Ochrona sieci dla każdej chmury

W przypadku każdej odmiany chmury stosowane zabezpieczenia muszą spełniać inne, specyficzne wymagania. Chmury publiczne opierają się na infrastrukturze współdzielonej i dlatego muszą korzystać z jednego modelu zabezpieczeń. Chmury prywatne wymagają zabezpieczeń opartych na oprogramowaniu ze względu na brak widoczności ruchu między maszynami wirtualnymi (wschód-zachód) oraz usług wirtualnych. Trudność w zabezpieczaniu chmur hybrydowych polega na tym, że łączą one istotne zasoby wewnętrzne z zewnętrznymi łączami i źródłami danych, co zwiększa potrzebę segmentowania zasobów w sieci.

Rola dzisiejszych zabezpieczeń chmur nie ogranicza się tylko do ochrony przed atakami. Podczas ich opracowywania należy założyć, że prędzej czy później ostaną one w jakimś stopniu złamane – dlatego powinny pozostać odporne, by zagwarantować ochronę zasobów i użytkowników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma Fortinet, Inc. Whitepaper ten skierowany jest do specjalistów ds. technologii z firm działających w wybranych branżach.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.