Rekomendacje

W Lingaro od lat regularnie badamy satysfakcję i zaangażowanie pracowników, a w zeszłym roku dzięki badaniu AudIT po raz pierwszy mogliśmy sprawdzić, jak wypadamy na tle innych firm z branży IT. Dogłębne analizy znajdujące się w raporcie potwierdziły lub rzuciły dodatkowe światło na wybrane obszary funkcjonowania firmy, co pomogło nam ustalić priorytety w zakresie realizowanych inicjatyw. Lingaro jest miejscem, które daje ludziom autonomię i przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, miejscem pełnym tolerancji i prawdziwej pasji do zastosowania technologii i analizy danych w biznesie. Zajęcie drugiego miejsca było dla nas potwierdzeniem tego, że obraliśmy właściwy kierunek i że ludzie wierzą w wyznawane w firmie wartości.

Anna Bowtruczuk, HR Director, Lingaro Sp. z o.o.
badanie AudIT 2020
Badanie AudIT to możliwość przeprowadzenia anonimowego badania satysfakcji przez firmę zewnętrzną. Jest to sposób na poznanie opinii pracowników w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, a tym samym odpowiednie profilowanie strategii HR. W Britenet naprawdę wierzymy, że satysfakcja powinna być jednym z nieodzownych elementów prestiżu firmy, a relacje międzyludzkie są bezpośrednio związane z zaangażowaniem.

Ewelina Pękalska, Head of Human Resources & Delivery Britenet
badanie AudIT 2016-2020
Wyniki badania i raport są potwierdzeniem słuszności obranej przez Sii drogi. Badanie pokazało, że nasze działania z obszarów zarządzania pracownikami z obszaru HR przynoszą efekty. Dodatkowo raport z badania wskazał punkty, na które trzeba zwrócić uwagę, poprawić. Analiza badania przynosi też weryfikację kilku poglądów, a z tego można wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość.

Joanna Kucharska, dyrektor HR w Sii
badanie AudIT 2015-2016
Wyniki badania pozwoliły nam nie tylko porównać się na tle naszej konkurencji, ale także poznać te obszary, w których powinniśmy utrzymać obecny wysoki poziom, jak i te, w których możemy się jeszcze doskonalić. Wykorzystujemy je na przykład w prowadzonych obecnie pracach nad aktualizacją mapy ścieżek rozwoju kariery.

Piotr Poprawski, dyrektor wrocławskiego Software Solutions Center Capgemini Polska
badanie AudIT 2015
Dzięki badaniu AuditIT poszerzyliśmy naszą wiedzę o tym, co dla pracowników IT jest istotne i będziemy rozwijać standardy pracy, wykorzystując potencjal, jaki daje nam obecnie bycie częścią największego operatora kablowego na świecie.

Janusz Nowak, CIO/CTO w UPC Polska
badanie AudIT 2013

Najlepsi pracodawcy IT w Polsce wyłonieni w konkursie AudIT 2019/2020!

W najnowszej edycji badania i konkursu statuetkę oraz tytuł „Najlepszego pracodawcy w IT w Polsce” 2019/2020 zdobyła firma Britenet. Kolejne miejsca zajęły Lingaro i DataArt Poland.

W 2020 roku najlepsze wyniki uzyskały firmy Britenet, Lingaro i DataArt Poland, które osiągnęły odpowiednio 103, 98 i 97 punktów według indeksu TRI*M.

Z analizy uzyskanych danych wynika, że pracownicy laureata tegorocznej edycji, firmy Britenet, doceniają przede wszystkim dobrą i przyjazną atmosferę w firmie i są zadowoleni ze współpracy zarówno z kolegami z działu, jak i bezpośrednimi przełożonymi. Mają poczucie zachowania równowagi między pracą zawodową, a życiem prywatnym. Wierzą też w jakość oferowanych przez Britenet usług i mają przekonanie o dobrej renomie firmy na rynku.

Natomiast pracownicy Lingaro są dumni z możliwości dostępu do najnowszych technologii, który zapewnia im firma. Są zadowoleni z relacji ze współpracownikami oraz ze wsparcia przełożonych w codziennej pracy. Mają też poczucie pewności zatrudnienia.

Z kolei pracownicy DataArt Poland czują, że są obciążeni pracą we właściwym stopniu, a zakres obowiązków jest dla nich jasny. Wysoko oceniają przyjęte w firmie standardy i procedury zapewniające komfort pracy. Są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach i dostępności przełożonych w przypadkach, gdy pojawiają się jakieś problemy.

Jury konkursu, zgodnie z jego regulaminem, przyznało także wyróżnienia firmom, które wzięły udział w badaniu co najmniej trzeci raz z rzędu, bo jak dowodzą wskaźniki satysfakcji, oznacza to, że starają się one podnosić jakość środowiska pracy i dbają o pracowników, regularnie badając ich motywację i zaangażowanie.

W tym roku takie wyróżnienia przyznano firmom Espersen, ING Tech Poland i KMD Poland.

Jak wynika z badania, pracownicy firmy Espersen są bardzo zadowoleni ze współpracy z kolegami i koleżankami z działu. Doceniają otwartość i uczciwość członków zespołu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Cenią sobie możliwość pracy przy ciekawych projektach.

Pracownicy ING Tech Poland pozytywnie oceniają klimat i relacje panujące w firmie. Mają poczucie, że uczestniczą w ciekawych projektach, ze wsparciem najnowszych technologii w codziennej pracy. ING Tech Poland to dla nich prestiżowy i uznawany na rynku pracodawca.

Wyróżnienie uzyskała też firma KMD Poland, która od lat zabiega o wysoki poziom satysfakcji i motywacji swoich pracowników, regularnie biorąc udział w badaniach AudIT. Osoby zatrudnione w firmie doceniają otwartość i uczciwość współpracowników zespołu oraz efektywną współpracę z innymi konsultantami w ramach realizowanych projektów.

Wręczenie nagród odbyło się w trakcie konferencji „Computerworld” Zarządzanie Zespołami IT 2020.

Należy pogratulować firmom, które zwyciężyły w konkursie, bo uzyskane przez nie wyniki są obiektywnym potwierdzeniem dobrej organizacji i wysokiego poziomu dbałości o pracowników. Warto jednak podkreślić, że już sam udział w badaniu oznacza, że dana firma jest zainteresowana poprawą warunków pracy i zwiększeniem jej atrakcyjności dla pracowników IT i potencjalnych kandydatów.

Computerworld AudIT

Dzisiejszy rynek pracownika, zwłaszcza w branży IT, sprawia, że szukanie przewag konkurencyjnych jest koniecznością. Udział w badaniach mierzących satysfakcję pracowników daje wiedzę na temat ich zaangażowania oraz poprawia wizerunek firmy w oczach przyszłych potencjalnych pracowników.

Celem AudIT jest właśnie dostarczenie dogłębnej wiedzy o postrzeganiu firmy (działu IT) przez pracowników, przez pryzmat ich potrzeb, motywacji i satysfakcji z miejsca pracy. Badanie pozwala też na wychwycenie nowych zjawisk na rynku pracy specjalistów IT, które mają wpływ na postrzeganie firmy jako atrakcyjnego bądź nieatrakcyjnego pracodawcy.

AudIT obejmuje znacznie większą liczbę firm niż wymienieni zwycięzcy konkursu. Badanie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracodawców, którzy stoją przed następującymi wyzwaniami:

 • Chcą ograniczyć rotację pracowników
 • Chcą, by marka pracodawcy była pozytywnie postrzegana
 • Oczekują wzrostu produktywności
 • Chcą przyciągać najlepszych pracowników
 • Chcą wiedzieć, co jest źródłem satysfakcji pracowników
 • Szukają obszarów wymagających poprawy.

Z perspektywy pracowników, ich udział w badaniu pozwala określić co rzeczywiście myślą o firmie, w której pracują i odpowiedzieć na pytania czy ich zdaniem pracodawca:

 • troszczy się o pracowników
 • jest dobrym pracodawcą
 • szanuje i wspiera równowagę między pracą zawodową, a życiem prywatnym
 • docenia zaangażowanie pracowników
 • dba o koleżeńskie relacje
 • prowadzi ciekawe projekty
 • ma dobrą pozycję rynkową
 • regularnie bada poziom satysfakcji pracownikó

Badanie obiektywne i niezależne

AudIT jest badaniem obiektywnym. Uczestniczące w nim firmy nie mogą wpływać na wyniki konkursu.

Dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą. Informacje liczbowe są wykorzystywane tylko do zestawień o charakterze ogólnym.

Do badania wszystkich uczestniczących w nim firm wykorzystywana jest ta sama metodyka, co gwarantuje porównywalność wyników. Bazuje ona na sprawdzonych narzędziach badawczych, które pozwalają na uzyskanie rzetelnych informacji.

Trwające 4-5 tygodni badanie AudIT wykorzystuje anonimową ankietę online zawierającą ok. 30 pytań z siedmiu głównych obszarów (jej wypełnienie zajmuje 7-10 minut). Zebrane wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik zaangażowania, typologię pracowników ze względu na motywację i satysfakcję, czyli pogłębioną analizę czynników wpływających na satysfakcję pracowników (macierz pozwala na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmian).

Bardziej szczegółowe informacje o metodologii badań można znaleźć pod adresem: metodyka badania.