Rejestracja

Aby wziąć udział w IX Konferencji Zarządzanie Zespołami IT wypełnij poniższy formularz zgłoszenia udziału.


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.
Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Zobowiązanie zapłaty

Koszt udziału w konferencji Zarządzanie Zespołami IT jest uzależniony od terminu zgłoszenia udziału i wynosi:

  • 1499 zł netto (+23% VAT) - przy zgłoszeniu udziału do 29 września 2023 r.
  • 1899 zł netto (+23% VAT) - przy zgłoszeniu udziału do 27 października 2023 r.
  • 2299 zł netto (+23% VAT) - przy zgłoszeniu udziału po 27 października 2023 r.

 

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona automatycznie w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

W ciągu 7 dni po otrzymaniu przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na adres podany w formularzu zgłoszenia.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]):

- do 15 listopada 2023 r.  uzyskają zwrot wpłaty, pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%,

- w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa po 15 listopada 2023 r., prosimy o wyznaczenie zastępstwa. Odwołanie udziału lub nieobecność bez odwołania udziału nie zwalnia z poniesienia kosztów udziału w konferencji. (Organizator ma prawo do zatrzymania otrzymanej opłaty z tytułu udziału w konferencji lub wystawienia faktury VAT do zapłaty po konferencji w przypadku braku otrzymania płatności).

- po 15 listopada 2023 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami

 

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.