W badaniu i konkursie „Najlepsze miejsce pracy w IT 2021” drugi raz z rzędu pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów zdobyła działająca w ponad 40 krajach spółka EPAM. Pracownicy doceniają także zatrudnienie w firmach ING Tech Poland, Solw’IT, Espersen, Wunderman Thompson i VM.pl.

 

 
Jeden z największych na świecie producentów oprogramowania na zamówienie i dostawców usług konsultingowych, EPAM, działający w Polsce od 2011 r. drugi rok z rzędu został pracodawcą marzeń sektora IT, zdobywając 84 punkty. Obecnie polski oddział zatrudnia ponad 4 tys. osób w 5 lokalizacjach (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Katowice). Jak wynika z badania, pracownicy EPAM cenią przede wszystkim prestiż i silną pozycję rynkową swojego pracodawcy oraz mocno utożsamiają się z filozofią firmy. Wysoko oceniają komunikację wewnętrzną w organizacji i są zadowoleni zarówno ze współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednimi przełożonymi, jak również z dostępności i otwartości zarządu dla pracowników. Mają świadomość celów i kierunku, w jakim podąża firma, i wierzą w sukces EPAM na rynku. EPAM nie dotykają więc żadne z, wydawałoby się, powszechnych problemów pracodawców w Polsce.

Na podium stanęły też ING Tech Poland (73 punkty) oraz Solw’IT (70 punktów). Obie firmy otrzymały wyróżnienia w konkursie.

Również ich pracownicy podkreślają dobrą atmosferę, jasną i klarowną komunikację, jak też dobre relacje pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach. Ufają oni swoim przełożonym i czują na co dzień ich wsparcie. Wierzą w misję swoich pracodawców i są silnie zmotywowani oraz utożsamiają się z celami organizacji.

Zwraca uwagę fakt, że ING Tech Poland ma bardzo pozytywny wizerunek wśród swojej załogi – jej pracownicy są zadowoleni ze środowiska pracy i mają ogrom wiary w samą organizację. Pracownicy firmy ING Tech Poland postrzegają ją jako lidera rynku, który oferuje usługi najwyższej jakości.

Podobnie pracownicy Solw’IT pozytywnie oceniają klimat i atmosferę panującą w firmie. Wysoko oceniają standardy i procedury przyjęte w organizacji, gdyż zwiększają one komfort ich pracy. Są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach i dostępności przełożonych w razie pojawienia się problemów.

Dodatkowe złote wyróżnienia „Sprawdzone miejsce pracy w IT” zdobyły firmy Espersen oraz Wunderman Thompson.

Wszyscy laureaci konkursu stawiają na odpowiedzialność społeczną i środowiskową, jasną komunikację, szacunek i współpracę. Badani pracownicy wskazywali nie tylko na ciekawe zadania zawodowe i możliwości rozwoju, ale m.in. przestrzeganie work-life balance przez pracodawców. Większość ankietowanych nie tylko zatrudniłaby się ponownie u tego samego pracodawcy, ale i z chęcią rekomenduje swojego pracodawcę innym. Poziom zadowolenia z pracy i pracodawcy utrzymuje się na wysokim poziomie u zwycięzców konkursu nawet u pracowników związanych z nimi przez ponad dekadę (spadek o zaledwie 5% do ok. 68% u pracowników pracujących najdłużej). Co szczególnie interesujące, wyniki badania zaprzeczają stereotypowi pracownika IT jako oderwanego od rzeczywistości odludka. Zdecydowana większość (ponad 80%) pracowników ankietowanych firm to osoby nastawione na współpracę zespołową i ceniące sobie codzienne kontakty międzyludzkie. Takim ludziom należy stwarzać warunki do pracy w grupie i wzajemnego motywowania się. Istotne jest również delegowanie zadań, w których pracownicy czują się pewnie, oraz jasne precyzowanie zakresu i podziału obowiązków.

Mimo pandemii i pracy zdalnej firmom udało się utrzymać niski odsetek osób zagrożonych wypaleniem. W obszarze wyzwań pracownicy wskazali kwestię właściwego obciążenia pracą (co jest szczególnie trudne w czasach pracy zdalnej i niedoboru talentów w branży IT).

W czasach „wielkiej rezygnacji” (big quit) bycie pożądanym pracodawcą, w szeregach którego ludzie chcą pozostać i z którym łączą swoją przyszłość, to nie lada wyczyn. Redakcja „Computerworld” serdecznie gratuluje laureatom!

Badanie AudiIT pozwala firmom poznać oczekiwania i nastroje pracowników, dzięki czemu mogą lepiej modelować środowisko pracy.

Dla kogo jest AudIT?

AudIT jest skierowany do firm, które mają rozbudowane struktury IT, są na etapie rekrutacji pracowników do zespołów IT, chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków pracy w firmie i porównać je z wynikami uzyskanymi przez innych uczestników badania.

Każda z firm biorących udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport, który dostarcza wiedzy miedzy innymi o sposobach i możliwościach:

  • obniżenia rotacji pracowników w dziale IT,
  • zwiększenia poziomu zaangażowania i efektywności zespołu,
  • optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych,
  • zwiększenia konkurencyjności firmy jako pracodawcy

Metodyka badania

AudIT zapewnia, że dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą, a uzyskane informacje wykorzystuje się tylko w ogólnych zestawieniach. Metodyka bazuje na sprawdzonych narzędziach i gwarantuje porównywalność wyników uzyskanych w różnych firmach.

W badaniu wykorzystywana jest anonimowa, dostępna online ankieta, która zawiera ok. 50 pytań. Jej wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik satysfakcji, typologię pracowników ze względu na motywację i zaangażowanie. Uzyskane wyniki pozwalają na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmia