Nowy sposób myślenia o uproszczonych centrach danych


Większość klientów uznaje wzrost ilości danych za kłopot. Mają oni problemy z zabezpieczeniem przechowywanych danych oraz zarządzaniem i przeszukiwaniem szybko powiększających się ich zasobów . Były prezes Google, Eric Schmidt, użył kiedyś dobrego porównania mówiąc o tsunami danych, z którym mamy obecnie do czynienia: „Od zarania cywilizacji do 2003 r. ludzkość stworzyła 5 eksabajtów danych. Teraz produkujemy 5 eksabajtów co dwa dni - a tempo rośnie.” Dla liderów odpowiedzialnych za zmiany w centrum danych, którzy muszą przygotowywać plany dla swojej infrastruktury w perspektywie najbliższych dwóch lat, wyzwanie jest przerażające

Oczywiście istnieje grupa firm, którym bez względu na ilość, danych nigdy dość - dla nich to istny raj. Dane umożliwiają im lepsze przewidywanie zachowań klientów, usprawnianie interakcji z kontrahentami i pomagają w docieraniu do nowych klientów. To skutkuje wyraźnymi zmianami w myśleniu o systemach informatycznych i centrach danych w kontekście tego, w jaki sposób integrowane są nowe technologie, takie jak chmura publiczna, chmura hybrydowa, sztuczna inteligencja, wielkie zbiory danych (Big Data), infrastruktura definiowana programowo itp. W efekcie może to im pomóc czerpać zyski z danych, które już posiadają oraz codziennie tworzą.

Jeśli nie udaje się zbudować kompleksowego, zintegrowanego środowiska, zwykle skutkuje to powstaniem tzw. Shadow IT, przestrzeni, w której programiści i przedstawiciele jednostek biznesowych kupują nieautoryzowane usługi chmurowe. W takim przypadku, zanim ktokolwiek się zorientuje, znaczny procent wydatków na IT przestaje być kontrolowany przez dział IT. Zmiany prawne takie jak GDPR, które odnoszą się do bezpieczeństwa danych i ich suwerenności, dodają kolejny wymiar do wyzwań związanych z zarządzaniem danymi - w postaci kar finansowych.

Jednym z głównych czynników, które wytworzyły tę sytuację, jest tradycyjne podejście do konsumowania IT przez przedsiębiorstwa. Stare procesy selekcji, integracji i zarządzania systemami są po prostu bardziej czasochłonne i stają się coraz droższe wraz ze wzrostem złożoności centrów danych. Specjaliści IT są postrzegani jako bardziej skupieni na technologii niż na klientach - to recepta na katastrofę w każdym biznesie.

Nowy sposób myślenia: jak łatwiej osiągać oczekiwane rezultaty?

Lenovo zaoferowało wsparcie w rozwiązywaniu tych problemów wprowadzając na rynek systemy ThinkAgile. Zapewniają one alternatywny model konsumpcji oparty na usługach, co upraszcza wdrożenie i bieżące użytkowanie IT w ramach firmowego centrum danych. Lenovo oferuje trzy rozwiązania pod marką ThinkAgile: infrastrukturę hiperkonwergentną Nutanix, VMware VSAN oraz rozwiązanie hybrydowej chmury Microsoft Azure Stack.

W gruncie rzeczy, ThinkAgile to zintegrowane na etapie produkcji urządzenie, zbudowane w oparciu o usługi Lenovo Services, elementy konstrukcyjne ThinkSystem (serwery, sieci, pamięć masowa) oraz oprogramowanie Nutanix, VMware lub Microsoft (w zależności od wybranego systemu). Za skomplikowane zadanie polegające na integracji wszystkich komponentów odpowiada Lenovo oraz dostawca oprogramowania. W ten sposób oszczędza się czas i budżet klientów.

Kluczowe dla ThinkAgile są usługi związane z cyklem użytkowania produktu i wsparcie techniczne dostarczane wraz z produktem. Wszystko zaczyna się od współpracy z klientem na etapie przed wdrożeniem. W tej fazie dopasowujemy wielkość rozwiązania i upewniamy się, że będzie optymalnie dostosowane do jego środowiska.

Następnie usługi wdrożeniowe pozwalają zapewnić, że system będzie działał poprawnie i - co ważniejsze - dokona się transfer wiedzy do zespołów technicznych klienta. Wreszcie usługi powdrożeniowe dają pewność, że system będzie utrzymywany na właściwym poziomie oraz, że został sprawdzony przez Lenovo i wybranego dostawcę platformy programowej.

Nowy sposób myślenia: jak obsługiwać systemy?

Klienci, którzy wdrożyli systemy ThinkAgile, najbardziej cenią sobie pojedynczy punkt wsparcia zapewniany przez Lenovo dla wszystkich elementów systemu, komponentów sprzętowych i programowych. Najgorszy scenariusz z punktu widzenia użytkownika, to producent sprzętu obwiniający producentów oprogramowania o problemy systemowe (i na odwrót). W przypadku ThinkAgile nie jest to możliwe – Lenovo opiekuje się całym rozwiązaniem.

Platforma ThinkAgile jest ściśle zintegrowana. W niektórych przypadkach rozwiązania wymagają określonego kodu UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) w serwerach. Nasze oprogramowanie do zarządzania XClarity posiada moduły integracyjne, dzięki którym zarządzanie sprzętem obsługującym rozwiązanie może być prowadzone na poziomie hiperwizora (lub wyższym). Oznacza to, że operatorzy mogą pracować z interfejsem, który jest im dobrze znany.

Skoncentruję się tym razem na ThinkAgile Microsoft Azure Stack - hybrydowym rozwiązaniu chmurowym. O pozostałych rozwiązaniach napisze innym razem.

Wielu klientów w ostatnich latach próbowało budować własne niestandardowe rozwiązania chmury hybrydowej. Zmagali się z kosztami i złożonością. Microsoft Azure Stack został zaprojektowany z myślą o uproszczonym wdrożeniu chmur hybrydowych. To zintegrowanego urządzenie dedykowane, którego poprawność działania została sprawdzona i potwierdzona przez firmę Microsoft i Lenovo (w przypadku ThinkAgile). Klienci zachowują kontrolę typową dla rozwiązań we własnym centrum danych a zarazem zyskują możliwość – w razie potrzeby - wykorzystania dodatkowych zasobów chmury publicznej Azure w kontrolowany i zarządzalny sposób.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Lenovo było jednym z pierwszych dostawców sprzętu, którzy zdecydowali się współpracować z Microsoft. Firma wykonało absolutnie pionierskie prace w obszarze Azure Stack: Lenovo było pierwszym dostawcą, który zademonstrował rozwiązanie ThinkAgile podczas konferencji Microsoft Ignite a także pierwszym dostawcą obsługującym platformę Azure Stack na platformie Intel® Xeon® Scalable. Lenovo jest również jedynym dostawcą z rozwiązaniem Azure Stack w programie Intel Select. Brytyjski dostawca usług zarządzanych, firma IT Professional Services (ITPS) była się pierwszą organizacją świadczącą usługi tego typu, który wdrożył Azure Stack w skali globalnej korzystając z rozwiązania Lenovo ThinkAgile.

Rozwiązanie Lenovo ThinkAgile Azure Stack jest szczególnie dobrze dostosowane do potrzeb dostawców usług zarządzanych. Lenovo nie rywalizuje z nimi oferując konkurencyjną ofertę usług w chmurze. Dzięki temu tworzymy relacje, które są zgodne z naszym zobowiązaniami wobec partnerów handlowych. To przecież oni napędzają większość naszej działalności w regionie EMEA.

Nowy sposób myślenia: jak poradzić sobie z danymi?

ThinkAgile "ukrywa" złożoność hybrydowych rozwiązań chmurowych. W ten sposób umożliwia dostawcom usług zarządzanych skupienie się na rozwiązaniach biznesowych, które są największą wartością dla ich klientów. Oto, co sami mówią:

Lenovo ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack umożliwia nam dostarczanie łatwych w użyciu hybrydowych usług chmurowych, które zwiększają elastyczność biznesową i utrzymują niskie koszty operacyjne, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli.” - Søren Dandanell Nielsen, Partner i wiceprezes ds. Rozwoju biznesu, Cloudeon

Wdrażając Microsoft Azure Stack na sprzęcie Lenovo w naszych własnych jurysdykcjach, możemy dostarczać usługi Azure, których oczekują klienci, mając pewność, że ich dane znajdują się w odpowiedniej strefie UE.” - Julian Box, założyciel i dyrektor generalny, Calligo

Konstrukcja ThinkAgile stanowi radykalne odejście od tradycyjnego myślenia o serwerach. To projekt opracowany z myślą o usługach, który umożliwia szybkie wdrażanie technologii, przekazywanie umiejętności do operatorów, a następnie zarządzanie przez cały cykl użytkowania.

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Nie możemy rozwiązać naszych problemów przy pomocy tego samego sposoby myślenia, którego używaliśmy, kiedy je tworzyliśmy”. Stwierdzenie to jest aktualne tak samo dzisiaj, jak wiele lata temu, kiedy zostało wypowiedziane. Wyzwania stojące dziś przed każdym myślącym o sukcesie biznesem wymagają właśnie nowego sposobu myślenia. Lenovo ThinkAgile wprowadza ten nowy sposób myślenia do centrum danych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.