NAJWAŻNIEJSZE W ROKU WYDARZENIE Z OBSZARU BUDOWY
I ROZWOJU ARCHITEKTURY IT W ORGANIZACJACH

Konferencja od 12 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie
architekturą IT organizacji. To okazja do poznania aktualnych wyzwań i najlepszych praktyk związanych z podejściem architektonicznym w organizacjach.

W programie zagadnienia związane z rolą architektury korporacyjnej w obliczu dynamicznych zmian w organizacjach, innowacjami w architekturze IT, a także zmieniającą się rolą architektów IT i architektury korporacyjnej w firmach.

Partnerzy Forum Architektów IT zapraszają:

Otwarta i bezpieczna architektura edge-to-cloud.
Zaprasza: Marcin Madey, Prezes zarządu, SUSE Polska

Proces budowania i zarządzania architekturą korporacyjną opartą na strategii IT.
Zaprasza: Daniel Orzałkiewicz, Dyrektor handlowy, Ateris

Jak przezwyciężyć bariery cyfrowej transformacji w 5 krokach, które możesz wykonać już teraz.
Zaprasza: Hubert Majchrzak, Członek zarządu i Head of Sales, Hostersi Sp. z o.o.

Jak przezwyciężyć bariery cyfrowej transformacji w 5 krokach, które możesz wykonać już teraz.
Zaprasza: Piotr Boetzel, Partner Solutions Architect, AWS

Fotogaleria:

 

Relacja wideo z XII Forum Architektów IT

Tematyka:

 • Zarządzanie i proces budowania architektury IT (korporacyjnej, rozwiązań) – wybrane doświadczenia organizacji
 • Mierzenie/wartość architektury korporacyjnej
 • Modelowanie architektury korporacyjnej – rola w strategii transformacji
 • Rola architektury i architektów IT w przygotowaniu lub operacjonalizacji strategii IT, strategii biznesowej
 • Rola architektury w implementacji innowacji technologicznych
 • Rola architektury w zapewnianiu bezpieczeństwa
 • Transformacja architektury w dobie cyfryzacji organizacji
 • Zmieniająca się rola architektów IT w organizacjach
 • Rola architektury korporacyjnej w budowie organizacji data driven
 • Architektura korporacyjna i zwinne metody rozwoju
 • Zwinna architektura korporacyjna
 • Narzędzia wspierające rozwój podejścia architektonicznego
 • Architektura mikroserwisowa

PROGRAM:

XII Forum Architektów IT 1 grudnia 2022
08.00–08.45

Rejestracja Uczestników. Powitalny poczęstunek.

08.45–08.50

Powitanie Uczestników. Rozpoczęcie konferencji.

Jarosław Kuźniar Jarosław Kuźniar, Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media
SESJA: ARCHITEKT IT
08.50–09.10

Architekt IT - czy warto nim być?

Czy w dzisiejszych czasach warto rozwijać się w kierunku Architektury IT? W jaki sposób zbudować autorytet architekta w organizacji?Z jakimi problemami, wyzwaniami mierzy się architekt podczas codziennej pracy czy transformacji?

O tych i podobnych zagadnieniach będę opowiadał podczas Forum Architektów IT. A przede wszystkim będę starał się odpowiedzieć na pytanie - czy warto być Architektem IT.

Marcin Tyrański Marcin Tyrański, IT Strategy & Data Platform Departament Director, UNIQA Insurance Group AG
09.10–09.30

Zasady są po to, żeby je łamać, czyli o architekturze IT w złożonym i niepewnym środowisku.

Wśród najbardziej wartościowych umiejętności XXI wieku wymienia się umiejętność oduczania się i uczenia na nowo. Taka umiejętność obejmuje prawie każdy aspekt życia, a na pewno prowadzenia biznesu. Architektura IT jest częścią prowadzenia biznesu - czy wobec tego oduczanie się dotyczy też architektów?

W trakcie wystąpienia chcę się podzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tego, czego warto było się oduczyć w praktyce architekta IT w czasach digitalizacji, Agile, DevOps i mikroserwisów i czego nowego można się w to miejsce nauczyć.

Maja Królikowska Maja Królikowska, Liderka Zespołu Architektury Departament Strategii IT I Architektury, BNP Paribas Bank Polska
09.30–09.50

Podejście do architektury w zwinnym procesie wytwórczym i świecie z mocno zdemokratyzowanym Biznesem.

Prezentacja doświadczeń i refleksji ze zmiany kierunku w podejściu do zarządzania architekturą, weryfikacja roli Architekta w coraz bardziej dynamicznym świecie, częstych i szybszych zmian, zwinnego podejścia do wdrożeń i coraz większej samodzielności świata Biznesu.

Czy zwinne podejście ogranicza rolę architektury, czy wręcz przeciwnie, umożliwia zwiększenie potencjału i otwiera nowe możliwości.

Arkadiusz Grzech Arkadiusz Grzech, Dyrektor Biura Architektury IT, PKP Energetyka SA
SESJA: ROLA ARCHITEKTURY W ADAPTACJI INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
09.50–10.10

Udział architektury w adaptacji innowacji technologicznych.

Omówienie dwóch podejść do zarządzania trendami technologicznymi w kontekście architektury korporacyjnej. Podejście aktywne – kiedy CIO/CEO wskazuje trend do adaptacji i zadaniem architekta jest weryfikacja sytuacji w organizacji, zdefiniowanie wpływu trendu i poprowadzenie jego wdrożenia. Część wystąpienia oparta na doświadczeniach związanych z implementacją chmury obliczeniowej.

Podejście pasywne – kiedy trendy są wdrażane poza architekturą, a rolą architekta jest zapewnienie minimalizacji strat i maksymalizacji korzyści.

Złożona rola architekta w procesie adaptacji innowacji, wykraczająca poza implementację technologii, wymagająca szerszego spojrzenia, wskazania koniecznych zmian (nie tylko IT) w organizacji,  przygotowania mitygacji ryzyk. Rola architekta jako nawigatora, którego rolą jest przeprowadzenie organizacji przez rafy związane z wdrażaniem trendów technologicznych.

Maciej Sobieraj Maciej Sobieraj, Enterprise Architect, Japan Tobacco International
10.10–10.35

Otwarta i bezpieczna architektura edge-to-cloud.

Edge jako ewolucja strategii IT. Punkt ciężkości IT przenosi się z data center na edge, gdzie są zbierane, wstępnie przetwarzane i analizowane dane - jak zdefiniować bezpieczną i otwartą architekturę, która połączy świat data center, cloud i edge?

Rozwiązania chmurowe bazują na podobnych technologiach co rozwiązania edge, mają jednak inne wymagania, jeśli chodzi o technologie, które są używane - czy kontenery, Kubernetes i aplikacje cloud-native to jedyna droga do połączenia tych światów? 

Marcin Madey Marcin Madey, Prezes zarządu, SUSE Polska
10.35–11.00

Bezpieczny Kubernetes w hybrydowej chmurze.

Jakie są wyzwania w obszarze bezpieczeństwa aplikacji cloud-native, jak na nie reagować oraz jak zabezpieczyć cykl wytwórczy i spełnić standardy bezpieczeństwa takie jak CIS k8s, PCI-DSS itp.

Jakie są najczęstsze przyczyny incydentów w obszarze bezpieczeństwa versus czego oczekują użytkownicy?

Andrzej Kowalczyk Andrzej Kowalczyk, Associate Principal Solution Architect, Red Hat
11.00–11.15

Dostosowanie architektury rozwiązań on-prem w celu ich migracji do chmury publicznej.

Dlaczego chcemy migrować do chmury? Jakie mieliśmy i mamy wyzwania? Jak zarządziliśmy zmianami w architekturze w celu migracji aplikacji do chmury? Jak nam to pomogło poradzić sobie z wyzwaniami?

To wszystko w kontekście zarządzania architekturą korporacyjną.

Piotr Długaszek Piotr Długaszek, Główny Architekt, IT Lead Departamentu Architektury i Strategii IT, ING Bank Śląski
11.15–11.45

PRZERWA KAWOWA. ROZMOWY KULUAROWE.

SESJA: Architektura IT: Budowanie, zarządzanie, rola w transformacji
11.45–12.05

Proces budowania i zarządzania architekturą korporacyjną opartą na strategii IT.

Proces budowania architektury korporacyjnej rozpoczyna się zwykle „od środka”, pomijając zupełnie aspekt strategii organizacji oraz strategii obszarowych. Większość organizacji ma problem z inwentaryzacją tego, co składa się na architekturę i stara się przede wszystkim skupić na jak najlepszym jej odwzorowaniu, zapominając o tym, co najważniejsze, czyli wizji, jak architektura ma wyglądać w przyszłości, a także dlaczego ma tak wyglądać oraz co jest dla nich w niej najistotniejsze.

Zrozumiały opis strategii organizacji, w tym strategii obszaru usług teleinformatycznych, pozwala na przełożenie określonych w niej celów na oczekiwania interesariuszy architektury korporacyjnej.

Jednocześnie przejrzysty proces zarządzania umożliwia sprawne dostosowanie wszystkich poziomów repozytorium architektury do tych oczekiwań oraz wymagań, jakie stawia przed nami otoczenie.

W prezentacji przedstawimy nasze doświadczenia projektowe i organizacyjne w zakresie operacjonalizacji strategii oraz powiązania różnych obszarów zarządzania, przy wykorzystaniu repozytorium architektury korporacyjnej.

Maciej Konecki Maciej Konecki, Prezes Zarządu, Ateris SA
12.05–12.25

Jak przezwyciężyć bariery cyfrowej transformacji w 5 krokach, które możesz wykonać już teraz.

Technologie chmurowe w obecnej formie funkcjonują już ponad piętnaście lat. W tym czasie rozwiązania chmurowe na stałe weszły do narzędzi wykorzystywanych przez developerów i biznesy na całym świecie. Spowodowane jest to szerokim wachlarzem korzyści, które owe platformy oferują.

Na podstawie doświadczeń z klientami wyróżniliśmy pięć aspektów, które wydają się być najczęstszymi motywatorami do działania:

 1. Redukcja kosztu utrzymania infrastruktury. Jedną z najczęściej wskazywanych korzyści jest zrezygnowanie z konieczności utrzymywania własnego data center na rzecz miesięcznych rozliczeń za faktycznie wykorzystywane zasoby. Dzięki temu, że zarządzaniem infrastrukturą zajmuje się dostawca usług chmurowych, architekci korporacyjni mogą skupić się bardziej wartościowej pracy, jak np. tworzenie wartościowych biznesowo funkcjonalności.

zobacz więcej »

Technologie chmurowe w obecnej formie funkcjonują już ponad piętnaście lat. W tym czasie rozwiązania chmurowe na stałe weszły do narzędzi wykorzystywanych przez developerów i biznesy na całym świecie. Spowodowane jest to szerokim wachlarzem korzyści, które owe platformy oferują.

Na podstawie doświadczeń z klientami wyróżniliśmy pięć aspektów, które wydają się być najczęstszymi motywatorami do działania:

 1. Redukcja kosztu utrzymania infrastruktury. Jedną z najczęściej wskazywanych korzyści jest zrezygnowanie z konieczności utrzymywania własnego data center na rzecz miesięcznych rozliczeń za faktycznie wykorzystywane zasoby. Dzięki temu, że zarządzaniem infrastrukturą zajmuje się dostawca usług chmurowych, architekci korporacyjni mogą skupić się bardziej wartościowej pracy, jak np. tworzenie wartościowych biznesowo funkcjonalności.
 2. Lepsza dostępność i niezawodność. Korzystając z infrastruktury w chmurze za pomocą kilku kliknięć jesteśmy w stanie uruchomić nowe serwery lub zwiększyć wydajność posiadanych zasobów. Rozwiązania chmurowe pozwalają także na szybkie odzyskanie sprawności przez architektów IT po wystąpieniu krytycznej awarii sprzętu dzięki licznym narzędziom i usługom wspierającym disaster revcovery.
 3. Zwiększone bezpieczeństwo rozwiązań w chmurze bierze się z dwóch czynników – z jednej strony mamy dostawców chmurowych, którzy dbają o fizyczne bezpieczeństwo serwerowni i niezawodność udostępnianej infrastruktury a z drugiej jako architekci IT mamy narzędzia, które pozwalają nam w łatwy sposób zadbać o to, aby nasze rozwiązanie zawsze było odpowiednio zabezpieczone. Oczywiście należy pamiętać tutaj o zasadzie podzielonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo – operatorzy chmury odpowiadają za bezpieczeństwo samej chmury natomiast naszą odpowiedzialnością jako architektów IT jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, które w tej chmurze trzymamy.
 4. Innowacyjność. Szeroka Oferta specjalistycznych usług klasy enterprise dostępnych na żądanie powoduje, że chmura doskonale nadaje się do prototypowania i testowania nowych rozwiązań wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii jak rozpoznawanie obrazu i mowy, big data i wiele innych, czyli przygotowanie przez architektów korporacyjnych i architektów IT strategii i implementacji rozwiązań chmurowych.
 5. Data center bliżej klientów. Szczególnie ważną zaletą dla klientów, którzy prowadzą działalność w większej ilości krajów jest możliwości ulokowania całości bądź części rozwiązania w data center w lokalizacji geograficznej bliskiej naszym klientom. W ten sposób zapewniamy najszybszy możliwy dostęp do naszego rozwiązania bez niepotrzebnych opóźnień a dodatkowo możemy spełnić wymogi regulacyjne dotyczące np. rezydencji danych.
Piotr Boetzel Piotr Boetzel, Partner Solutions Architect, AWS
Hubert Majchrzak Hubert Majchrzak, Członek zarządu i Head of Sales, Hostersi Sp. z o.o.
12.25–12.40

Wartość strategii architektury z perspektywy dyrektora IT i konsultanta.

Jako architekci, doskonale wiemy, jak ważna jest architektura. Zajmujemy się nią wiele lat, zbudowaliśmy systemy, rozwiązania i podejścia strategiczne dla architektury organizacji lokalnych i globalnych. Nasze koncepcje często prezentujemy na spotkaniach z partnerami biznesowymi, dyrektorami oraz członkami zarządów.

Jednocześnie, aby mieć wpływ na rzeczywistość biznesowo-technologiczną naszych organizacji, często stoimy przed wyzwaniem przekonania kluczowych partnerów biznesowych do tego co robimy. Staramy się budować pomosty między naszymi przysłowiowym „slajdami z modelami capability” a P&L organizacji, tak aby kluczowi decydenci rozumieli wartość tego co robimy oraz uwzględniali priorytetowo architekturę w procesie decyzyjnym.

Porozmawiajmy o tym, gdzie dostrzegamy największą wartość biznesową płynącą z opracowania i wdrożenia Strategii Architektury na bazie doświadczeń i wniosków dyrektora IT w firmie Kross oraz perspektywy konsultantów pomagających tę architekturę zbudować.

Krzysztof Ostrowski Krzysztof Ostrowski, Manager i Architekt, Deloitte
Jakub Samelski Jakub Samelski, Dyrektor IT, KROSS S.A.
12.40–13.00

Rola i wpływ architektury IT w procesie transformacji cyfrowej Miasta.

Miasto z punktu widzenia ładu architektonicznego i świadczonych usług jest organizacją ogromnie różnorodną. Z jednej strony posiada znaczną liczbę rozłącznych obszarów zadaniowych, z drugiej kompletny wachlarz obsługi bazujący na wspólnych danych. Chcemy podzielić się doświadczeniem z budowy ładu architektonicznego dla usług cyfrowych w mocno zróżnicowanym i zmiennym środowisku t.j.:

Budowa Miejskiej Chmury Obliczeniowej jako elementu transformacji cyfrowej Miasta jako Platformy;
Wizja i pryncypia architektury miejskiej przy tworzeniu usług miejskich;
Rola architekta w transformacji, czyli czy jest możliwe pogodzenie on-premise legacy, private cloud, Cloud Native i komercyjnej chmury publicznej;
Miejska droga poprzez ład danych do ładu korporacyjnego;
Blaski i cienie, czyli doświadczenia, wyzwania i plany.

Joanna Baniak Joanna Baniak, Dyrektor Biura Informatyki, Główny Architekt Systemów Informatycznych m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy
Maciej Masiak Maciej Masiak, Kierownik Zespołu Głównego Architekta SI, Urząd m.st. Warszawy
13.00–13.20

Modernizacja architektur legacy bound w odświeżonym podejściu + use cases.

W życiu każdej organizacji następują momenty, kiedy musi ona dokonać przebudowy i unowocześnienia swojej organizacji IT. Od ponad 30 lat organizacje świadczące usługi (finanse, dystrybucja energii, sprzedaż, telekomunikacja i inne) rozwijają systemy IT, które wspierają biznes oraz udostępniają kanały kontaktu z klientami. Dzięki temu rozwinięte rynki weszły w erę cyfrowego biznesu. Rozwiązania IT ciągle ewoluują przez co już zaimplementowane rozwiązania stają się przestarzałe, tworząc dług technologiczny, który nie zawsze może być na bieżąco likwidowany.

W naszym wystąpieniu pokażemy skąd bierze się dług technologiczny, oraz jak przystąpić i na czym oprzeć modernizację IT w swojej organizacji. Podpowiemy też jak wykonać analizę zdolności biznesowych, na czym oprzeć nowoczesną architekturę, oraz jakie strategie rozważyć.

Jakub Fila Jakub Fila, Principal, BCG Platinion
13.20–13.40

Architektura Danych - nie ma co wymyślać koła od nowa.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na powołanie zespołów dedykowanych architekturze danych. W trakcie wystąpienia zaprezentuję jedną z możliwych dróg do zaimplementowania tego podejścia.

Głównym tematem prezentacji będzie DMBoK i sposób jego użycia w praktycznym działania architekta (danych). Data Management Body of Knowledge to skarbnica wiedzy w temacie szeroko pojętego zarządzania danymi zredagowana przez wybitnych specjalistów dziedziny stowarzyszonych w DAMA International. Zaprezentuję metodologię obejmującą holistycznie obszar zarządzania danych (DAMA Wheel), ale głównie skupię się na dwóch rozdziałach: architekturze danych oraz modelowaniu danych.

Tomasz Nitsch Tomasz Nitsch, DCIO, BNP Paribas, Prezes Zarządu, DAMA Poland Chapter
13.40–14.00

Architektura korporacyjna IT w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - doświadczenia i refleksje po pierwszym roku wdrożenia.

Obszar działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – relacje z otoczeniem.

Jak wdrożyć zasady ładu architektonicznego wykorzystując funkcjonujące procedury i nie zmieniając struktury organizacyjnej? Czy „odwrócony” cykl ADM to jeszcze TOGAF? Architektura korporacyjna IT w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - stan obecny.

Korzyści z architektury korporacyjnej IT i plany na przyszłość.

Piotr Wawryka Piotr Wawryka, Starszy architekt systemów informatycznych, PKP Polskie Linie Kolejowe
14.00–14.15

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w każdej aplikacji webowej jako element architektury IT firmy.

Ponieważ ponad 80% incydentów cyberbezpieczeństwa zaczyna się od przejęcia konta użytkownika, niezwykle ważną kwestią jest wprowadzenie wygodnego w stosowaniu uwierzytelniania wieloskładnikowego w każdej wykorzystywanej w organizacji aplikacji.  Aby uniknąć trudnego, a czasami wręcz niemożliwego procesu adopcji każdej z nich stworzyliśmy rozwiązanie będące elementem architektury systemów informatycznych, i to pracujących zarówno w modelu on-premises, jak i “w chmurze”.  Pozwalające na szybkie i łatwe zabezpieczenie wszystkich nowo wdrażanych, jak również istniejących już aplikacji uwierzytelnianiem opartym o FIDO2, czyli jedyny standard uwierzytelniania chroniący przed phishingiem i innymi atakami opartymi na socjotechnice.

Podczas wystąpienia ukażemy problem bezpieczeństwa tożsamości użytkownika, rozwiązanie Secfense - sposób jego działania oraz miejsce w architekturze firmy, a także zabezpieczymy dowolnym drugim składnikiem uwierzytelniania popularny serwis internetowy - bez jego modyfikacji.  Powiemy również jak całkowicie wyeliminować hasła w organizacji i zastąpić je silnym uwierzytelnianiem bezhasłowym (passwordless).

Krzysztof Góźdź Krzysztof Góźdź, Dyrektor Sprzedaży, Secfense
14.15–14.35

Zwinność w architekturze korporacyjnej.

Kiedy mówimy o zwinnej architekturze, na myśl przychodzi zwinność praktyk jej tworzenia. Tymczasem, tak samo jak można robić rzeczy dobre i robić je dobrze, zwinność – a precyzyjniej adaptacyjność – to przede wszystkim cecha architektury, pozwalająca na użycie rozwiązań na sposoby nieznane w trakcie konstruowania rozwiązań. Przykład z branży energy trading będzie ilustracją architektonicznej zdolności adaptacji – połączenie Complex Adaptive System z Data as a Service, a także wyjaśnieniem, co ma do tego arkusz kalkulacyjny.

Sebastian Konkol Sebastian Konkol, Full-Elevator Architect
14.35–15.20

Lunch. Rozmowy kuluarowe.

15.20–15.40

Bez blackoutu, czyli o energii w architekturze.

W PSE od pięciu lat architektura korporacyjna powiązana z architekturą rozwiązań rozwija się coraz dynamiczniej. Zdolności biznesowe i techniczne zaczynają służyć do przekładania Strategii na działalność w obszarach biznesowych, na projekty powstające i realizowane w portfelach obszarowych i programach. Silnik transformacji się rozpędza, a trzeba się przygotować nie tylko do roli operatora krajowego systemu informacji o rynku energii, ale także interoperacyjności w sieci europejskiej. Powołana Rada Architektury prężnie funkcjonuje od 2019 r., wspierana przez, na co dzień współpracujących, architektów korporacyjnych i rozwiązań, skupionych zarówno w struktury organizacyjne, macierzowe, jak i wewnętrzne fora architektów czy autonomiczne zespoły dziedzinowe. Architektura bazująca na regulacjach wewnętrznych jest dobrze umocowanym elementem systemu zarządzania zmianą, który działa operacyjnie z wykorzystaniem możliwie prostych zasad, produktów architektonicznych i współpracy wewnątrzorganizacyjnej. Regulacje dotyczące zarządzania projektami uwzględniają role i produkty architektoniczne, wspierające także proces wytwarzania oprogramowania. Centralne repozytorium architektoniczne staje się autentyczną bazą wiedzy o organizacji wykorzystywaną zarówno w projektach, jak i bieżącej działalności. Wiedza o organizacji i stale porządkowane otoczenie realizacyjne w naturalny sposób przyciągają coraz więcej użytkowników architektury: architektów obszarowych w zakresie ich modeli w portfelach, architektów różnych modeli rozwiązań mapowanych na architekturę korporacyjną, architektów bezpieczeństwa oczekujących definicji rozwiązań w układzie segmentacji sieci IT/OT, użytkowników biznesowych (kontroling strategiczny, audyt), korzystających z modeli referencyjnych. Rośnie popyt na narzędzia dostarczające treści architektoniczne, które zaczynają tworzyć wspólny ekosystem informacyjny. Organizacja przeprowadza cykliczne audyty oceny dojrzałości praktyki architektonicznej. Pokazały one już istotną dojrzałość, jak również trend wzrostowy w większości kryteriów pomiaru.

Mateusz Hordejuk Mateusz Hordejuk, Główny Architekt, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
SESJA: ARCHITEKTURA PODCZAS FUZJI
15.40–16.00

Puzzle z różnych zestawów - architektura podczas fuzji.

Połączenie dwóch organizacji z własną różnorodnością rozwiązań IT jest nietrywialnym wyzwaniem z punktu widzenia architektury. Na podstawie własnych doświadczeń przyjrzymy się wybranym zagadnieniom:

Spółkę ubezpieczeniową "raz" poproszę - czyli jak długo trwa połączenie?
Planowanie architektury docelowej poprzez kolejne fazy połączenia. Pierwsze przymiarki architektoniczne i ich brutalna weryfikacja przez czas.

Pryncypia i założenia - czym się kierowaliśmy projektując przyszłą architekturę połączonych spółek? Jakim lewarem do skoku technologicznego jest fuzja?
Interesariusze i ich cele (spoiler: porządek w architekturze nie jest najważniejszy).
Okres tranzycji - dlaczego wciąż potrzebujemy usług od poprzedniego właściciela i jak się z nich wyplątać?
Transformacja vs integracja: dług technologiczny to mały problem - co zrobić z długiem biznesowym?

Dariusz Ambroziak Dariusz Ambroziak, Chief Enterprise Architect, Nationale-Nederlanden Poland
16.00–16.20

Zarządzanie portfolio aplikacyjnym a fuzja przedsiębiorstw.

Wpływ procesu fuzji przedsiębiorstw na ich architekturę korporacyjną w obszarze warstwy aplikacji. Rola Architektów w zarządzaniu połączeniem portfolio aplikacji.

Paulina Klawikowska Paulina Klawikowska, Kierownik Wydziału Architektury Rozwiązań, Energa Informatyka i Technologie
16.20–17.50

WARSZTAT: Budowanie kompleksowej ochrony danych przed skutkami ataku ransomware. 

Ochrona danych przed atakiem ransomware jest aktualnie jednym z najważniejszych tematów w IT. Rozwiązania zabezpieczające sieć, backup oraz aplikacje są coraz częściej integralną częścią aplikacji. Pure Storage wprowadza ochronę przeciwko ransomware zarówno dla systemów blokowych jak i plikowych czyniąc z niej domyślną funkcjonalnością macierzy All-Flash.

Podczas warsztatów dowiemy się:
Jak w prosty sposób zbudować prostą oraz efektywną architekturę disaster recovery przy pomocy rozwiązań Pure Storage:
- Chroniąc dane na wypadek awarii data center.
- Zaszyfrowania informacji, 
- Skasowania backupów
- Budowy remediation plan w oparciu o technologię Pure Storage
- Integracji z systemami backupowymi
Warsztaty przełamują stereotypy zwiazane w powolnym odzyskiwaniem danych po awarii, otwierając jednocześnie drogę do zrozumienia nowoczesnych systemów all-flash. 
 
Sesja zawiera możliwość uruchomienia wirtualnego laboratorium online, wymagania:
1.Dostęp do internetu z własnego laptopa + mysz. (sesja jest realizowana w wirtualnym sandbox) 
2. Przeglądarka Chrome/IE/Firefox
Łukasz Herda Łukasz Herda, Inżynier systemowy, Pure Storage
17.50–18.00

Zakończenie konferencji.

Jarosław Kuźniar Jarosław Kuźniar, Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian godzin poszczególnych wystąpień.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

Przewodniczący Rady Programowej

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

 

Członkowie Rady Programowej

Dorota Łukasik

Menadżerka, ekspertka; zarządzanie architekturą korporacyjną, rozwojem aplikacji i projektami

Tomasz Ćwik

Przedsiębiorca i manager z szerokim doświadczeniem w obszarze technologii i innowacji, wieloletni lider zespołów architektury, Współzałożyciel i CEO finQbit

Bogdan Głuszkowski

Architekt korporacyjny, mBank

Wojciech Jabłoński

Chief IT Architect, CEE IT Architect, Allianz Poland

Marcin Tyrański

IT Strategy & Data Platform Departament Director, UNIQA Insurance Group AG

W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.:

Dariusz Ambroziak

Chief Enterprise Architect, Nationale-Nederlanden Poland

Joanna Baniak

Dyrektor Biura Informatyki, Główny Architekt Systemów Informatycznych m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy

Piotr Boetzel

Partner Solutions Architect, AWS

Piotr Długaszek

Główny Architekt, IT Lead Departamentu Architektury i Strategii IT, ING Bank Śląski

Jakub Fila

Principal, BCG Platinion

Krzysztof Góźdź

Dyrektor Sprzedaży, Secfense

Arkadiusz Grzech

Dyrektor Biura Architektury IT, PKP Energetyka SA

Łukasz Herda

Inżynier systemowy, Pure Storage

Mateusz Hordejuk

Główny Architekt, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Paulina Klawikowska

Kierownik Wydziału Architektury Rozwiązań, Energa Informatyka i Technologie

Maciej Konecki

Prezes Zarządu, Ateris SA

Sebastian Konkol

Full-Elevator Architect

Andrzej Kowalczyk

Associate Principal Solution Architect, Red Hat

Maja Królikowska

Liderka Zespołu Architektury Departament Strategii IT I Architektury, BNP Paribas Bank Polska

Marcin Madey

Prezes zarządu, SUSE Polska

Hubert Majchrzak

Członek zarządu i Head of Sales, Hostersi Sp. z o.o.

Maciej Masiak

Kierownik Zespołu Głównego Architekta SI, Urząd m.st. Warszawy

Tomasz Nitsch

DCIO, BNP Paribas, Prezes Zarządu, DAMA Poland Chapter

Krzysztof Ostrowski

Manager i Architekt, Deloitte

Jakub Samelski

Dyrektor IT, KROSS S.A.

Maciej Sobieraj

Enterprise Architect, Japan Tobacco International

Marcin Tyrański

IT Strategy & Data Platform Departament Director, UNIQA Insurance Group AG

Piotr Wawryka

Starszy architekt systemów informatycznych, PKP Polskie Linie Kolejowe

Prowadzący konferencję:

Jarosław Kuźniar

Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media

FORUM ARCHITEKTÓW IT TO:

FOTOGALERIA

OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

ZOSTAŃ PARTNEREM XII FORUM ARCHITEKTÓW IT!

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań
wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Agenda wydarzenia poświęcona jest praktycznym aspektom wdrażania i realizacji strategii IT w kontekście architektury w organizacji.

 

ZAPRASZAMY!

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY

 • Architektów korporacyjnych, architektów IT
 • Architektów systemów
 • CIO, kierowników działów architektury IT
 • Dyrektorów i kierowników IT.

Partnerzy generalni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Wystawca

Partner warsztatów

Organizator

Forum Architektów IT odbędzie się w:

Aleja Jana Pawła II 21, Warszawa

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]