Program - Data + Manage Analyze Predict: Computerworld
Grafika tła

PROGRAM

 

Dzień 1

 • Uwaga: Dla Państwa komfortu wszystkie anglojęzyczne prezentacje tłumaczymy na język polski.
 • 9.00-9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa
 • 9.30-9.45 Powitanie uczestników, przedstawienie wyników badania Big Data w polskich organizacjach.

  Aleksandra Zygarska, Computerworld
  Piotr Pietruszyński, Computerworld
 • 9.45-10.20 Using Data & Analytics to Drive Business Transformation.

  Although ‘big data’ and data science are hot topics in the business world, very few organisations have actually been able to take action with their data assets. So how exactly do you build business value through data? The aim of the presentation will be to share some experience of how JustGiving realised the potential and put into practice the use of big data and data science to build intelligent products that drive customer engagement. It will cover how JustGiving have used the various techniques of behavioural economics, data engineering, machine learning and mathematics to drive their successful big data products.

  CASE STUDY: JUSTGIVING

  Mike Unwin, JustGiving

 • 10.20-11.00 Data Science for Customer Lifecycle Management.

  Presentation will describe how Tesco model of behavioral / purchase data is developed so as to the customers’ shopping habits (products, brands, channels) and to be able to deliver personalized offers and communications both online and in-store.

  CASE STUDY: TESCO

  David Walter, dunnhumby

 • 11.00-11.30 Przerwa na kawę


 • 11.30-12.05 Big Data & Analytics for Sustainable Energy.

  Big data management and analytics capabilities are of critical importance for managing the ever increasing dynamics of our energy system. An integral multidisciplinary approach is required to address cultural, regulatory, privacy, organisational, technological, competence and data challenges and concerns. A myriad of data driven business innovations should be supported by a common platform for data provisioning and analytics. The presentation will be illustrated by Alliander case studies on real-time analytics based on grid sensor data, demographical data and weather forecast data.

  CASE STUDY: ALLIANDER

  Pieter den Hamer, Alliander

 • 12.05-12.35 Beyond BI 3.0: Visual & suggestive Insight discovery

  Panorama Necto 15, the original inventor of the OLAP cubes(sold to Microsoft in the mid 90’s), is also the first Business Intelligence solution to provide business users with a uniquely personalized and collaborative data discovery experience, presented via highly visual, dynamic Infographics, allowing any user to find and share hidden insights in a governed environment. Panorama Necto is a revolutionary Data Discovery & Visualization platform that has the ability to connect data, insights, and people across your entire organization. The live demonstration will show how different positions in the organization can easily consume and analyze data today, In different levels. We will also show how any user can investigate an unstructured data, together with his structured one.

  Julian Sant Fournier, Manager Innovation & Solutions PTL (Panorama Premier Partners)

 • 12.35-13.10 A/B Testing and Data Science.

  Booking.com is the world’s largest online travel agent and Data Science is a the centre of everything they do — from their website and hotel acquisition to the marketing campaigns and coffee machines.  The predictive analytics need to produce value not only for the Booking.com, but also for their visitors (bookers), affiliates and partners (hoteliers). The presentation will focus on the practical application of A/B testing as a monitoring tool for algorithms and systems, potential pitfalls of statistical analysis and the workaround that is employed by Booking.com.

  CASE STUDY: BOOKING.COM

  Athanasios Noulas, Booking.com

 • 13.10-14.00 Lunch
 • 14.00-14.30 Value driven analytics.

  Analityka może przynosić realną wartość tylko gdy organizacja jest otwarta na jej wykorzystanie, a ludzie tworzący BI czują się właścicielami procesu i kreatorami rzeczywistości. Wartości stojące u podstaw Play pomagają tworzyć analitykom rzeczy nowe, przydatne a firmie umożliwiają sprawne, elastyczne i dynamiczne działanie. W trakcie prezentacji m.in.:
  Jak budować i zarządzać zespołem analityków?
  Event based Marketing – kampanie triggerowane faktami a nie typowym modelem scoringowym – nowe obiecujące podejście analityczne.
  Family – nowy wymiar ofert wymagający innego spojrzenia na analizę klienta.

  CASE STUDY: PLAY

  Adam Kutyma, P4

 • 14.30-15.00 Wsparcie procesów innowacji dzięki wykorzystaniu Big Data.

  Prezentacja będzie praktycznym spojrzeniem na Big Data w jednym z większych banków w Polsce. Podczas wystąpienia opowiemy o procesie wdrażania Big Data w organizacji – co zaczęliśmy robić i co dalej zamierzamy – jakie obszary, kompetencje, gdzie są największe wyzwania. Jak wygląda implementacja części technologii, omówimy interesujące obserwacje dotyczące wyboru rozwiązania, umów, planowania, zaangażowania różnych jednostek organizacyjnych.

  CASE STUDY: BZ WBK

  Michał Hoppel, BZ WBK

 • 15.00-15.30 Analityka Predykcyjna w CRM.

  Prezentacja, poświęcona roli analityki predykcyjnej w CRM, będzie zorganizowana wokół trzech zagadnień: 1. Dlaczego? 2. Jak? 3. Co dalej? Po pierwsze przyjrzymy się w jaki sposób analityka predykcyjna zwiększa wartość dodaną CRM i jak wpływa na to szerszy kontekst biznesowy. Po drugie pokażemy na przykładzie jak poprzez ciągły rozwój można zindustrializować analitykę predykcyjną. Po trzecie przyjrzymy się nowym trendom i sformułujemy dobre praktyki w obszarze analityki predykcyjnej, które wynikają z naszych doświadczeń.

  CASE STUDY: PKO Bank Polski

  Jarosław Grygolec, PKO Bank Polski

 • 15.30-16.00 Eksploracja danych i ich wpływ na naukę i biznes.

  We współczesnej nauce następuje zmiana paradygmatu: coraz częściej odkrycia dokonywane są w oparciu o eksplorację dużych zbiorów danych.
  To obiecujące podejście wymaga nowych metod przetwarzania danych, nowych infrastruktur obliczeniowych i nowych zestawów kompetencji.  
  Równolegle, biznes dobrze rozumie wartość dużych danych (“dane to nowa ropa”) i nowych kompetencji.
  Nauka i biznes stają więc przed podobnymi wyzwaniami, co stwarza unikalne szanse współpracy centrów badawczych, takich jak ICM UW z sektorem prywatnym.

  Maciej Remiszewski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 • 16.00-16.15 Zakończenie pierwszego dnia konferencji.


Dzień 2

 • 9.00-9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa
 • 9.30-11.00 Warsztaty, część pierwsza

  Zapraszamy do wyboru tematu jednego warsztatu, spośród:  
  I - Analiza danych społecznościowych przy użyciu ekosystemu Apache Hadoop.
  II - System R – współczesna analiza danych i statystyka dla organizacji.
  III - Skuteczna wizualizacja danych i jej wpływ na czas i trafność decyzji biznesowych.
  IV - Strategia danych w firmie: gdzie szukać efektywnych połączeń i co warto analizować? 

 • 11.00-11.30 Przerwa na kawę 
 • 11.30-13.00 Warsztaty, część druga
 • 13.00-14.00 Lunch
 • 14.00-15.00 Warsztaty, część trzecia
 • 15.00 Zakończenie warsztatów i konferencji.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy będą mogli zindywidualizować swój program, dzięki wyborze jednego z równoległych, interaktywnych warsztatów. To wyjątkowa okazja do zgłębienia wybranej tematyki pod okiem ekspertów.

UWAGA: Liczba uczestników każdego z warsztatów jest ograniczona do 30 – decyduje kolejność zgłoszeń.

WARSZTAT I

Analiza danych społecznościowych przy użyciu ekosystemu Apache Hadoop.

dr Łukasz Bolikowski, Piotr Jan Dendek, Michał Oniszczuk, ICM, Uniwersytet Warszawski

PROFIL WARSZTATÓW: TECHNOLOGICZNY 

więcej informacji

WARSZTAT II

System R – współczesna analiza danych i statystyka dla organizacji. 

Artur Suchwałko, Właściciel, QuantUp

PROFIL WARSZTATÓW: TECHNOLOGICZNY

więcej informacji

WARSZTAT III

Skuteczna wizualizacja danych i jej wpływ na czas i trafność decyzji biznesowych. 

Bartosz Czapiewski, Trener i Konsultant, Założyciel, SkuteczneRaporty.pl

PROFIL WARSZTATÓW: BIZNESOWY 

więcej informacji

WARSZTAT IV

Strategia danych w firmie: gdzie szukać efektywnych połączeń i co warto analizować?

Bartosz Kolasa, Channel Manager; Kamil Góral BDM, PiLAB

PROFIL WARSZTATÓW: BIZNESOWY

więcej informacji