Rekomendacje

W Lingaro od lat regularnie badamy satysfakcję i zaangażowanie pracowników, a w zeszłym roku dzięki badaniu AudIT po raz pierwszy mogliśmy sprawdzić, jak wypadamy na tle innych firm z branży IT. Dogłębne analizy znajdujące się w raporcie potwierdziły lub rzuciły dodatkowe światło na wybrane obszary funkcjonowania firmy, co pomogło nam ustalić priorytety w zakresie realizowanych inicjatyw. Lingaro jest miejscem, które daje ludziom autonomię i przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, miejscem pełnym tolerancji i prawdziwej pasji do zastosowania technologii i analizy danych w biznesie. Zajęcie drugiego miejsca było dla nas potwierdzeniem tego, że obraliśmy właściwy kierunek i że ludzie wierzą w wyznawane w firmie wartości.

Anna Bowtruczuk, HR Director, Lingaro Sp. z o.o.
badanie AudIT 2020
Badanie AudIT to możliwość przeprowadzenia anonimowego badania satysfakcji przez firmę zewnętrzną. Jest to sposób na poznanie opinii pracowników w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, a tym samym odpowiednie profilowanie strategii HR. W Britenet naprawdę wierzymy, że satysfakcja powinna być jednym z nieodzownych elementów prestiżu firmy, a relacje międzyludzkie są bezpośrednio związane z zaangażowaniem.

Ewelina Pękalska, Head of Human Resources & Delivery Britenet
badanie AudIT 2016-2020
Wyniki badania i raport są potwierdzeniem słuszności obranej przez Sii drogi. Badanie pokazało, że nasze działania z obszarów zarządzania pracownikami z obszaru HR przynoszą efekty. Dodatkowo raport z badania wskazał punkty, na które trzeba zwrócić uwagę, poprawić. Analiza badania przynosi też weryfikację kilku poglądów, a z tego można wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość.

Joanna Kucharska, dyrektor HR w Sii
badanie AudIT 2015-2016
Wyniki badania pozwoliły nam nie tylko porównać się na tle naszej konkurencji, ale także poznać te obszary, w których powinniśmy utrzymać obecny wysoki poziom, jak i te, w których możemy się jeszcze doskonalić. Wykorzystujemy je na przykład w prowadzonych obecnie pracach nad aktualizacją mapy ścieżek rozwoju kariery.

Piotr Poprawski, dyrektor wrocławskiego Software Solutions Center Capgemini Polska
badanie AudIT 2015
Dzięki badaniu AuditIT poszerzyliśmy naszą wiedzę o tym, co dla pracowników IT jest istotne i będziemy rozwijać standardy pracy, wykorzystując potencjal, jaki daje nam obecnie bycie częścią największego operatora kablowego na świecie.

Janusz Nowak, CIO/CTO w UPC Polska
badanie AudIT 2013

Najlepsi pracodawcy IT w Polsce wyłonieni w konkursie AudIT 2020!

W 9. edycji badania i konkursu AudIT statuetkę zwycięzcy i tytuł „Najlepsze miejsce pracy w IT” otrzymała firma EPAM Systems (Poland). Na podium znalazły się także Lingaro, ING Tech Poland i Britenet.

Zwycięzcą rankingu w edycji 2020 została firma EPAM Systems (Poland) (107 punktów według indeksu TRI*M), kolejne miejsca zajęły firmy Lingaro (100 punktów), ING Tech Poland i Britenet (po 96 punktów).

Przeanalizowaliśmy uzyskane dane, aby określić składowe sukcesu zwycięskiego pracodawcy. Pracownicy firmy EPAM Systems (Poland) okazali się być bardzo zadowoleni ze swojej pracy i chętnie poleciliby ją innym – co stanowi znakomitą rekomendację dla pracodawcy. Docenili oni przede wszystkim pozytywną i przyjazną atmosferę panującą w firmie oraz możliwość rozwoju zawodowego przez planowanie i samodzielny wybór ścieżki kariery.

Firma Lingaro również w poprzednim roku zajęła drugie miejsce w naszym zestawieniu. Pracownicy podkreślali, że jest to prestiżowy i dobry pracodawca. Docenili zarazem jego znaczącą wartość i świetny wizerunek na rynku. Jako ważne określali dobre relacje ze współpracownikami i bezpośrednimi przełożonymi. Pracownicy Lingaro chwalili sobie także poczucie bezpieczeństwa, które daje pewność zatrudnienia.

Pracownicy ING Tech Poland byli zadowoleni z efektywności pracy w zespołach, cenili również otwartość i uczciwość pozostałych członków zespołu w wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych. Uważali, że mogą liczyć na wsparcie przełożonych w codziennej pracy.

Na 3. pozycji znalazła się również firma Britenet. Pracownicy zwracali uwagę przede wszystkim na komfort, jaki daje poczucie pewności zatrudnienia oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Bardzo pozytywnie oceniali klimat i relacje panujące w firmie.

Rywalizacja była bardzo zacięta, dlatego tuż za podium, z wysoką punktacją, znalazł się SolwIT, którego pracownicy docenili pewność zatrudnienia oraz możliwość zachowania „work-life balance”, wysoko cenili sobie relacje z najbliższymi współpracownikami oraz dostępność przełożonych w razie pytań i problemów.

Przyznaliśmy też wyróżnienie firmie Espersen, która przystąpiła do badania AudIT po raz trzeci i wykazała się wyjątkową dbałością o pracowników.

Espersen zapewniał pracownikom możliwość udziału w ciekawych projektach. Pracownicy wierzyli w wysoką jakość oferowanych przez firmę produktów i mieli przekonanie, że jest to lider w swojej branży.

Wręczenie nagród odbyło się w trakcie konferencji „Computerworld” Zarządzanie Zespołami IT 2021.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom! Sam udział w projekcie świadczy o tym, że organizacja pracuje nad stworzeniem optymalnych warunków dla specjalistów IT, dobrego wizerunku na rynku pracy oraz podniesieniem swojej atrakcyjności dla potencjalnych kandydatów.

IT oczami pracowników

Jednym z celów badania AudIT jest określenie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników w firmach. To źródło informacji na temat obrazu działu IT w oczach zatrudnionych specjalistów, ich wymagań, motywacji, zadowolenia z warunków pracy. W czasach pandemii, gdy większość osób pracuje zdalnie, w rozproszonych strukturach i brakuje bezpośredniego kontaktu czy natychmiastowej, nieformalnej informacji zwrotnej, to szczególnie ważne. Badanie jest przeprowadzane przez „Computerworld” we współpracy z ośrodkiem badawczym Kantar.

Utalentowani pracownicy, eksperci i sprawny zespół stanowią niezbędny czynnik uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji. Rynek pracy specjalistów IT tradycyjnie należy do pracownika, choć w ostatnim roku można zauważyć pewne tendencje stabilizowania się sytuacji, eksperci mówią nawet o równowadze, działającej na korzyść pracodawcy. Jednak kwestia odpowiedniej rekrutacji i zapewnienie satysfakcjonujących warunków pracy wciąż są kluczowe dla firm, które chcą zatrudniać najlepszych specjalistów.

Wynagrodzenia, które są bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, w dużym stopniu zależą od ogólnej koniunktury i rynek wymusza na pracodawcach zapewnienie ich odpowiedniego poziomu. O satysfakcji i zadowoleniu z pracy specjalistów IT w znaczącym stopniu decydują zatem pozafinansowe czynniki, takie jak możliwość zdobywania nowych umiejętności, perspektywa rozwoju zawodowego, interesujące projekty, samodzielność, dobre relacje z przełożonymi, dobry zespół i przyjazne otoczenie.

W specyficznym czasie pandemii stworzenie dobrej atmosfery i atrakcyjnego stanowiska pracy stanowi dodatkowe wyzwanie. Dlatego tak istotna jest znajomość konkretnych oczekiwań pracowników, tego, w jaki sposób postrzegają pracodawcę. Jak co roku badanie AudIT pozwala poznać obiektywne wyniki i na ich podstawie ulepszać procesy rekrutacji i samo środowisko pracy, tak aby dopasować wszystkie elementy do oczekiwań pracowników.

Dla kogo jest AudIT?

AudIT jest skierowany do firm, które mają rozbudowane struktury IT, są na etapie rekrutacji pracowników do zespołów IT, chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków pracy w firmie i porównać je z wynikami uzyskanymi przez innych uczestników badania.

Każda z firm biorących udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport, który dostarcza wiedzy miedzy innymi o sposobach i możliwościach:

 • obniżenia rotacji pracowników w dziale IT,
 • zwiększenia poziomu zaangażowania i efektywności zespołu,
 • optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych,
 • zwiększenia konkurencyjności firmy jako pracodawcy

Computerworld AudIT

Dzisiejszy rynek pracownika, zwłaszcza w branży IT, sprawia, że szukanie przewag konkurencyjnych jest koniecznością. Udział w badaniach mierzących satysfakcję pracowników daje wiedzę na temat ich zaangażowania oraz poprawia wizerunek firmy w oczach przyszłych potencjalnych pracowników.

Celem AudIT jest właśnie dostarczenie dogłębnej wiedzy o postrzeganiu firmy (działu IT) przez pracowników, przez pryzmat ich potrzeb, motywacji i satysfakcji z miejsca pracy. Badanie pozwala też na wychwycenie nowych zjawisk na rynku pracy specjalistów IT, które mają wpływ na postrzeganie firmy jako atrakcyjnego bądź nieatrakcyjnego pracodawcy.

AudIT obejmuje znacznie większą liczbę firm niż wymienieni zwycięzcy konkursu. Badanie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracodawców, którzy stoją przed następującymi wyzwaniami:

 • Chcą ograniczyć rotację pracowników
 • Chcą, by marka pracodawcy była pozytywnie postrzegana
 • Oczekują wzrostu produktywności
 • Chcą przyciągać najlepszych pracowników
 • Chcą wiedzieć, co jest źródłem satysfakcji pracowników
 • Szukają obszarów wymagających poprawy.

Z perspektywy pracowników, ich udział w badaniu pozwala określić co rzeczywiście myślą o firmie, w której pracują i odpowiedzieć na pytania czy ich zdaniem pracodawca:

 • troszczy się o pracowników
 • jest dobrym pracodawcą
 • szanuje i wspiera równowagę między pracą zawodową, a życiem prywatnym
 • docenia zaangażowanie pracowników
 • dba o koleżeńskie relacje
 • prowadzi ciekawe projekty
 • ma dobrą pozycję rynkową
 • regularnie bada poziom satysfakcji pracownikó

Badanie obiektywne i niezależne

AudIT jest badaniem obiektywnym. Uczestniczące w nim firmy nie mogą wpływać na wyniki konkursu.

Dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą. Informacje liczbowe są wykorzystywane tylko do zestawień o charakterze ogólnym.

Do badania wszystkich uczestniczących w nim firm wykorzystywana jest ta sama metodyka, co gwarantuje porównywalność wyników. Bazuje ona na sprawdzonych narzędziach badawczych, które pozwalają na uzyskanie rzetelnych informacji.

Trwające 4-5 tygodni badanie AudIT wykorzystuje anonimową ankietę online zawierającą ok. 50 pytań z siedmiu głównych obszarów (jej wypełnienie zajmuje 15 minut). Zebrane wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik zaangażowania, typologię pracowników ze względu na motywację i satysfakcję, czyli pogłębioną analizę czynników wpływających na satysfakcję pracowników (macierz pozwala na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmian).

Bardziej szczegółowe informacje o metodologii badań można znaleźć pod adresem: metodyka badania.