Dojrzałość infrastruktury IT w instytucjach finansowych - weź udział w badaniu!

Redakcja Computerworld wraz z firmą HPE zaprasza do wzięcia udziału w badaniu poświęconym dojrzałości infrastruktury IT w polskich firmach i organizacjach. Jaki jest cykl życia sprzętu? Kto decyduje o zakupach? Jakie usługi kupowane są na zewnątrz?

O sukcesie rynkowym w sektorze finansowym decyduje dziś wiele czynników. Między innymi posiadanie odpowiednich technologii pozwalających na efektywne i uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT.

Przewagę konkurencyjną mogą uzyskać te organizacje, które implementują rozwiązania nie wymagające nadmiernego angażowania zasobów ludzkich - proste, skalowalne i "czytelne" dla użytkownika. Atutem takich technologii jest między innymi uproszczenie procesów zarządczych nad całą infrastrukturą w danej organizacji oraz możliwość łączenia i uzupełniania się wzajemnie poszczególnych rozwiązań.

Koncepcja prostego i łatwo zarządzanego IT znajduje odbiorców szczególnie w sektorze małych i średnich firm, które – jak pokazują badania – stają przed wyzwaniem ograniczonych zasobów ludzkich i niedoborem kompetencyjnym w zakresie zarządzania infrastrukturą IT.

Ankieta, o wypełnienie której prosimy Państwa, ma pomóc nam zrozumieć, jak obecnie wygląda infrastruktura IT w mniejszych organizacjach zajmujących się szeroko pojętymi finansowaniem. Ma pomóc też Państwu w refleksji nad swoimi zasobami IT i podjęciu decyzji, czy obecny stan jest wystarczający dla Państwa, czy wymaga przemodelowania.

Dojrzałość infrastruktury IT w instytucjach finansowych - weź udział w badaniu!