Tendencje w zakresie zabezpieczeń systemów OT

Dowiedz się, w jaki sposób sieci OT są atakowane nie tylko za pośrednictwem infrastruktury IT, ale również za pomocą środków ukierunkowanych specjalnie na pokonanie zabezpieczeń systemów SCADA/ICS.

Tempo, w jakim technologie operacyjne (OT) są podłączane do sieci zewnętrznych, rośnie w postępie geometrycznym. Tendencja ta wiąże się z potencjalnie bardzo dużymi korzyściami, ale jednocześnie oznacza wzrost podatności sieci OT na cyberzagrożenia, co przekłada się na większe zagrożenie cyberatakiem dla całego przedsiębiorstwa.

W raporcie firmy Fortinet dotyczącym tendencji w zakresie zabezpieczeń technologii operacyjnych w 2019 r. poddano analizie zagregowane dane otrzymane z FortiGuard Labs, aby na ich podstawie uzyskać informacje na temat stanu zabezpieczeń systemów nadzorowania procesów technologicznych w przemyśle (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA) i innych przemysłowych systemów sterowania (Industrial Control Systems, ICS).

Przeczytaj raport, aby dowiedzieć się więcej.