Przenieś swoje "publiczne" chmury do strefy prywatnej


Przez cały 2017 rok chmura publiczna nadal była głównym czynnikiem zmiany strategii IT w przedsiębiorstwach. Według Gartnera, do końca tego roku rynek usług public cloud wzrośnie o 18%, do 246,8 mld USD (z 209,2 mld w 2016 roku). Jednak dla wielu organizacji, możliwości, jakie otwiera chmura publiczna, nie były dotąd w pełni dostępne. Niektóre z krytycznych obciążeń muszą bowiem pozostać w środowisku lokalnym. Zwykle oznacza to, że firmy muszą utrzymywać prywatne chmury, pomimo że korzystają w szerokim zakresie z chmur publicznych.

Może istnieć wiele powodów, dla których organizacja musi uruchamiać niektóre systemy informatyczne w lokalnym środowisku lub co najwyżej na kolokowanej w zewnętrznych centrach danych infrastrukturze. Przykładem mogą być wymogi regulacyjne lub organizacyjne, szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, nowe przepisy dotyczące ochrony danych czy chęć rozłożenia ryzyka lub zachowania kontroli. Niezależnie od konkretnego przypadku, to zawsze trudna sytuacja, która tworzy bieżące wyzwania dla funkcji IT.

Jednym z nich jest postrzegany brak ciągłości ze względu na zasoby IT pochodzące od wielu dostawców: własne centra danych mogą być zbudowane na bazie produktów "najlepszych w swojej klasie", ale z czasem - w miarę ewoluowania przedsiębiorstwa, rozwoju możliwości IT i wzrostu złożoności - mogą stawać się mieszanką 'zamkniętych' rozwiązań sprzętowych, które wymagają warstwy integracji i dodatkowych wysiłków związanych z zarządzaniem. Część tej złożoności najprawdopodobniej odziedziczą platformy chmur prywatnych, co oznacza wzrost kosztów operacyjnych. Pozbycie się tego rodzaju 'problemu bogactwa' jest zwykle przyczyną zainteresowania się opcją chmur publicznych, takich jak Microsoft Azure.

Modele hybrydowe oparte na chmurze prywatnej i publicznej są niewątpliwie popularne. Potwierdza to chociażby niedawne badanie CIO z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Niemniej – jak twierdzą niektórzy - hybrydom brakuje ciągłości i elegancji potrzebnej do wspierania cyfryzacji przedsiębiorstwa, którą branżowi eksperci postrzegają jako sposób dostarczania przez IT wartości biznesowej i wymiernego zwrotu z inwestycji w kolejnych dekadach. Dla firm, które są już przyzwyczajone do zalet aplikacji i projektów działających na platformie Azure, konieczność hybrydyzacji ich środowisk może być frustrująca. Właśnie rozwiązanie tego problemu postawiły sobie za cel Microsoft i Lenovo. Połączenie ich sił, wiedzy i doświadczeń przyniosło efekt w postaci Lenovo ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack - to gotowe zintegrowane rozwiązanie do montażu w szafie rack, które umożliwia świadczenie usług cloud Azure z prywatnych centrów danych.

Pełna ciągłość Azure-Azure

ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack zapewnia przyszłościową ścieżkę rozwoju firmowego IT. Oznacza ona redefinicję pojęcia ‘chmura prywatna’ i pozwala połączyć 'pęknięcie' w chmurach hybrydowych. Jest to możliwe dzięki szybkiemu wdrażaniu środowiska Azure w lokalnych centrach danych lub w infrastrukturze kolokowanej w zewnętrznych ośrodkach. W efekcie powstaje bezkompromisowe środowisko chmury prywatnej Azure, które oferuje pełną ciągłość z chmurami publicznymi Azure.

Dzięki wspólnym narzędziom i technologiom w obu chmurach Azure, aplikacje mogą być szybko budowane w jednej z nich, a następnie łatwo migrowane do drugiej. Jak wskazuje firma analityczna Moor Insights & Strategy, Azure Stack zapewnia spójną strukturę rozwoju aplikacji oraz spójne procesy DevOps dla hybrydowych środowisk chmurowych, ponieważ Azure Stack działa dokładnie tak samo jak chmura publiczna Azure.

Innowacyjna relacja, którą Microsoft i Lenovo rozwijają od niemal 20 lat, czyni tę kombinację produktów czymś więcej niż tylko kolejnym połączeniem sprzętu i oprogramowania. Azure Stack była opracowywana równocześnie z Lenovo ThinkAgile SX - wybraną jako preferowana platforma sprzętowa. W związku z tym, ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack stanowi nowy model dla chmur hybrydowych. Klienci mogą go używać z taką samą elastycznością i szybkością, jakie są charakterystyczne dla projektów w publicznej chmurze Azure.

Mimo że platforma Azure Stack jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, Lenovo ma już wielu klientów - takich jak Calligo i ITPS - którzy korzystają z tych produktów. Dzięki bliskim relacjom partnerskim z Microsoft, Lenovo oferuje także usługi obejmujące cały cykl użytkowania Azure Stack - od planowania i wdrożenia, po wsparcie i odzyskiwanie zasobów.

Microsoft Azure Stack to wciąż oczywiście nowość. Niemniej nie będzie przesadą sugestia, że ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack reprezentuje niezwykle atrakcyjną "trzecią drogę" dla organizacji, które rozważają podróż do prywatno/publicznej chmury. I tu może właśnie pojawić się najważniejsza konkluzja - można łatwo przewidzieć, że popularyzacja platformy Azure Stack ściśle zintegrowanej z serwerem SQL działającym na serwerach Lenovo ThinkAgile SX może stanowić pierwszy krok na drodze do świata, w którym przedsiębiorstwa będą bez obaw migrować krytyczne aplikacje do chmur publicznych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.