GOVTech Klub to wspólne przedsięwzięcie redakcji Computerworld i The Heart, mające na celu integrację środowiska dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za cyfryzację w sektorze publicznym. W ramach cyklu spotkań o charakterze klubowym podejmujemy tematy z obszaru ICT o najwyższym priorytecie i cieszące się największym zainteresowaniem menedżerów reprezentujących urzędy publiczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Tematem najbliższego GOVTech Klubu będzie Blockchain w sektorze publicznym.

Od momentu pierwszego praktycznego zastosowania technologii blockchain (był nim Bitcoin w 2009 r.) zainteresowanie biznesu i sektora publicznego technologią rozproszonych rejestrów stale rośnie. Rozproszony charakter, przejrzystość, stabilność, bezpieczeństwo, charakter peer-to-peer, wyeliminowanie pośredników, a także nieodwracalność transakcji to cechy blockchaina, które spowodowały, że jest uważany dziś za technologię przyszłości.

Sięgnęły już po nią rządy wielu krajów, m.in. Estonii, Szwecji, Grecji czy Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2018 r. polski resort cyfryzacji oraz GPW podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania technologii blockchain na rynku kapitałowym.  Na przełomie 2018 i 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło powołać grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Jak rozwinie się zastosowanie technologii blockchain w polskiej administracji?
Jaką rolę odegra technologia, której odkrycie uważane jest za rewolucyjne?

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu, na którym skupimy się na potencjale zastosowania technologii blockchain w sektorze publicznym w Polsce i zaprezentujemy pierwsze praktyczne zastosowania systemu rozproszonych rejestrów. Do zobaczenia!

 GOVTech to nie tylko ciekawy program, to także sesje networkingowe, służące poznaniu się Uczestników i wymianie doświadczeń. 
GOVTech daje możliwość poszerzenia wiedzy, spotkania z decydentami i wymiany doświadczeń. Zapraszamy!

Fotogaleria

GOVTech Klub "Blockchain w sektorze publicznym" 30 maja 2019
09.00–09.30

Rejestracja uczestników. Powitalny poczęstunek.

09.30–10.00

Sesja networkingowa Uczestników.

10.00–10.20

Plany i działania grupy roboczej przy Ministerstwie Cyfryzacji w obszarze zastosowań technologii blockchain.

Piotr Rutkowski Piotr Rutkowski, Doradca ds. polityki DLT/Blockchain, Ministerstwo Cyfryzacji
10.20–10.40

Czym jest blockchain dla administracji publicznej i dlaczego powinien być adoptowany?

Małgorzata Michniewicz Małgorzata Michniewicz, Ekspert ds strategii bezpieczeństwa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10.40–11.10

Wykorzystanie technologii blockchain w optymalizacji efektywności i bezpieczeństwa procesów w samorządowych Centrach Usług Wspólnych

Rynek usług wspólnych w obszarze publicznym w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem samorządów, które coraz częściej i szerzej sięgają po to narzędzie do efektywniejszego i bezpieczniejszego realizowania swoich zadań. Ogromne znaczenie w dynamicznym rozwoju tego sektora mają technologie informatyczne, których wykorzystanie jest kluczowe dla każdego sprawnie działającego CUW. Zainteresowanie blockchain w Polsce może być porównywalne z innymi krajami na świecie. Coraz częściej można usłyszeć nie tylko o teoretycznych zastosowaniach tej technologii, ale również o realnych wdrożeniach i korzyściach, jakie ze sobą niesie. Katalizatorem tych zdarzeń stała się regulacja UE dotycząca tzw. trwałego nośnika, wzmocniona przez stanowisko regulatora UOKiK w Polsce, który zwrócił się do sektora bankowego jako pierwszego z zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu komunikowania klientom bankowym zmian w regulaminach i cennikach w sposób elektroniczny. Jednym ze sposobów rozwiązania tego naglącego problemu było wykorzystanie technologii blockchain jako gwaranta, że informacja publikowana przez instytucję jest: niezmienna, integralna, niezaprzeczalna na skali czasu oraz przede wszystkim bezpieczna.

 

W prezentacji pokazano proces wdrożenia trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain dla zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznie zatwierdzanych danych finansowych w jednostkach obsługiwanych przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW). Projekt został zrealizowany w oparciu o ChainDoc, autorskie rozwiązanie firmy Atende S.A. przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych.

Paweł Modrzyński Paweł Modrzyński, Dyrektor, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
11.10–11.30

Blockchain z instytucjami publicznymi - nowe możliwości dla administracji i obywatela.

Michał Legumina Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende SA
11.30–12.00

Przerwa na kawę. Druga sesja networkingowa.

12.00–12.30

Zastosowanie technologii blockchain na rynku kapitałowym.

Sławomir Panasiuk Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
12.30–12.50

Blockchain w sektorze publicznym – praktyczne wyzwania

Szymon Ciach Szymon Ciach, Prawnik, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
Piotr Gałka Piotr Gałka, Prawnik, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
12.50–13.30

Debata "Jak rozwinie się zastosowanie technologii blockchain w polskiej administracji?"

Szymon Ciach Szymon Ciach, Prawnik, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
Piotr Gałka Piotr Gałka, Prawnik, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
Sławomir Panasiuk Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
Piotr Rutkowski Piotr Rutkowski, Doradca ds. polityki DLT/Blockchain, Ministerstwo Cyfryzacji
Grzegorz Stech Grzegorz Stech, redaktor, Computerworld
Jacek Szczepański Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
13.30–14.30

LUNCH i rozmowy kuluarowe

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW:

Szymon Ciach

Associate, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

Piotr Gałka

Prawnik, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

Michał Legumina

Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende SA

Małgorzata Michniewicz

Ekspert ds strategii bezpieczeństwa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Paweł Modrzyński

Dyrektor, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.

Piotr Rutkowski

Doradca ds. polityki DLT/Blockchain, Ministerstwo Cyfryzacji

Grzegorz Stech

Redaktor Naczelny, Computerworld

Jacek Szczepański

Wiceprezes Zarządu, Atende SA

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:

  • przedstawicieli urzędów centralnych
  • prezydentów, członków zarządów województw i miast
  • naczelników, dyrektorów wydziałów IT
  • dyrektorów biur strategii i rozwoju
  • głównych specjalistów.


Opinie uczestników grudniowego GOVTech Klubu

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw
Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]