Dojrzałość infrastruktury IT w małych i średnich organizacjach z sektora finansowego

 

O sukcesie rynkowym decyduje dziś wiele czynników. Między innymi posiadanie odpowiednich technologii pozwalających na efektywne i uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT.

Przewagę konkurencyjną mogą uzyskać te organizacje, które implementują rozwiązania nie wymagające nadmiernego angażowania zasobów ludzkich - proste, skalowalne i "czytelne" dla użytkownika. Atutem takich technologii jest między innymi uproszczenie procesów zarządczych nad całą infrastrukturą w danej organizacji oraz możliwość łączenia i uzupełniania się wzajemnie poszczególnych rozwiązań.

Koncepcja prostego i łatwo zarządzanego IT znajduje odbiorców szczególnie w sektorze małych i średnich firm, które – jak pokazują badania – stają przed wyzwaniem ograniczonych zasobów ludzkich i niedoborem kompetencyjnym w zakresie zarządzania infrastrukturą IT.

Ankieta, o wypełnienie której prosimy Państwa, ma pomóc nam zrozumieć, jak obecnie wygląda infrastruktura IT w mniejszych organizacjach zajmujących się szeroko pojętymi finansowaniem. Ma pomóc też Państwu w refleksji nad swoimi zasobami IT i podjęciu decyzji, czy obecny stan jest wystarczający dla Państwa, czy wymaga przemodelowania.

1
Proszę określić wielkość swojej organizacji, liczoną w komputerach/stanowiskach komputerowych:

2
Jak bardzo rozbudowaną infrastukturę IT posiada Państwa organizacja?

3
Czy posiadana infrastruktura opiera się głównie na rozwiązaniach on-premise?

4
Kto odpowiada za utrzymanie infrastruktury IT w Państwa organizacji?

5
Jaki jest cykl życia Państwa infrastruktury IT?

6
Kto w Państwa organizacji decyduje o zakupach IT?

7
Jak w państwa organizacji ustalany jest budżet na IT?

8
Jakie usługi IT są przez państwa organizację kupowane na zewnątrz?

9
W jaki sposób finansują Państwo sprzęt IT, w tym komputery i urządzenia drukujące?

(prosimy o wybranie wszystkich pasujących odpowiedzi)

10
Jak traktowana jest w państwa organizacjach kwestia bezpieczeństwa?

11
Czego najczęściej dotyczą awarie IT w państwa organizacjach?

12
Z jakich technologii w ostatnich 12 miesięcy korzystała Państwa organizacja/zaimplementowała Państwa organizacja?

(prosimy o wybranie wszystkich pasujących odpowiedzi)

13
. Z jakich technologii w najbliższych 12 miesięcy będzie korzystać Państwa organizacja/zaimplementuje Państwa organizacja?

(prosimy o wybranie wszystkich pasujących odpowiedzi)

14
Czy planujecie państwo wprowadzenie rozwiązań typu DevOps?