Inwestycje w IT, pandemia i chmura

W jakie systemy i aplikacje inwestowały polskie firmy w ostatnim roku i jakie mają plany na najbliższe lata? Na te pytania odpowiada badanie ankietowe przeprowadzone w sierpniu 2020 przez Computerworld.

Autor: Wiesław Pawłowicz

Badanie miało przede wszystkim na celu określenie, jakie są plany firm związane z inwestycjami w systemy IT oraz jak pandemia i związany z nią kryzys ekonomiczny wpłynęły na biznes.

Analiza wyników pozwala na wyciągnięcie kilku ciekawych wniosków, które nie są oczywiste.

Na przykład okazuje się, że mimo kryzysu związanego z pandemią aż 58% ankietowanych firm planuje utrzymanie lub zwiększenie wydatków na IT, a tylko 26% ich ograniczenie. Ale w najbliższej perspektywie jednego roku tylko 20% firm zamierza zainwestować w nowe technologie informatyczne, a 73% deklaruje takie plany dopiero w ciągu 2-5 lat.

Jednocześnie 54% firm twierdzi, że nie odczuło negatywnego wpływu pandemii na biznes, a tylko 40% jest przeciwnego zdania. Zależy to oczywiście od branży, w której działają przedsiębiorstwa, ale można zauważyć, że praktycznie w każdej są firmy, których kryzys nie dotknął.

Na przykład w ewidentnie poszkodowanej branży Turystyka/Gastronomia/Hotelarstwo/Rozrywka większość ankietowanych firm zachowuje dystans i nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, choć tych, które deklarują, że ich biznes ucierpiał, jest 5-krotnie więcej niż mających przeciwną opinię.

Istnieje jednak wyraźny związek między wpływem pandemii na biznes, a planami inwestycji w informatyzację. Firmy, które twierdzą, że nie odczuły kryzysu, zdecydowanie częściej planują utrzymanie lub zwiększenie poziomu wydatków na IT. W szczególności dotyczy to branży finansowej, w której aż 79% firm planuje wzrost inwestycji.

Z przeprowadzonego badania można wyciągnąć wniosek, że polskie firmy w większości przyjmują postawę defensywną i starają się przeczekać kryzys, ponosząc jak najmniejsze straty. Stosunkowo niewiele przedsiębiorstw już szuka możliwości zmniejszenia kosztów dzięki wykorzystaniu nowych technologii lub znalezienia nowych obszarów, w których można uzyskać dodatkowe przychody. Można mieć nadzieję, że taka polityka zacznie się zmieniać zwłaszcza w obliczu drugiej fali pandemii i narastającej niepewności, jak długo sytuacja kryzysowa będzie trwać. Polityka zakładająca kurs na przetrwanie może się okazać zgubna dla biznesu.

Inwestycje w IT, pandemia i chmura

Ale pandemia i jej wpływ na biznes, choć były ważnym, ale wcale nie głównym elementem badania, z którego można wyciągnąć przynajmniej kilka innych ciekawych wniosków.

Ponad 80% firm deklaruje, że jest w trakcie, już zrealizowała lub w najbliższym roku rozpocznie cyfrową transformację, a tylko 9% nie ma takiego planu. Największe problemy sprawia mierzenie efektów cyfryzacji procesów biznesowych oraz wysokie koszty wdrożenia odpowiednich narzędzi.

Nie oznacza to jednak, że Polska zalicza się do liderów cyfrowej transformacji. Z wyników analiz prowadzonych m.in. przez Eurostat wynika, że nie jesteśmy pod tym względem zaawansowani. Można jednak przypuszczać, że szeroka popularyzacja tematu informatyzacji i cyfrowej transformacji biznesu powoduje, że coraz mniej firm chce się przyznać, że nie nadąża za tymi trendami.

Jeśli chodzi o plany inwestycji w systemy IT, to największe zainteresowanie firm budzą systemy analityczne oraz rozwiązania umożliwiające automatyzację procesów biznesowych lub produkcyjnych.

Inwestycje w IT, pandemia i chmura

Jednocześnie warto zauważyć, że zaskakująco wysoko uplasowały się systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. 6% ankietowanych firm twierdzi, że w ostatnim roku zainwestowało w takie rozwiązania, a aż 16% zamierza to uczynić w najbliższym roku.

Ten wzrost zainteresowania nowymi, zaawansowanymi technologiami jest skorelowany z wyraźną popularyzacją usług chmurowych.

Tradycyjny model zakupu licencji na oprogramowanie uruchamiane później we własnym centrum danych zaczyna ustępować modelom opartym na subskrypcji i działającym w chmurze.

Co prawda 56% firm wciąż preferuje zakup licencji na własność, ale jeszcze 1-2 lata temu wielkość ta była szacowana na około 90%. Do modelu klasycznego, czyli zakupu licencji i infrastruktury na własność, przywiązanych jest 27% firm. A w przypadku infrastruktury fizycznej ponad połowa (57%) uważa, że warto skorzystać z systemów funkcjonujących w chmurze.

INWESTYCJE W IT PANDEMIA I CHMURA

Więcej szczegółowych danych i płynących z ich analizy wniosków można znaleźć w pełnej wersji raportu Computerworld „Inwestycje w IT, pandemia i chmura”, którego partnerem jest firma IFS.