Zapraszamy do udziału w spotkaniu którego tematem będzie rozwój inteligentnych miast.
Spotkanie będzie okazją do poznania miejskich projektów i innowacyjnych rozwiązań,
które zmieniają oblicze współczesnych miast.

Czy polskie miasta są inteligentne? W pierwszej setce raportu IESE Cities in Motion Index 2019 - listy najbardziej inteligentnych miast świata, Warszawa znajduje się na 69 pozycji, Wrocław na 95.  Zgodnie z normą ISO37120 poziom inteligencji miasta określa ponad 100 wskaźników w 17 obszarach funkcjonowania miasta tj. energia, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, transport i wiele innych. W marcu 2019 Lublin jako pierwsze miasto w Polsce sięgnęło po certyfikat Smart City wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Wcześniej, certyfikaty wydane przez inne jednostki certyfikujące, otrzymały Gdynia, Gdańsk i Kielce.

Często autorami ciekawych miejskich realizacji, stanowiących elementy smart cities, są mniejsze miasta. Przykładem jest Toruń, który pracuje nad wprowadzeniem autonomicznego ruchu bezzałogowych statków powietrznych nad miastem. Mają znaleźć zastosowanie w analizie natężenia ruchu i stanu dróg, minimalizowaniu ryzyka utonięć, zapobieganiu dzikim składowiskom śmieci czy transporcie krwi i narządów do transplantacji.

Jakie są najciekawsze doświadczenia polskich miast w budowaniu smart cities? Czym inteligentne miasto przyciąga inwestorów i przedsiębiorców, a czym mieszkańców? Zapraszamy do udziału w spotkaniu, w programie którego zaprezentujemy najciekawsze miejskie inwestycje i efektywne modele ich realizacji.

GOVTech Klub to wspólne przedsięwzięcie redakcji Computerworld i The Heart, mające na celu integrację środowiska dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za cyfryzację w sektorze publicznym. W ramach cyklu spotkań o charakterze klubowym podejmujemy tematy z obszaru ICT o najwyższym priorytecie i cieszące się największym zainteresowaniem menedżerów reprezentujących urzędy publiczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

GOVTech Klub to nie tylko ciekawy program, to także sesje networkingowe, służące poznaniu się Uczestników i wymianie doświadczeń.

                      
ZAPRASZAMY!

GOVTech Klub SMART CITY 29 sierpnia 2019
08.30–09.00

Rejestracja uczestników. Poranny poczęstunek.

09.00–09.30

SESJA NETWORKINGOWA

Zapraszamy uczestników do rozmów przy okrągłych stołach. Celem sesji jest poznanie się, przedstawienie wyzwań swoich organizacji w obszarze smart city, wymiana doświadczeń i wzajmna inspiracja. Sesja ma wpływ na klubowy charakter dalszej części spotkania.

09.30–10.00

Miasto „smart". Wokół idei miasta „myślącego”.

Miasto jest przestrzenią konfliktów i sprzeczności. To uwarunkowania organizacyjno-przestrzenno-społeczno-ideologiczne towarzyszą funkcjonowaniu miast. Sposób radzenia sobie w tych obszarach - niekiedy lepszy, innymi razy gorszy - jest oceniany również w kontekście generalnej oceny miasta - w tym w szczególności w zakresie jakości życia mieszkańców. Sposób radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów - niekiedy jest błyskotliwy, innymi razy - nieszczególny, oceniany jest przez otoczenie jako funkcja "inteligencji miasta”. Czy słusznie? Czy możemy formułować tezę, że miasto inteligentne to takie, w którym mamy do dyspozycji  bogatą infrastrukturę informatyczno-informacyjną, czy też należy sięgać głębiej?

prof. Jacek Szołtysek prof. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
10.00–10.30

Warszawa – przez cyfrową transformację do miasta inteligentnego.

Dwa lata temu zaproponowaliśmy zupełnie nową strukturę zarządzania IT w mieście, rozdzielając obsługę informatyczną urzędu od realizacji zadań z obszaru cyfryzacji miasta. Dzisiaj jesteśmy w trakcie opracowania pierwszej w historii Warszawy i jedynej w Polsce lokalnej polityki cyfrowej transformacji, która w centrum uwagi stawia mieszkańca i jego potrzeby. Polityka ta uporządkuje i ukierunkuje rozwój cyfrowy stolicy. Określi jego wzorce, zasady i wartości. Ukierunkowany i uporządkowany rozwój cyfrowy pozwoli bardziej efektywnie absorbować nowe technologie, a także skuteczniej integrować różnorodne systemy – co jest kluczowe dla rozwoju miasta inteligentnego. O korzyściach takiego podejścia do wdrażania smart city w Warszawie opowiemy na przykładzie budowy cyfrowych platform i osadzanych na nich usługach dla mieszkańców.

Marcin Wojdat Marcin Wojdat, COO, Sekretarz Miasta, Urząd m.st. Warszawy
10.30–11.00

Inteligentne rozwiązania jako narzędzie kreowania miasta i budowania długofalowych wizji rozwoju.

Doświadczenia Gdańska w wykorzystaniu smart solutions, jako siły napędowej rozwoju miasta w różnych obszarach. Zastosowanie metodyki foresight forum w budowaniu długofalowych wizji, na przykładzie działań w projekcie RUGGEDISED.

dr Mateusz Bonecki dr Mateusz Bonecki, R&D&I Executive, PICTEC
Joanna Tobolewicz Joanna Tobolewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki, Urząd Miejski w Gdańsku
11.00–11.30

Kierunki rozwoju inteligentnych miast.

Kolejnych 30 lat ma przynieść wielkie zmiany w liczbie i zachowaniach ludzi na całym świecie. Ma być nas o 2 mld więcej i z 10 mld osób, blisko 75 % ma zamieszkiwać miasta. Ta zmiana przenosi powoli ciężar odpowiedzialności za jakość naszego życia z władz centralnych do administracji lokalnej, która decyduje o najważniejszych dla naszego bytu sprawach.

Każde z miast stara się dobierać najlepsze rozwiązania, by w inteligentny sposób rozwiązywać problemy mieszkańców. Coraz częściej skutecznie umożliwiają to produkty z obszaru nowych technologii. Choć każde z miast pod wieloma względami różni się od innych, włodarze wszystkich ośrodków mierzą się z podobnymi problemami starając się efektywnie pracować nad podnoszeniem jakości życia. Globalna rywalizacja firm sektora IT pozwala dobierać różne technologie, których umiejętne wdrożenie ma realny wpływ na podnoszenie jakości życia każdego z potencjalnych 7,5 mld przyszłych mieszkańców miast. Niektóre z tych wdrożeń – także w Polsce zasługują na szczególną uwagę, jako wyznaczające kierunki rozwoju inteligentnych miast.

Wśród samorządów poszukujących skutecznych narzędzi w obszarze produktów IT jest także Gdynia posiadająca Platynowy Certyfikat ISO 37120. To właśnie chęć stałego podnoszenia jakości życia w mieście mobilizuje nas do wdrażania rozwiązań dedykowanych indywidualnym potrzebom gdynian, które dzisiaj – dzięki nowym technologiom jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować. To także wola dzielenia się informacjami o mieście i wspólne zastanawianie nad jego rozwojem.

Bartosz Bartoszewicz Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Urząd Miasta Gdyni
11.30–12.00

Norma ISO PN-37120 - przebieg procesu certyfikacji i jej znaczenie dla miasta Lublin.

Lublin znajduje się w wąskim gronie polskich miast posiadających certyfikat ISO 37120. Wdrożenie w Lublinie normy jest konsekwencją przyjętej kilka lat temu polityki rozwoju. Realizowane przez miasta działania, w tym projekty z kategorii „smart”, służą podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Aby jednak wiedzieć, czy starania te przynoszą pożądane rezultaty, należy je stale badać i raportować w oparciu o różne narzędzia. Wdrożenie normy ISO 37120 niesie ze sobą korzyści wynikające z jednolitego i przyjętego na całym świecie sposobu raportowania usług miejskich i jakości życia. Norma pozwola identyfikować mocne i słabe strony samorządu. Dane o mieście uzyskane dzięki wdrożeniu normy ISO 37120 mogę być również wykorzystywane w procesie budowania strategii rozwojowych miast oraz przyciąganiu inwestorów.

Robert Żyśko Robert Żyśko, Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city, Urząd Miasta Lublin
12.00–12.30

Rewitalizacja a Smart City - czyli jak zmienić oblicze miasta w oparciu o nowoczesne technologie.

Łódź to miasto, które w ostatnim czasie przeżywa okres intensywnego rozwoju głównie poprzez zakrojony na bardzo dużą skalę proces rewitalizacji obszarowej. Rewitalizacja to nie tylko remonty budynków, dróg i przestrzeni publicznych. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części Miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części Łodzi, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Tutaj zaś, obok rewitalizacji, dużą rolę odgrywają i odgrywać będą rozwiązania klasy Smart City między innymi takie jak:

 • ITS (System Sterowania Ruchem)
 • Bezpieczna Łódź (między innymi monitoring)
 • inteligentne oświetlenia
 • test technologii 5G
 • nowoczesny portal samorzadowy lodz.pl
Michał Śmiechowicz Michał Śmiechowicz, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi
12.30–13.00

Dane jako fundament Smart City.

Działania smart city można porządkować w 6 obszarach: jakości życia, ludzi, mobilności, gospodarki, zarządzania i środowiska. O tym co w takim ujęciu dzieje się w Poznaniu, jak przebiegają prace nad programem strategicznym smart city, jak identyfikujemy projekty smart i dlaczego dane są filarem dla większości przedsięwzięć inteligentnego miasta postaram się przybliżyć uczestnikom konferencji GovTech Klubu.

Michał Łakomski Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City, Urząd Miasta Poznania
13.00–13.50

LUNCH. Rozmowy kuluarowe.

13.50–14.20

Innowacje w gospodarce komunalnej

Ostatnio o problemie z wywozem odpadów mówi się bardzo dużo, cały czas słyszymy o drastycznych podwyżkach w różnych miastach całej Polski. Gmina Miejska Świdnik również boryka się z problemem niebilansowania przychodów oraz kosztów wywozu odpadów. Jednakże władze gminy postanowiły poszukać innowacyjnego sposobu na rozwiązanie tego problemu. Wywóz odpadów kosztował w zeszłym roku Gminę Miejską Świdnik 5 mln zł, a przychód z tytułu opłat wyniósł jedynie 4 mln zł. Oznacza to 1 milion złotych, jaki miasto musiało dołożyć, by śmieci nie znalazły się na ulicach. Pieniądze, które mogły być przeznaczone na inne potrzeby mieszkańców miasta, takie jak place zabaw, drogi, czy lepiej oświetlone ulice musiały być przekierowane na śmieci. Szukając rozwiązania naszego problemu wiedzieliśmy jakie posiadamy bazy danych, mieliśmy określony problem, lecz potrzebowaliśmy stworzenia aplikacji łączącej wszystkie elementy – dlatego też zdecydowaliśmy się do udziału w programie GovTech Polska. Przedsięwzięcie umożliwiło zaangażowanie w rozwiązywanie wyzwania, również małe nowoczesne firmy, start-upy i osoby indywidualne, które nie miałyby szans zgłosić się do tradycyjnych przetargów. Musimy zaznaczyć, że gdyby nie możliwość uczestniczenia w programie GovTech, zapewne nie udałoby nam się przeprowadzić tego konkursu. Zwycięska aplikacja okazała się skuteczna, sprawdziliśmy to na rzeczywistej próbie i osiągnęliśmy zamierzony cel. W długim okresie czasu spodziewamy się, że będzie to skuteczne narzędzie do posiadania aktualnej bazy danych, a co się z tym wiąże zwiększenia dochodów gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów.

Ewa Jankowska Ewa Jankowska, Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Świdnik
14.20–14.50

Rzeszów - droga do Smart City.

Marek Ustrobiński Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa
14.50–15.50

DEBATA "Smart City - Jak budować miasto inteligentne"

Tomasz Bitner Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny, Computerworld
Ewa Jankowska Ewa Jankowska, Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Świdnik
Olaf Krynicki Olaf Krynicki, Dyrektor komunikacji, Samsung Electronics Polska
Michał Łakomski Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City, Urząd Miasta Poznania
Jacek Szczepański Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
prof. Jacek Szołtysek prof. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Joanna Tobolewicz Joanna Tobolewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki, Urząd Miejski w Gdańsku
Marek Ustrobiński Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa
15.50–16.30

Zakończenie spotkania GOVTech Klubu. Poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW:

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Urząd Miasta Gdyni

Tomasz Bitner

Redaktor Naczelny, Computerworld

dr Mateusz Bonecki

R&D&I Executive, PICTEC

Ewa Jankowska

Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Świdnik

Olaf Krynicki

Dyrektor komunikacji, Samsung Electronics Polska

Michał Łakomski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City, Urząd Miasta Poznania

Jacek Szczepański

Wiceprezes Zarządu, Atende SA

prof. Jacek Szołtysek

Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Michał Śmiechowicz

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Joanna Tobolewicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki, Urząd Miejski w Gdańsku

Marek Ustrobiński

Wiceprezydent Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa

Marcin Wojdat

COO, Sekretarz Miasta, Urząd m.st. Warszawy

Robert Żyśko

Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city, Urząd Miasta Lublin

Tematyka spotkania:

 • Strategie rozwoju polskich miast
 • Jak budować miasto inteligentne, rozwijające się według strategii i planów?
 • Efekty działań polskich miast w kierunku smart city
 • Technologie smart city w obszarze ochrony środowiska, transportu, efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa
 • Czym inteligentne miasto może przyciągnąć przedsiębiorców, a czym mieszkańców?
 • Finansowanie miejskich inwestycji

Tak wyglądały zrealizowane spotkania GovTech Klubu:

Fotogaleria

Rekomendacje:


Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:
 • przedstawicieli urzędów centralnych
 • prezydentów, członków zarządów województw i miast
 • naczelników, dyrektorów wydziałów IT
 • dyrektorów biur strategii i rozwoju
 • głównych specjalistów.


LOKALIZACJA

The Heart Warsaw
Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]