Optymalne wykorzystanie i jednocześnie ochrona danych przed niepowołanym dostępem to wyzwania, z  którymi musi się dziś mierzyć administracja publiczna. Majątek narodowy, jakim są dane, wymaga szczególnej troski, przede wszystkim zmian dotychczasowych modeli gromadzenia i przetwarzania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu którego tematem będą DANE w administracji publicznej. W prawdziwej klubowej atmosferze w gronie kilkudziesięciu przedstawicieli administracji szczebla centralnego i samorządowego porozmawiamy o wykorzystaniu danych do poprawy działania administracji i rozwoju gospodarki.

Misją zainaugurowanego w sierpniu 2018 r. GovTech Klubu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze cyfryzacji administracji centralnej i samorządowej. To platforma spotkań środowiska dyrektorów i menedżerów IT - praktyków sektora administracji publicznej z dostawcami nowych technologii. ZAPRASZAMY!

W gronie prelegentów m.in:

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli

Agata Miazga

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych; Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Ministerstwo Cyfryzacji

Marek Stodolak

Enterprise Account Manager, Commvault

Tematyka spotkania:

 


Spotkanie GovTech Klubu odbędzie się w godzinach 9.00-15.00.

Szczegółową agendę przedstawimy w terminie bliższym spotkaniu.

W programie m.in:

 

- Bezpieczeństwo Infrastruktury IT i danych przetwarzanych przez urzędy publiczne

W związku z coraz szerszym wykorzystywaniem systemów informatycznych do realizacji zadań w administracji publicznej konieczne jest zabezpieczenie danych o obywatelach.

Wejście w życie przepisów RODO w zakresie ochrony danych osobowych wprowadziło nowe wymogi dla zaprojektowania i wdrożenia całego systemu tej ochrony, w tym ustanowienia procedur dla wszystkich procesów zachodzących w urzędzie.

Wcześniejsze kontrole, w których badano wybrane aspekty bezpieczeństwa informacji wykazały, że kierownicy urzędów nie nadają bezpieczeństwu informacji należytej wagi, nie wdrażają i nie aktualizują zasad bezpieczeństwa, nie zapewniają odpowiednich narzędzi IT lub nie w pełni je stosują.

Stale wzrasta zainteresowanie obywateli elektroniczną formą załatwiania spraw w urzędach. Planując przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP warto mieć wiedzę opartą o zobiektywizowane ustalenia konstytucyjnego organu kontrolnego – jakim jest Najwyższa Izba Kontroli:

- Czy przyjęte i wdrożone rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania informacji w urzędzie? 

- Czy zapewniono należytą organizację bezpieczeństwa informacji (polityki, procedury, instrukcje, dedykowane zasoby osobowe, techniczne)? 

- Czy rozwiązania techniczne są wdrożone i wykorzystywane a rozwiązania organizacyjne stosowane i egzekwowane? 

-  Czy są cyklicznie podejmowane działania mające na celu zapobieganie incydentom bezpieczeństwa informacji (szkolenia, analiza incydentów, audyty, analiza ryzyka)? 

Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli


- Dane.gov.pl, czyli jak otwieramy dane publiczne w administracji.

Otwieranie danych to proces, w którym wiele zależy od czynników takich jak otoczenie prawne i instytucjonalne, chęć i jakość współpracy między instytucjami publicznych i wewnątrz nich czy ogólne nastawienie urzędników i urzędniczek do jawności życia publicznego.

Otwarte dane to cenny surowiec, wykorzystywany w aplikacjach, produktach i usługach. Ich wartość zaczęli doceniać przedsiębiorcy i naukowcy, dlatego urzędy coraz częściej decydują się je otwierać. Na portalu dane.gov.pl z każdym dniem przybywa wysokiej jakości danych, udostępnianych przez urzędy, do pobrania i ponownego wykorzystywania. Danych aktualnych, bezpłatnych i, co istotne, niezwykle wartościowych dla użytkowników, bo przygotowanych zgodnie ze standardami otwartości, pod okiem pełnomocników ds. otwartości danych. Otwarte dane stają się głównym bohaterem konferencji i Hackathonów. Coraz częściej szuka ich również sam obywatel. Dlaczego?

Agata Miazga, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych, Ministerstwo Cyfryzacji


- Konsolidacja, zarządzanie, skalowanie – jak poradzić sobie w przyrostem danych.

Współczesne IT to poza warstwą sprzętową czy aplikacyjną szereg danych. Dane są rozproszone na lokalnych maszynach wirtualnych, w chmurach  (prywatnych, publicznych, hybrydowych), aplikacjach, w różnych lokalizacjach, na różnych nośnikach, u różnorodnych użytkowników, w wielu miejscach.

Ta złożoność środowisk IT rodzi wielkie ryzyko z zabezpieczeniem, zarządzaniem, a w przypadku potrzeby, odtworzeniem danych.

Zmieniające się przepisy prawa, wymuszają rozbudowę infrastruktury, spełnienie nowych wymagających norm, a także zapewnienie prawnej zgodności z wymaganiami prawodawcy.

Jak sobie z tymi wyzwaniami poradzić? Jak ustrzec się przed utratą danych? Jak zapewnić wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo przy ograniczonych budżetach? Jak przechowywać dane długookresowo w archiwach nie ponosząc dodatkowych kosztów obciążenia aplikacji i systemów. Opowiemy o tym Państwu podczas spotkania GovTech Klubu w dniu 4 października 2019.

Marek Stodolak, Enterprise Account Manager, Commvault

Ostatni GovTech Klub nt. Danych w administracji odbył się w sierpniu 2018:

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video z tego spotkania:

Tak wyglądał GovTech Klub nt. Danych w sektorze publicznym w sierpniu 2018:

Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw

Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
kamil_sulkowski@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl