Matrix42Klasyczny sposób pracy zmienia się, a miejsce pracy przeobraża się w cyfrowe środowisko pracy. Praca mobilna przy użyciu coraz liczniejszych urządzeń końcowych i aplikacji staje się normą. Wiążą się z tym takie wyzwania jak heterogeniczne infrastruktury informatyczne, kosztowne udostępnianie usług, zjawisko Shadow IT i wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych. Wielu producentów odpowiada na te wyzwania, oferując jeszcze bardziej złożone narzędzia do zarządzania. Matrix42 odpowiada natomiast integracją i znacznym uproszczeniem. Zadbaj o większą prostotę w swojej firmie i w dziale IT!

Matrix42 to niemiecka firma z 27-letnim doświadczenie w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania, służącego do bezpiecznej digitalizacji środowisk pracy. Główne atuty Rozwiązań Matrix42 to:

  • Bezpieczeństwo – rozwiązania do ochrony przed wyciekiem danych od wewnątrz firmy: szyfrowanie, DLP, oraz działaniem z zewnątrz: EDR, i.C.A.F.E.
  • Automatyzacja powtarzających się zadań informatycznych, takich jak dystrybucja oprogramowania, zarządzanie urządzeniami, zarządzanie aktualizacjami, oraz zgłoszeń incydentów do działu IT.
  • Przyspieszenie udostępniania usług za pośrednictwem samoobsługowego portalu. Automatyczne udostępnianie, inwentaryzacja i rozliczanie usług o charakterze informatycznym i nie tylko.
  • Uproszczenie przestrzegania wytycznych określonych w przepisach dotyczących uprawnień, instalacji oprogramowania, procesów zatwierdzania, rozporządzenia RODO i logowania się do systemu bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.
  • Poprawa przejrzystości i kontroli z uwzględnieniem wszystkich kosztów, licencji, umów oraz zasobów informatycznych i innych aktywów
  • Zwiększenie wydajności pracy i redukcji kosztów w obszarze operacji informatycznych poprzez konsolidację narzędzi, jednolite środowisko użytkownika oraz optymalizację licencji i zasobów informatycznych.

 

Więcej informacji na stronie www.matrix42.com

 

Dodatkowe materiały:

 

Do kontaktu zapraszają:


Paweł Marciniak
Regional Director, Eastern Europe
Matrix42


Dariusz Kaczmarczyk
Business Development Manager
Veracomp S.A.