Aby wziąć udział w konferencji Security First, zarejestruj się już dziś!


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Zobowiązanie wpłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zaitneresowanych, jednak warunkiem udziału bezpłatnego  jest wyrażenie zgód marketingowych, w tym zgody na przekazanie danych osobowych partnerom wydarzenia.

Udział w konferencji jest płatny dla osób, które nie wyrażą zgód marketingowych.

Koszt udziału jest uzależniony od daty dokonania zgłoszenia i wynosi:

  • 650 pln netto

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji

 

Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku zmiany planów prosimy o odwołanie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej do 14 września 2023 r.

W przypadku udziału odpłatnego nieodwołanie zgłoszenia do 3 września 2021 r. i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału wydarzeniu.

Osoby odwołujące uczestnictwo płatne:

- do 14 września 2023 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 14 września 2023 r., zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa w konferencji.

W przypadku zmiany planów po  14 września, istnieje możliwość zmiany uczestnika konferencji, reprezentującego tę samą firmę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.