Partner technologiczny na trudne czasy

Stabilna organizacja wzrasta wraz ze swoim dostawcą technologii. To ważne szczególnie w czasie spowolnienia wywołanego pandemia COVID-19, ale też będzie istotne za chwilę, w momencie restartu gospodarki. HPE opracowało strategię wsparcia dla organizacji, by wspólnie podjąć wyzwania biznesowe.

Niektóre przedsiębiorstwa mogą mieć obecnie chwilowe problemy z utrzymaniem nie tylko podstawowej działalności operacyjnej, ale też z prawidłową kontrolą strumieni kosztów i przychodów. Inwestycje technologiczne, strategicznie zaplanowane z uwzględnieniem pozytywnych scenariuszy rynkowych, muszą być teraz realizowane nieco inaczej. W organizacjach mogły nastąpić przewartościowania priorytetów inwestycyjnych, co – w wielu przypadkach – może negatywnie wpłynąć na zdolność firm do konkurowania na obecnym rynku. To paradoks – cięcia inwestycyjne i wstrzymanie rozwoju technologicznego może przynieść chwilową poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jednak w dłuższej perspektywie wyhamuje potencjał rozwoju i możliwość skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej. Krótkowzroczność, wymuszona sytuacją rynkową, może w przyszłości odbić się czkawką. Czy są sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach? Na pewno dużo zależy od podejścia dostawców danych technologii. Ustabilizowanie funkcjonowania firm i stymulacja do dalszego rozwoju technologicznego organizacji powinny znaleźć się w kręgu zainteresowania producentów rozwiązań IT. Dlaczego? Inwestycja w klienta i wyciągnięcie ręki zawsze przynosi dobre owoce i zbuduje trwałe relacje biznesowe.

Frontem do firm

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Hewlett Packard Enterprise, który uruchomił szeroko zakrojony pakiet pomocowy dla organizacji. HPE Financial Services, dział zajmujący się wsparciem doradczym i finansowaniem zakupów technologicznych firm przeznaczył obecnie ponad 2 mld USD na pomoc organizacjom w sprostaniu wyzwaniom finansowym wynikającym z kryzysu COVID-19. W jaki sposób odbywa się pomoc? Przede wszystkim HPE wspiera zmianę sposobu rozliczania się za zakupioną technologię. Mowa tu na przykład o programie odraczania płatności, który ma zapewnić ciągłość działania organizacji i jednoczesną możliwość korzystania z najnowszych technologii dostarczanych przez amerykańskiego producenta. HPE proponuje firmom skorzystanie z 90-dniowego odroczenia płatności za inwestycje od równowartości 5 tys. USD. W ten sposób firmy uzyskują możliwość uwolnienia kapitału z posiadanej infrastruktury, by optymalizować swoje strumienie finansowe.

Dla firm, które na bieżąco muszą inwestować w technologie, by nie wypaść z konkurencyjnego rynku, HPE FS przygotowało propozycję elastycznych umów, dzięki którym płatności za nowe inwestycje zostaną atrakcyjnie rozłożone w czasie. Podpisując umowę z HPE firma będzie do początku 2021 korzystać z zakupionej technologii, płacąc co miesiąc 1% wartości podpisanej umowy. W ten sposób lwią część kosztów przeniesie na później, obecnie skupiając się na rozwoju swoje biznesu i poprawie stabilności działalności.

To deska ratunkowa, którą HPE chce rzucić firmom, by bezpieczniej wypłynąć na spokojniejsze wody. „Jako HPE staramy się odpowiadać na potrzeby naszych klientów i wspierać ich w tych trudnych czasach. Nie chcemy być partnerem tylko na dobre czasy, ale reagujemy na wszystkie trudne sytuacje rynkowe. Przygotowaliśmy więc szereg programów specjalnych, które moim zdaniem ułatwią realizację projektów IT w czasie pandemii. Proponujemy np. możliwość restrukturyzacji zawartych wcześniej kontraktów i optymalizacji kosztów związanych z infrastrukturą IT. Zapewniamy także wsparcie pozwalające kontynuować inicjatywy, które mogą przesądzić o dobrej pozycji startowej poszczególnych firm w okresie zmian następujących po pandemii. Jesteśmy w stanie np. zapewnić finansowanie projektów z odroczonymi terminami spłat lub zaproponować znacząco pomniejszone raty na okres każdorazowo indywidualnie uzgodniony z klientem. Poza tym, oferujemy elastyczne modele finansowania, w przypadku których - po okresie eksploatacji - klient ma możliwość zwrócenia nam sprzętu, wykupu za kwotę rynkową lub zawarcia kolejnej umowy leasingowej. Za każdym razem staramy się więc zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie początkowych obciążeń do niezbędnego minimum. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia właśnie w okresie spowolnienia gospodarczego” – mówi Robert Fijołek, Financial Account Manager odpowiedzialny za Polskę w HPE Financial Services.

Partner technologiczny na trudne czasy

W ramach wsparcia przedsiębiorstw HPEFS może również pomóc firmom w dopasowaniu płatności za wykorzystaną moc obliczeniową poprzez możliwość testowania i uruchamiania systemów przed dokonaniem płatności, by optymalnie skorelować przyszły koszt ze strumieniem przychodów z działalności.

Kolejnym rozwiązaniem mogącym wspomóc firmy w trudnym czasie są wynajmy krótkoterminowe technologii dla np. firm potrzebujących sprawnie uruchomić zdalne procesy w organizacji. Poprzez umowę z HPEFS firmy mogą na okres 12 miesięcy wynająć używane bądź nowe elementy infrastruktury IT i utrzymać w ten sposób ciągłość operacyjną.

HPE GreenLake – przyszłość firm

Wielkimi wygranymi w okresie kryzysu związanego z COVID-19 są te firmy, które zdecydowały się podjąć współpracę z HPE w modelu aaS. To efekt budowania doświadczeń i świadomości, że mądrze wykorzystany kapitał obcy podnosi efektywność własnego. Dlatego model, w którym organizacje rozliczają się z dostawcą za faktycznie wykorzystane zasoby IT, a nie zamrażają pieniądze w kosztownej infrastrukturze własnej, dziś wygrywa i pozwala lepiej zarządzać finansami w firmie.

Skorzystanie z infrastruktury HPE wraz z usługą HPE Green Lake pozwoliło organizacjom zapanować nad kosztami IT, kontrolować zużycie zasobów i moc obliczeniową potrzebną do budowania biznesu i w ten sposób poprawić swoją dochodowość. „Na etapie wychodzenia z kryzysu kwestie finansowania nabierają kluczowego znaczenia biznesowego, a wykorzystanie zasobów IT w formie usługi umożliwia realizację ważnych projektów, także w czasach, gdy napięty budżet przedsiębiorstwa nie pozwala, w danym momencie, na nowe inwestycje w infrastrukturę. Dlatego rozwiązania finansowe, które proponujemy w ramach działu HPE Financial Services pozwalają rozłożyć koszty niezbędnych inwestycji w czasie i dostosować się do nowych potrzeb, zachowując bezpieczną płynność finansową. Już obecnie obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą finansowania zasobów IT w tym modelu, gdyż wiele firm poważnie rozważa lub już podejmuje działania mające na celu zoptymalizowanie przepływów pieniężnych po to, aby zachować środki na niezbędne działania operacyjne i utrzymanie miejsc pracy. Dodatkowo, w ostatnich tygodniach pojawiło się duże zainteresowanie modelem finansowania zwrotnego. Pozwala on na odblokowanie zainwestowanych wcześniej w infrastrukturę IT środków i przeznaczenie ich na inne cele. HPE Financial Services odpowiada także na takie zapotrzebowanie swoich klientów” – wyjaśnia Robert Fijołek.

Ten sposób konsumpcji IT to przyszłość informatyki sprzężonej z działalnością biznesową przedsiębiorstw i szansa dla firm, by w burzliwych czasach „covidowych i postcovidowych” utrzymywać wcześniej obrany kurs.

Skuteczny asset management

Współczesna technologia konsumuje 10% globalnej elektryczności i uwalnia do środowiska kilkadziesiąt milionów ton odpadów rocznie. To wyzwanie dla producentów, a jednocześnie sposób na generowanie dużych oszczędności dla firm. Co oczywiście szczególnie dziś ma znaczenie. HPE posiada skutecznie realizowany program Circular Economy, sprzęgnięty z modelem usługowym HPE Green Lake. Infrastruktura producenta, wykorzystywana przez organizacje, nadal pozostaje własnością producenta. Dzięki temu firmy ponoszą inne koszty niż w przypadku inwestycji w infrastrukturę własną. Używane elementy infrastruktury, dzięki posiadanym prze HPE know-how i możliwościom, dostają drugie życie i z powodzeniem mogą być wykorzystane powtórnie. Największa na świecie fabryka recyklingowa, należąca do tego amerykańskiego producenta pozwala rocznie zaoszczędzić ponad 300 mln USD dzięki umiejętnemu zarządzaniu sprzętem używanym. Aż 89% elementów wraca do obiegu technologicznego, z pozostałych zaś 97% poddawana jest recyklingowi, a jedynie 3% utylizowana.

Ta zrównoważona polityka gospodarowania zasobami technologicznymi, połączona z efektywnymi modelami konsumpcji pozwala HPE budować optymalna strategię cenową dla swoich klientów. Skuteczny asset management pozwala HPE nie tylko oszczędzać, ale też dać oszczędzać innym.

Drugie życie infrastruktury IT - HPE Circular Economy

Współczesna technologia konsumuje 10% globalnej elektryczności i uwalnia do środowiska kilkadziesiąt milionów ton odpadów rocznie. Jedynie 20% z nich poddawana jest skutecznemu recyklingowi i ma szansę wrócić do obiegu użytkowania. HPE posiada skutecznie realizowany program Circular Economy, sprzęgnięty z modelem usługowym HPE Green Lake.
Więcej informacji w raporcie IDC – zapraszamy do pobrania!

Pobierz materiał!