Rejestracja

Rejestrując się na jedyną konferencję łączącą HR oraz IT zyskujesz:

  • udział w dwóch dniach konferencji, w tym udział w interaktywnym warsztacie
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe i lunch podczas konferencji.

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieZaznacz, jeśli zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas swoich danych osobowych w celach marketingowych
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas w imieniu naszych partnerów interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli zgadzasz się na przekazanie swoich danych osobowych naszym partnerom
* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Zobowiązanie zapłaty

Koszt udziału uzależniony jest od daty dokonania rejestracji i wynosi:

  • 2199 zł netto - do 18.01.2019
  • 2499 zł netto - po 18.01.2019
Istnieje możliwość udziału tylko w pierwszym dniu konferencji w cenie:

1499zł netto - kod: 1DZIEN

Przy rejestracji większej ilości osób z jednej firmy proponujemy zniżki od aktualnej ceny. Przy rejestracji prosimy o wpisanie kody zniżkowego w pole "Kody promocyjne i rabaty".
 
  • 10% - przy rejestracji 3 osób - kod zniżkowy: GRUPA3
  • 15% - przy rejestracji 4 osób - kod zniżkowy: GRUPA4
  • 20% - przy rejestracji powyżej 5 osób - kod zniżkowy: GRUPA5 

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej):

- do 10 stycznia 2019 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 10 stycznia 2019 r.  oraz które nie wezmą udziału w konferencji zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W przypadku zmiany planów po 10 stycznia 2019 istnieje możliwość zmiany uczestnika w konferencji, reprezentującego tę samą instytucję.

W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Klaudią Kałuską: Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.