IFS Applications od 17 lat wspiera rozwój grupy Nowy Styl na międzynarodowych rynkach

Od roku 2000 zarządzanie w Grupie Nowy Styl wspiera system IFS Applications. Pierwsze wdrożenie miało miejsce w roku 2010 w spółkach zależnych Grupy Nowy Styl we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Obecnie z tego systemu korzysta łącznie 950 pracowników Grupy Nowy Styl.

Spółka Nowy Styl, należąca do Grupy Nowy Styl, rozpoczęła działalność w 1992 roku. Jej właściciele, bracia Adam i Jerzy Krzanowscy, zdecydowali się na produkcję krzeseł biurowych, znajdując własną niszę na rynku Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jedną z kluczowych decyzji, podjętych na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, była inwestycja w system ERP. „Kiedy Nowy Styl zdecydował się na wdrożenie IFS Applications, firma nie była jeszcze złożoną organizacją i mogła funkcjonować bez systemu ERP. Przewidziano jednak, że będzie się rozwijać i na pewnym etapie efektywne zarządzanie nie będzie możliwe bez zintegrowanego systemu IT. Czas pokazał, że była to bardzo dobra decyzja. Dzięki niej procesy biznesowe w Nowym Stylu od początku są dobrze zorganizowane” – wyjaśnia Rafał Chwast, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy i IT w Grupie Nowy Styl.

Wdrożenie systemu IFS Applications w Grupie Nowy Styl, które odbyło się w roku 2000, objęło spółkę Nowy Styl odpowiedzialną za obsługę zamówień klientów i zakład montażowy Fotel Styl. W pierwszym etapie w Nowym Stylu wdrożono moduły dystrybucyjny i finansowy, a w spółce Fotel Styl komponent do zarządzania zleceniami roboczymi (część modułu IFS Produkcja). Wdrożenie odbyło się w szybkim tempie, a uruchomienie produkcyjne rozwiązania nastąpiło zaledwie w kilka miesięcy po podpisaniu kontraktu.

Wraz z rozwojem firmy rozszerzano jej działalność. Produkcja rosła i poszerzał się asortyment produktów. W roku 2006 Grupa zakupiła dodatkowe licencje IFS Applications i wdrożyła system ERP w spółkach zależnych na Ukrainie, Słowacji i w Rosji. Liczba użytkowników rozwiązania wzrosła do 900, wdrożono również moduły IFS Produkcja Powtarzalna oraz IFS Harmonogramy Zamówień Klienta i Zakupu.

IFS Applications od 17 lat wspiera rozwój grupy Nowy Styl na międzynarodowych rynkach

Od roku 2000 zarządzanie w Grupie Nowy Styl wspiera system IFS Applications. Pierwsze wdrożenie miało miejsce w roku 2010 w spółkach zależnych Grupy Nowy Styl we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Obecnie z tego systemu korzysta łącznie 950 pracowników Grupy Nowy Styl.