WARSZTAT:
Transformacja cyfrowa dla wielowarstwowych architektur systemów rozproszonych.


Myśląc o transformacji cyfrowej często skupiamy się na aplikacji w rozumieniu kodu źródłowego, jej uruchomieniu, ale zapominamy o elementach ekosystemu, które również powinny podążać za procesem, aby zachować odpowiedni poziom jakości dla dostarczanych produktów. Wiele warstw oraz złożoność architektury systemów informatycznych niesie za sobą konieczność holistycznego podejścia do zarządzania tak dużą zmianą uwzględniającą: budowanie, testowanie, monitoring, zarządzenie złożonymi systemami rozproszonymi i wiele więcej.

Podczas warsztatów zostanie przeprowadzone ćwiczenie, gdzie wraz z uczestnikami zaprojektujemy wspólnie plan takiej transformacji opierającej się o jedno źródło informacji dla wszystkich uczestników procesu tj. programistów, architektów, testerów, administratorów itd.

 

Cel warsztatów:

Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę, poznają przykładowe implementacji transformacji cyfrowej, a także zapoznają się z dobrymi praktykami, które mogą ułatwić pracę nad podobnymi wdrożeniami w innych organizacjach. Ponadto warsztaty wskażą rzeczy, na które uważać, aby nie popełnić typowych błędów w tym złożonym procesie. W ramach ćwiczeń nastąpi również konfrontacja doświadczeń w podobnych realizacjach, która ma na celu pokazanie skali wyzwania, a także podzielenia się wiedzą.

Ze względu na interaktywny charakter tej części, liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób.

Kacper Dąbrowski, CEO, SingleBit