Najnowsze technologie HPE wspierają uczelnie

Nowoczesna uczelnia musi posiadać nowoczesną infrastrukturę IT, zdolną realizować bezproblemową obsługę tysięcy użytkowników. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, świadomy istotnej wagi technologii w cyfryzującym się świecie, zrealizował ambitny projekt informatyczny, pozwalający na wiele lat zabezpieczyć informatyczny byt uczelni.

Dzięki programowi Kontrakt Terytorialny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy miał możliwość pełnej przebudowy infrastruktury IT. Integrator XComp na bazie sprzętowej HPE zbudował uczelni dwie serwerownie w niezależnych lokalizacjach, połączonych redundantną siecią światłowodową. Sercem nowego systemu zostały nowoczesne macierze dyskowe HPE 3PAR i działająca w dwóch serwerowniach komponowalna infrastruktura HPE Synegry. Taki tandem dał uczelni nowe możliwości, potężną moc obliczeniową i zapewnił bezproblemową obsługę procesów na wiele lat do przodu. Uniwersytet, korzystając z pojawiających się możliwości inwestycyjnych, zmienił również całą architekturę backupu, by maksymalnie zabezpieczyć wrażliwe dane. Powstała infrastruktura jest najnowocześniejszą w regionie, zdolną świadczyć usługi nie tylko dla studentów i administracji uczelni, ale również obsługiwać zewnętrzne projekty komercyjne.

Szansa na technologiczną zmianę

Wraz z rozwojem uczelni wyższych muszą ewoluować również ich systemy informatyczne. Danych przybywa, posiadane rozwiązania z czasem się wysycają, tracąc zdolność skalowania i moc obliczeniową. Odpowiednie parametry i zachowanie ciągłości dostępu do usług jest szczególnie ważne w dobie pracy i nauki zdalnej. Tym bardziej, że uczelnie wyższe działają na bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie o atrakcyjności danej placówki poza poziomem nauczania decydują takie parametry jak stopień informatyzacji i implementacja technologii wspomagających nauczanie. Do tego należy dodać kwestię bezpieczeństwa danych, zarówno operacyjnych, jak i danych samych użytkowników, a więc danych wrażliwych. Placówka, która jest w stanie od strony technologicznej zapewnić całe spectrum cyfrowych korzyści swoim użytkownikom, a zarazem zoptymalizuje bezpieczną pracę zdalną, będzie budowała silną pozycję na rynku. Ważne, by w drodze do cyfryzacji ustawowych świadczeń towarzyszył danej placówce sprawdzony partner technologiczny, potrafiący wspomagać proces transformacji na każdym jej etapie. Tu znaczenie ma doświadczenie, kompetencje, jak również efektywny dobór elementów infrastruktury. Muszą być one niezawodne, skalowalne, bezpieczne i możliwe do przyszłej rozbudowy.

Uczelnie przeważnie nie dysponują własnymi dużymi budżetami pozwalającymi na gruntowną przebudowę posiadanej infrastruktury i zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. W sektorze szkolnictwa wyższego katalizatorem zmian jest najczęściej finansowanie zewnętrzne, granty, programy operacyjne. Na bydgoskiej uczelni pojawiła się taka szansa sfinansowania dużego projektu technologicznego w ramach programu unijnego. Szansę uczelnia musiała wykorzystać. Wspomniany wcześniej Kontrakt Terytorialny uczelnia realizowała z innymi uczelniami z regionu. To działanie łączące edukację z komercyjnym wykorzystaniem technologii w ramach działań B+R. Jednym z elementów programu było doposażenie uniwersytetu w nowoczesną strukturę serwerową.

„Kontrakt Terytorialny był dla nas szansą technologiczną” – mówi Piotr Jarczewski, kierownik IT bydgoskiej uczelni. „Jesteśmy świadomi wagi technologii w procesie świadczenia usług dla studentów i obsługi całej uczelni. Wychodzę z założenia, że inwestując w sprzęt należy kupować ten z najwyższej półki, by służył on przez wiele lat. Tak było dekadę temu, gdy optymalizowaliśmy naszą infrastrukturę. Ówczesny sprzęt, był jednym z najlepszych na rynku. Jednak widzieliśmy, że następuje stopniowe wysycanie się naszych rozwiązań pod względem pojemności, wykorzystanej pamięci i użytych wirtualnych procesorów. Sam tylko USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) potrzebował większej mocy, ponieważ zaczęły pojawiać się w nim nowe rozwiązania w oparciu o dostępy mobilne, aplikacje na telefon. Już to wymagało od nas implementacji kolejnych środowisk testowych w infrastrukturze serwerowej. W całym procesie nauki posiadamy systemy obsługi studiów, wspomagające administrację, serwery pocztowe, serwery www. To dużo maszyn, a dodatkowo w dobie pandemii te systemy powinny być jeszcze bardziej odporne, ponieważ wszystko odbywa się zdalnie. Uniwersytet musiał więc funkcjonować w oparciu o stabilną, przewidywalną, dobrze konfigurowalną infrastrukturę. A to oznaczało zastąpienie posiadanych dotychczas technologii nowszymi i wydajniejszymi” - dodaje. Piotr Jarczewski od nowej infrastruktury chciał więcej. Pojawił się pomysł podniesienia bezpieczeństwa poprzez rozproszoną architekturę serwerową, by w razie jakichkolwiek problemów swobodnie przełączać zasoby oraz koncepcja wymiany poprzedniej generacji backupu na nowszy.

Xcomp stawia na HPE

Uniwersytet w drodze przetargu wyłonił wykonawcę nowej infrastruktury. Została nim spółka Xcomp. „Uczelnia cały czas się rozwija. W dzisiejszych czasach, gdy uczelnie walczą o studentów bardzo ważne jest postrzeganie placówki jako nowoczesnej, gdzie dostępne są usługi on-line dla studentów, gdzie całe otoczenie IT służy nie tylko administracji uczelni, ale także studentom 24 godziny na dobę. Ciągłość działania to tylko jeden z elementów istotny dla uczelni tym bardziej świadczącej usługi operatora miejskiego. W odpowiedzi na ogłoszenie i wyspecyfikowane oczekiwania uniwersytetu z szerokiego wachlarza znanych nam rozwiązań dobraliśmy najlepsze i najbardziej spełniające oczekiwania klienta. Dobór tych rozwiązań był oparty na szerokiej wiedzy praktycznej, co pozwoliło najlepiej spełnić oczekiwania klienta, często wykraczające poza te bezpośrednio wyspecyfikowane” – opowiada Tomasz Dynarski, prezes Xcomp.

„Gdy już wiedziałem, że to Xcomp wygrał przetarg, byłem spokojny o realizację projektu. Uczelnia miała z tym integratorem historię współpracy, wiedzieliśmy, jak działają, że będziemy mogli liczyć na fachową pomoc posprzedażową” – dodaje Piotr Jarczewski.

„Z uczelnią współpracujemy od wielu lat, więc łatwiej było nam wczuć się w jej potrzeby informatyczne” – potwierdza Kamila Sanocka, Regionalny Kierownik Sprzedaży Xcomp. „Poprzednia infrastruktura uczelni na tamte czasy była naprawdę nowoczesna, wyskalowana na wiele lat w przód. Jednak, co wiemy, technologia bardzo szybko się zmienia, rosną potrzeby i zakres usług. Uczelnia oprócz obsługi studentów świadczy też projekty IT w regionie dla firm komercyjnych, więc musieliśmy mocno zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości usług” – dodaje.

Xcomp zaproponował rozwiązania firmy HPE. „Po pierwsze – to są sprawdzone technologie, po drugie – jesteśmy złotym partnerem HPE, mając taki status u dostawcy technologii, jako integrator mogliśmy zapewnić uczelni korzystną cenę wdrożenia” – wylicza Kamila Sanocka. „Każdy sprzęt IT ma swoje wady i zalety. W przypadku HPE – ich sprzęt po prostu działa. Mam takie doświadczenie z tą firmą, dlatego ucieszyłem się, że to na technologiach tego producenta będziemy realizować inwestycję” – mówi szef IT uniwersytetu.

Dedykowane rozwiązania

Integrator stanął przed zadaniem budowy infrastruktury dwóch niezależnych serwerowni, działających w systemie rozproszonym, które będą miały możliwość pracy w klastrze macierzy i przerzucania obciążeń. Lokalizacje miały działać w całkowitej redundancji synchronicznej, a awaria nawet całej macierzy spowoduje przełączenie na drugą.

„W serwerowni, do której weszliśmy realizować zadanie, było dużo sprzętu różnych producentów. Można było odnieść wrażenie braku rozwiązania jednolitego, odpowiadającego na potrzebę stworzenia silnego redundantnego systemu rozproszonego” – opowiada Oskar Zieliński, Inżynier systemów Xcomp, jeden z czterech specjalistów wdrażających projekt na uczelni. „Tu doskonale wpisywało się rozwiązanie HPE Synergy i macierze HPE 3PAR, według nas najlepsze macierze pasujące do postawionych przez uczelnię wymagań” – wyjaśnia.

Xcomp zaproponował dwie nowe klatki HPE Synergy, w każdej po 6 serwerów, po jednej na każdą lokalizację i po jednej macierzy HPE 3PAR. Uczelnia dysponowała już gotową infrastrukturą sieciową, z której specjaliści z Xcomp mogli skorzystać. „Okablowanie, redundantne zasilanie, chłodzenie – to wszystko było już wcześniej przygotowane, ponieważ od dawna szykowaliśmy się na taka okazję, jak możliwość inwestycji w ramach finansowania pozauczelnianiego” – mówi Piotr Jarczewski.

Jedną z niezaprzeczalnych zalet sprzętu HPE jest możliwość integracji wstecznej, na którą zwraca uwagę wielu ekspertów technologii. Producent nie blokuje w nowszych rozwiązaniach możliwości zintegrowania się ze starszą własną technologią. „Dzięki temu mogliśmy bezproblemowo wykorzystać infrastrukturę zastaną” – mówi Oskar Zieliński. „Uczelnia ma też starsze macierze HPE. Wiedzieliśmy, jakie podzespoły w nowym środowisku dobrać, by mogły rozmawiać ze starszym sprzętem”.

Bydgoska uczelnia w projekcie główny akcent postawiła na inwestycję w najnowszy sprzęt. „Zarządzanie natomiast zostało natomiast na poziomie HPE One View, ale w nowych klatkach HPE Synergy to naprawdę skuteczne i optymalne rozwiązanie” – przekonuje Piotr Jarczewski.

Inwestycja technologiczna, realizowana w oparciu o wysokiej klasy rozwiązania HPE, pozwoli bydgoskiej uczelni w bezpieczny sposób realizować zadania, również te komercyjne (Kontrakt Terytorialny zakłada, że 30% infrastruktury musi pracować dla firm komercyjnych). Zarówno pracownicy uniwersytetu, studenci, firmy z regionu mogą liczyć na bezpieczny, stabilny poziom usług IT. Tak nowoczesna infrastruktura jeszcze przez wiele lat będzie niezawodna i wydajna.IT dopasowane do potrzeb twojej firmyO tym, jak produkty HPE mogą odpowiadać na konkretne potrzeby technologiczne firm przeczytają Państwo tutaj!

Pobierz materiał!