Ochrona sieci dla każdej chmury

Różnice między chmurą publiczną, prywatną i hybrydową są powszechnie znane, ale i tak wiele przedsiębiorstw traktuje kwestie związane z ochroną chmury w sposób ogólnikowy. W obliczu dzisiejszych zagrożeń takie podejście jest prostą drogą do katastrofy.

W przypadku każdej odmiany chmury stosowane zabezpieczenia muszą spełniać inne, specyficzne wymagania.

  • Chmury publiczne opierają się na infrastrukturze współdzielonej, muszą zatem korzystać ze wspólnego modelu zabezpieczeń.
  • Chmury prywatne wymagają definiowanego programowo podejścia do ochrony ze względu na brak widoczności ruchu między maszynami wirtualnymi (wschód-zachód) oraz usług wirtualnych.
  • Trudność w ochronie chmur hybrydowych polega natomiast na tym, że łączą one istotne zasoby wewnętrzne z zewnętrznymi połączeniami i źródłami danych, co zwiększa potrzebę segmentowania zasobów w sieci.

Pobierz tego e-booka, aby dowiedzieć się więcej o specjalnych rozwiązaniach z zakresu ochrony chmury, które można zintegrować z wybranym modelem wdrożenia.