Rekomendacje

W Lingaro od lat regularnie badamy satysfakcję i zaangażowanie pracowników, a w zeszłym roku dzięki badaniu AudIT po raz pierwszy mogliśmy sprawdzić, jak wypadamy na tle innych firm z branży IT. Dogłębne analizy znajdujące się w raporcie potwierdziły lub rzuciły dodatkowe światło na wybrane obszary funkcjonowania firmy, co pomogło nam ustalić priorytety w zakresie realizowanych inicjatyw. Lingaro jest miejscem, które daje ludziom autonomię i przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, miejscem pełnym tolerancji i prawdziwej pasji do zastosowania technologii i analizy danych w biznesie. Zajęcie drugiego miejsca było dla nas potwierdzeniem tego, że obraliśmy właściwy kierunek i że ludzie wierzą w wyznawane w firmie wartości.

 

Anna Bowtruczuk, HR Director, Lingaro Sp. z o.o.
badanie AudIT 2020
Badanie AudIT to możliwość przeprowadzenia anonimowego badania satysfakcji przez firmę zewnętrzną. Jest to sposób na poznanie opinii pracowników w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, a tym samym odpowiednie profilowanie strategii HR. W Britenet naprawdę wierzymy, że satysfakcja powinna być jednym z nieodzownych elementów prestiżu firmy, a relacje międzyludzkie są bezpośrednio związane z zaangażowaniem.

 

Ewelina Pękalska, Head of Human Resources & Delivery Britenet
badanie AudIT 2016-2020
Wyniki badania i raport są potwierdzeniem słuszności obranej przez Sii drogi. Badanie pokazało, że nasze działania z obszarów zarządzania pracownikami z obszaru HR przynoszą efekty. Dodatkowo raport z badania wskazał punkty, na które trzeba zwrócić uwagę, poprawić. Analiza badania przynosi też weryfikację kilku poglądów, a z tego można wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość.

 

Joanna Kucharska, dyrektor HR w Sii
badanie AudIT 2015-2016
Wyniki badania pozwoliły nam nie tylko porównać się na tle naszej konkurencji, ale także poznać te obszary, w których powinniśmy utrzymać obecny wysoki poziom, jak i te, w których możemy się jeszcze doskonalić. Wykorzystujemy je na przykład w prowadzonych obecnie pracach nad aktualizacją mapy ścieżek rozwoju kariery.

 

Piotr Poprawski, dyrektor wrocławskiego Software Solutions Center Capgemini Polska
badanie AudIT 2015
Dzięki badaniu AuditIT poszerzyliśmy naszą wiedzę o tym, co dla pracowników IT jest istotne i będziemy rozwijać standardy pracy, wykorzystując potencjal, jaki daje nam obecnie bycie częścią największego operatora kablowego na świecie.

 

Janusz Nowak, CIO/CTO w UPC Polska
badanie AudIT 2013

Najlepsi pracodawcy IT w Polsce wyłonieni w konkursie AudIT 2021!

W badaniu i konkursie „Najlepsze miejsce pracy w IT 2021” drugi raz z rzędu pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów zdobyła działająca w ponad 40 krajach spółka EPAM. Pracownicy doceniają także zatrudnienie w firmach ING Tech Poland, Solw’IT, Espersen, Wunderman Thompson i VM.pl.

Jeden z największych na świecie producentów oprogramowania na zamówienie i dostawców usług konsultingowych, EPAM, działający w Polsce od 2011 r. drugi rok z rzędu został pracodawcą marzeń sektora IT, zdobywając 84 punkty. Obecnie polski oddział zatrudnia ponad 4 tys. osób w 5 lokalizacjach (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Katowice). Jak wynika z badania, pracownicy EPAM cenią przede wszystkim prestiż i silną pozycję rynkową swojego pracodawcy oraz mocno utożsamiają się z filozofią firmy. Wysoko oceniają komunikację wewnętrzną w organizacji i są zadowoleni zarówno ze współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednimi przełożonymi, jak również z dostępności i otwartości zarządu dla pracowników. Mają świadomość celów i kierunku, w jakim podąża firma, i wierzą w sukces EPAM na rynku. EPAM nie dotykają więc żadne z, wydawałoby się, powszechnych problemów pracodawców w Polsce.

Na podium stanęły też ING Tech Poland (73 punkty) oraz Solw’IT (70 punktów). Obie firmy otrzymały wyróżnienia w konkursie.

Również ich pracownicy podkreślają dobrą atmosferę, jasną i klarowną komunikację, jak też dobre relacje pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach. Ufają oni swoim przełożonym i czują na co dzień ich wsparcie. Wierzą w misję swoich pracodawców i są silnie zmotywowani oraz utożsamiają się z celami organizacji.

Zwraca uwagę fakt, że ING Tech Poland ma bardzo pozytywny wizerunek wśród swojej załogi – jej pracownicy są zadowoleni ze środowiska pracy i mają ogrom wiary w samą organizację. Pracownicy firmy ING Tech Poland postrzegają ją jako lidera rynku, który oferuje usługi najwyższej jakości.

Podobnie pracownicy Solw’IT pozytywnie oceniają klimat i atmosferę panującą w firmie. Wysoko oceniają standardy i procedury przyjęte w organizacji, gdyż zwiększają one komfort ich pracy. Są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach i dostępności przełożonych w razie pojawienia się problemów.

Dodatkowe złote wyróżnienia „Sprawdzone miejsce pracy w IT” zdobyły firmy Espersen oraz Wunderman Thompson.

Wszyscy laureaci konkursu stawiają na odpowiedzialność społeczną i środowiskową, jasną komunikację, szacunek i współpracę. Badani pracownicy wskazywali nie tylko na ciekawe zadania zawodowe i możliwości rozwoju, ale m.in. przestrzeganie work-life balance przez pracodawców. Większość ankietowanych nie tylko zatrudniłaby się ponownie u tego samego pracodawcy, ale i z chęcią rekomenduje swojego pracodawcę innym. Poziom zadowolenia z pracy i pracodawcy utrzymuje się na wysokim poziomie u zwycięzców konkursu nawet u pracowników związanych z nimi przez ponad dekadę (spadek o zaledwie 5% do ok. 68% u pracowników pracujących najdłużej). Co szczególnie interesujące, wyniki badania zaprzeczają stereotypowi pracownika IT jako oderwanego od rzeczywistości odludka. Zdecydowana większość (ponad 80%) pracowników ankietowanych firm to osoby nastawione na współpracę zespołową i ceniące sobie codzienne kontakty międzyludzkie. Takim ludziom należy stwarzać warunki do pracy w grupie i wzajemnego motywowania się. Istotne jest również delegowanie zadań, w których pracownicy czują się pewnie, oraz jasne precyzowanie zakresu i podziału obowiązków.

Mimo pandemii i pracy zdalnej firmom udało się utrzymać niski odsetek osób zagrożonych wypaleniem. W obszarze wyzwań pracownicy wskazali kwestię właściwego obciążenia pracą (co jest szczególnie trudne w czasach pracy zdalnej i niedoboru talentów w branży IT).

W czasach „wielkiej rezygnacji” (big quit) bycie pożądanym pracodawcą, w szeregach którego ludzie chcą pozostać i z którym łączą swoją przyszłość, to nie lada wyczyn. Redakcja „Computerworld” serdecznie gratuluje laureatom!

Badanie AudiIT pozwala firmom poznać oczekiwania i nastroje pracowników, dzięki czemu mogą lepiej modelować środowisko pracy.

DLA KOGO JEST AUDIT?

AudIT jest skierowany do firm, które mają rozbudowane struktury IT, są na etapie rekrutacji pracowników do zespołów IT, chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków pracy w firmie i porównać je z wynikami uzyskanymi przez innych uczestników badania.

Każda z firm biorących udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport, który dostarcza wiedzy miedzy innymi o sposobach i możliwościach:

  • obniżenia rotacji pracowników w dziale IT,
  • zwiększenia poziomu zaangażowania i efektywności zespołu,
  • optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych,
  • zwiększenia konkurencyjności firmy jako pracodawcy