Inteligentna macierz dyskowa

Dzięki Nimble Storage, HPE może zaoferować szereg efektywnych rozwiązań dla biznesu, w oparciu o budowanie uproszczonego i łatwo zarządzanego hybrydowego IT w organizacjach.

Inteligentna macierz dyskowa

Dzisiejsze IT musi być maksymalnie przygotowane do odpowiedzi na wyzwania biznesowe współczesnego świata. Szybki i efektywny dostęp do danych, właściwa ich analiza, a przede wszystkim prostota zarządzania to poszukiwane dziś wartości, które budują przewagę konkurencyjną organizacji.

Poprawiać jakość biznesu

Systemy informatyczne i sposób przetwarzania danych zmieniają się dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat. W poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań firmy coraz częściej sięgają po środowiska hybrydowe, w których budują swoje aplikacje. Dziś mniejsze znaczenie ma fakt, czy dane przetwarzane są w firmowych centrach danych, w chmurze prywatnej czy publicznej. istotne za to jest, w jaki sposób, czyli jak szybko i jak zwinnie istotne informacje będą przetworzone i wywołane. Budowanie hybrydowego środowiska IT, opartego również na przetwarzaniu typu edge computing, powinno zasadzać się na solidnych fundamentach, które sprawdzą się zarówno w pracy z aplikacjami nowego typu, jak i tradycyjnymi, tworzonymi na monolitycznych platformach. Jak więc skutecznie, ekonomicznie i elastycznie przetwarzać dane z wielu środowisk, systemów czy aplikacji, zapewniając ciągły do nich dostęp, niezależnie od obciążenia, istotnie w ten sposób wpływając na jakość biznesu organizacji?

Jednym z rozwiązań, które proponuje Hawlett Packard Enterprise są macierze HPE Nimble Storage.

Firma Nimble została założona w 2007 roku, od samego początku oferowała rozwiązania do bezpiecznego przechowywania i wydajnego udostępniania danych. Dziesięć lat później stała się częścią HPE, uzupełniając doskonale portfolio giganta.

Dzięki Nimble Storage HPE może zaoferować szereg efektywnych rozwiązań dla biznesu, w oparciu o budowanie uproszczonego i łatwo zarządzanego hybrydowego IT w organizacjach.

Dostępność i stabilność

Dzisiejszym paliwem firm i biznesu są dane. By mogły przynieść realną korzyść organizacji, muszą być ciągle dostępne, jakościowe i szybko dostarczane. Bez tego nie zbuduje się obecnie przewagi. Bolączką wielu systemów jest niedopasowanie między wymaganiami aplikacji i oczekiwaniami użytkowników a szybkością dostępu do danych. Efektem tego może być spowolnienie pracy systemów, co wprost będzie przekładać się na wyniki finansowe organizacji. Mowa tu o wydajności systemów IT w organizacji czy – być może o wiele ważniejsze - user experience klienta, który dziś oczekuje innego poziomu dostępności usług.

„Brak dostępności i niestabilna praca systemów IT to najczęstsza przyczyna strat finansowych i wizerunkowych firmy. Z jednej strony niemożliwe jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych, ze względu na brak dostępności do danych, z drugiej strony powoduje niezadowolenie klientów i ich potencjalne odejście do konkurencji. Szczególnie ważna jest więc nie tylko dostępność systemów IT, ale także ich stabilne i wydajne działanie” – tłumaczy Maciej Kalisiak, Hybrid IT Presales Leader / Storage Solutions Architect w HPE.

Dzięki macierzom dyskowym HPE Nimble Storage ten problem można zlikwidować. HPE Nimble Storage ma wbudowany system analityki predykcyjnej HPE InfoSight,który służy do analizy środowiska, przewidywania awarii oraz poprawy działania samego środowiska i jego wydajności.

Jest to jedna z najbardziej unikatowych w branży technologii, dzięki której pamięć masowa HPE Nimble Storage zdecydowanie wyprzedza wszystkie inne platformy pamięci masowej dostępne na rynku. HPE InfoSight przetwarza informacje gromadzone z wielu systemów IT, w których działają macierze HPE Nimble Storage, analizuje dane pochodzące z całej infrastruktury, od pamięci masowej do maszyn wirtualnych, w celu wykrywania potencjalnych problemów. Zagrożenia są eliminowane przez zmiany konfiguracyjne we wszystkich instalacjach HPE Nimble Storage, również te, które mają swoje źródło poza pamięcią masową.

Proces analizy, kontroli i zarządzania środowiskiem został maksymalnie uproszczony i automatyzowany, przez co całe rozwiązanie zyskuje jeden poważny argument – skutecznie działanie nie zależy od problemów z zasobami ludzkimi potrzebnymi do zarządzania infrastrukturą. Oznacza to, że poprzez swoją prostotę we wdrożeniu i działaniu, nie wymagających zaawansowanych i specjalistycznych kompetencji, rozwiązanie dobrze sprawdzi się w mniejszych organizacjach, które „tradycyjnie” mają problemy z dostępem do kompetencji.