uzyskanej informacji (cokolwiek rozumielibyśmy pod pojęciem „jakość”). O tym opowiem w trakcie swojej prezentacji.

Kajetan Wojsyk Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
12.20–13.05

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, zaproszonych gości i publiczności.

Moderator: Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld

Marek Bieńkowski Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli
Daniel Michalczak Daniel Michalczak, CEE Data Intelligence Specialist, Hitachi Vantara
Dominik Rozkrut Dominik Rozkrut, Prezes, Główny Urząd Statystyczny
Marek Stodolak Marek Stodolak, Enterprise Account Manager, Commvault
Kajetan Wojsyk Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
13.05–14.00

Lunch, rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Ostatni GovTech Klub nt. Danych w administracji odbył się w sierpniu 2018:

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video z tego spotkania:

Tak wyglądał GovTech Klub nt. Danych w sektorze publicznym w sierpniu 2018:

Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:
 • przedstawicieli urzędów centralnych

 • prezydentów, członków zarządów województw i miast

 • naczelników, dyrektorów wydziałów IT

 • dyrektorów biur strategii i rozwoju

 • głównych specjalistów.

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw

Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]