NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE W POLSCE DLA MENEDŻERÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BUDOWĘ I ROZWÓJ ARCHITEKTURY IT W ORGANIZACJACH

Już po raz 9. zapraszamy do udziału w Forum Architektów IT. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach, a także możliwość poznania najlepszych praktyk z rynku. Agenda wydarzenia poświęcona jest praktycznym aspektom wdrażania i realizacji strategii IT w kontekście architektury w organizacji. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji będzie "Architektura w świecie cyfrowej transformacji". Omówimy główne wyzwania architektów w czasach digital, a agenda zostanie podzielona na 3 bloki - innowacje, integracje i informacje. Swoimi doświadczeniami podzielą się m.in:

PROGRAM IX FORUM ARCHITEKTÓW IT 11 czerwca 2019
08.30–09.20

Rejestracja uczestników, poranna kawa.

SESJA: INTEGRACJE
09.20–09.30

Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji.

09.30–10.00

Architektura przyszłości w dobie digital, AI i zmieniających się trendów klienckich.

CASE STUDY mBank

Jaka architektura korporacyjna (zarządzanie) ma szansę zadziałać i przynieść wartość w zwinnym przedsiębiorstwie. W trakcie prezentacji opowiem o zarządzaniu architekturą korporacyjną IT w mBank, jako o integracji procesów zwinnego wytwarzania oraz strategicznego planowania IT. Opowiem o mechanizmach tej integracji oraz sposobach jej budowy. A także o niezbędnym jej składniku, jakim jest kultura organizacji. Odpowiem także na pytanie, dlaczego taka integracja, przy zwinnie działającym IT, jest w firmie niezbędna. 

Bogdan Głuszkowski Bogdan Głuszkowski, Ekspert ds. Architektury Korporacyjnej, mBank
10.00–10.40

Architekt – przyjaciel czy strażnik integracji?

CASE STUDY PKP Energetyka

Podczas prelekcji podzielimy się naszymi doświadczeniami z organizacji obszaru zarządzania architekturą aplikacji i integracji w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka. Jaka jest rola architekta w dynamicznej cyfrowej transformacji: Gdzie nie będzie już  „samotnych wysp” i każdy nowy projekt integruje się z innymi aplikacjami? Gdy wiele systemów integrowanych jest w  tym samym czasie a terminy gonią? Na różnych etapach prac lub w różnych projektach? W czasie prezentacji powiemy także jak się kształtują relacje architekta z innymi interesariuszami. 

Mateusz Kalinowski Mateusz Kalinowski, Architekt IT, PKP Energetyka
Dorota Łukasik Dorota Łukasik, Dyrektor Biura Architektury IT, PKP Energetyka
10.40–11.10

Jak Architektura Biznesowa może wspierać biznes i być jej partnerem?

CASE STUDY Nationale Nederlanden

Architektura biznesowa wspiera zintegrowany rozwój organizacji w wymiarze biznesowym, technologicznym oraz regulacyjnym. Dlaczego dobrze jest połączyć zarządzanie projektami z architekturą biznesową? Architektura jako odpowiedzialny partner w procesie decyzyjnym dla działań rozwojowych i zapewnieniu efektywności operacyjnej. Jak budować zespół architektów biznesowych ? Jakie narzędzia wykorzystujemy w pracy projektowej i wsparciu strategii firmy?

Eliza Staniszkis Eliza Staniszkis, Dyrektor Architektury Biznesowej i Projektów, Nationale Nederlanden
11.10–11.40

Przerwa na kawę, networking.

SESJA: INFORMACJE
11.40–12.00

Oczekujemy na potwierdzenie prelekcji.

12.00–12.40

Jak zbudować organizację data driven. Rola architektury korporacyjnej w obszarze danych.

CASE STUDY PKO Bank Polski

Sprawna organizacja dążącą do optymalizacji procesów i kosztów, przygotowaną lub dopiero rozpoczynającą działania wdrażające transformację cyfrową, widzącą możliwość szybkiego organicznego rozwoju w oparciu o posiadane dane powinna zastanowić się nad zmianami w obszarze architektury danych będącym jednym z podstawowych elementów architektury korporacyjnej. Obszar ten bardzo determinuje przekształcenia dążące do budowy organizacji „data driven”. W prezentacji omówimy miejsce danych w architekturze korporacyjnej PKO Banku Polskiego. Podzielimy się doświadczeniami z wpływu architektury na jakość danych oraz danych i ich jakości na organizację. 

Dariusz Gałęzowski Dariusz Gałęzowski, PhD, Dyrektor Biura Architektury w Departamencie Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski
Mariusz Sienkiewicz Mariusz Sienkiewicz, Kierownik Zespołu w Biurze Architektury w Departamencie Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski
12.40–13.10

Praktyczne zastosowania biznesowego modelu pojęciowego organizacji.

CASE STUDY TVN

W TVN biznesowy model pojęciowy organizacji powstawał przez około 3 lata. Podczas jego budowy ściśle przestrzegano ustalonych na początku zasad. Dbano o to, aby nie był zbyt szczegółowy, nie stał się technicznym opisem obszarów biznesowych. Aktualnie model składa się z kilkuset encji biznesowych i setek relacji pomiędzy nimi. Opisuje ponad 90% organizacji. Znakomicie pokazuje złożoność organizacji działającej na rynku mediowym. Model ten jest dużym ułatwieniem dla nowych pracowników oraz dla dostawców realizujących projekty zamawiane. W trakcie prezentacji zaprezentuję wybrane widoki i statystyki modelu oraz opowiem krótko o tym co udało się zrobić, a czego niestety nie.

Robert Fedorowicz Robert Fedorowicz, Z-ca Dyrektora Działu IT oraz Szef Zespołu Architektury, TVN
13.10–14.00

Lunch i networking.

SESJA: INNOWACJE
14.00–14.20

Restart architektury korporacyjnej w organizacji.

Organizacje doświadczyły już różnych podejść do architektury korporacyjnej, w tym takich które nie przeżyły próby czasu. Niniejsza prelekcja jest próbą  odnalezienia złotego środka w podejściu do budowy architektury z uwzględnieniem otaczających wyzwań i tendencji (np. Data Driven, AI, Cloud).

Krzysztof Gwardys Krzysztof Gwardys, Architekt korporacyjny, Promity
14.20–14.50

Demokratyzacja IT – źródło innowacji czy bólu głowy architekta.

Od zawsze biznes przygotowywał rozwiązania na własne potrzeby, bez udziału osób z obszaru IT. Robił to całkowicie samodzielnie lub zatrudniał informatyków i tworzył „shadow IT”.  Potem nadeszły czasy standaryzacji i centralizacji i to podejście uległo marginalizacji. W czasach cyfrowej transformacji ten problem wrócił jednak ze zdwojoną siłą. „Duże IT” często uwikłane jest w wielkie projekty transformacyjne lub wspiera fuzje i przejęcia. Biznes ma jednak całe morze potrzeb biznesowych – być może drobnych, ale pilnych i istotnych z ich perspektywy. Jednocześnie technologie do przygotowywania rozwiązań samodzielnie przez biznes mocno dojrzały. Pojawiły się narzędzia RPA, Low-Code lub wręcz No-Code (często działające w chmurze i pozwalające budować aplikacje zdecydowanie bardziej dojrzałe niż kiedyś). W prezentacji będę starał się przedstawić jak postępująca demokratyzacja tworzenia rozwiązań IT jest postrzegana przez biznes i jak przez architektów i czy uda się znaleźć podejście win-win, satysfakcjonujące obydwie strony.

dr hab. Andrzej Sobczak dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
14.50–15.30

Rola architektury korporacyjnej w dobie ciągłej innowacji.

CASE STUDY BGŻ BNP Paribas

Jakie zmiany na architekturze korporacyjnej wymusza nieustannie zmieniające się otocznie? Jak sprostać oczekiwaniom klientów na wysoce konkurencyjnym rynku i czy w dobie wszechobecnej transformacji cyfrowej jest miejsce dla architektury korporacyjnej. Jaką rolę w powyższych wyzwaniach spełnia innowacja i w jaki sposób w dużych organizacjach możemy wspomóc osadzanie innowacji. Na własnym przykładzie opowiemy o zmianach jakie przeprowadziliśmy w BNP Paribas aby sprostać zmianom zachodzącym na rynku w czasach rosnącego zagrożenia ze strony gigantów technologicznych oraz przedstawimy naszą perspektywę czy rosnący sektor fintech jest zagrożeniem czy szansą dla dużych instytucji finansowych.

Tomasz Ćwik Tomasz Ćwik, Dyrektor Departamentu Architektury i Nowych Technologii, BNP Paribas
Rafał Piotrowski Rafał Piotrowski, Architekt innowacji, BNP Paribas
15.30–16.00

Przerwa na kawę, networking.

INTERAKTYWNE WARSZTATY
16.00–17.30

Wpływ transformacji cyfrowej na organizacje biznesowe – oczami architekta IT.

WARSZTAT

Świat biznesu i  IT huczy od popularnych słów-kluczy: Digital Workplace, IoT, Blockchain, Industry 4.0, OmniChannel itp. Wszyscy mówią o cyfrowej transformacji i korzyściach jakie niesie nowy, lepszy, cyfrowy świat. Nie brakuje też głosów krytycznych. Architekci korporacyjni, pracujący na pograniczu IT i biznesu najlepiej wiedzą jak bardzo różne może być rozumienie tego co w istocie oznacza Digital Transformation. W trakcie warsztatów nie tylko postaramy się przedstawić rozmaite niuanse i problemy związane z programami transformacyjnymi, ale również spróbujemy postawić uczestników po przeciwnych stronach barykady aby mogli lepiej zrozumieć drivery zmian.

Maciej Kubicki Maciej Kubicki, Architekt Korporacyjny, arch-IT
Rafał Wasilewski Rafał Wasilewski, Architekt Korporacyjny, arch-IT
16.00–17.30

Data Driven Organization - co to tak naprawdę znaczy (continuum systemów przetwarzania danych).

WARSZTAT

Data Driven Organization to jeden z istotnych kierunków transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Nie istnieje precyzyjna definicja tego pojęcia, funkcjonuje jednak obiegowa opinia zgodnie z którą “dane to nowa ropa naftowa”. Firmy, które reprezentują dziś świat cyfrowy, takie jak Amazon, Netflix czy Airbnb, a także organizacje, które pomyślnie przeszły cyfrową transformację, monetyzują dane wewnętrznie poprzez głębokie zrozumienie swoich klientów. Bycie organizacją data-driven to przede wszystkim wielka i głęboka zmiana dla działów IT, a w szczególności dla architektów, którzy muszą pełnić wiodącą rolę takiej transformacji.  Jest to zmiana trudna, ale niezbędna by sprostać potrzebom biznesowym i nadchodzącym wyzwaniom technologicznym. Podczas warsztatów, wraz z uczestnikami, postaramy się rozważyć , z punktu widzenia Architekta IT, BI i BigData, możliwe trajektorie rozwoju ich działów, a także techniki pomocne w projektowaniu przyszłych rozwiązań.

Michał Cichocki Michał Cichocki, Architekt IT, Arch-IT
17.30

Zakończenie konferencji.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW:

Michał Cichocki

Architekt IT, Arch-IT

Tomasz Ćwik

Dyrektor Departamentu Architektury i Nowych Technologii, BNP Paribas

Robert Fedorowicz

Z-ca Dyrektora Działu IT oraz Szef Zespołu Architektury, TVN

Dariusz Gałęzowski

PhD, Dyrektor Biura Architektury w Departamencie Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski

Bogdan Głuszkowski

Ekspert ds. Architektury Korporacyjnej, mBank

Krzysztof Gwardys

Architekt korporacyjny, Promity

Mateusz Kalinowski

Architekt IT, PKP Energetyka

Maciej Kubicki

Architekt Korporacyjny, arch-IT

Dorota Łukasik

Dyrektor Biura Architektury IT, PKP Energetyka

Rafał Piotrowski

Architekt innowacji, BNP Paribas

Mariusz Sienkiewicz

Kierownik Zespołu w Biurze Architektury w Departamencie Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Eliza Staniszkis

Dyrektor Architektury Biznesowej i Projektów, Nationale Nederlanden

Rafał Wasilewski

Architekt Korporacyjny, arch-IT

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z POPRZEDNIEJ EDYCJI 

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY

NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ SĄ OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

 LOKALIZACJA KONFERENCJI

The Heart Warsaw

Warsaw Spire
plac Europejski 1
Warszawa

Organizator

Partner srebrny

Partner

Partnerzy Warsztatów

Patronat

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIAleksandra Zygarska
Tel. 662 287 872
Aleksandra_Zygarska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
kamil_sulkowski@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl