IFS planowanie i optymalizacja harmonogramu

Obsługa posprzedażowa i obsługa techniczna stały się w wielu organizacjach kluczowymi elementami ofert skierowanych do klientów. W świecie postępującej komodyzacji często funkcjonują one jako główny wyróżnik. Czasami to jedyny sposób, aby wybić się ponad konkurencję.

Klienci oczekują czegoś więcej niż samego produktu – chcą również szybkiej i skutecznej reakcji, gdy coś pójdzie nie tak. Oczekują wymiernej wartości od zakupionych produktów, sprzętu, wsparcia i innych usług. Twoi klienci codziennie odnoszą się do doświadczeń z innymi kontrahentami i oceniają Twoją zdolność do zapewnienia maksymalnego zwrotu z ich inwestycji.

Oznacza to większe zapotrzebowanie na coraz krótszy czas reakcji i skuteczniejsze świadczenie usług – bardziej wyśrubowane warunki w umowach SLA – i mniejszą tolerancję dla niepowodzeń. Jeśli możesz spełnić te oczekiwania, możesz dużo zmienić zarówno w sposobie postrzegania marki firmy, jak i w jej wynikach finansowych. W tym celu należy jednak zoptymalizować pracę mobilnych pracowników, aby szybko reagowali na zdarzenia i radzili sobie z ciągłymi zmianami.

Rozwiązanie IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu (IFS Planning & Scheduling Optimization; IFS PSO) pomaga organizacjom lepiej zarządzać personelem pracującym w terenie, co przekłada się na większą satysfakcję klienta i zwiększoną produktywność.

IFS planowanie i optymalizacja harmonogramu

Obsługa posprzedażowa i obsługa techniczna stały się w wielu organizacjach kluczowymi elementami ofert skierowanych do klientów. W świecie postępującej komodyzacji często funkcjonują one jako główny wyróżnik. Czasami to jedyny sposób, aby wybić się ponad konkurencję.