Do czego może być potrzebny czterogniazdowy serwer?


Obecnie 80% dochodów ze sprzedaży serwerów stelażowych x86 na świecie dotyczy systemów jedno- lub dwugniazdowych. Tymczasem serwery czterogniazdowe – takie jak Lenovo System x3850 X6 – oferują korzyści, jakich nie są w stanie zapewnić mniejsze maszyny.

Dzięki skonsolidowaniu wielu mniejszych serwerów w niewielu czterogniazdowych maszynach zyskamy zarówno pod względem dodatkowej funkcjonalności serwera, jak i lepszej obsługi samych aplikacji. Co istotne, taka operacja umożliwi nam znaczące ograniczenie kosztów.

Korzyści z zastosowania czterogniazdowego serwera Lenovo x3850 X6

Można je podzielić na trzy kategorie, związane z funkcjonalnością, aplikacjami biznesowymi i konsolidacją.

Funkcjonalność serwera:

 • Pamięć: Lenovo x3850 X6 może obsłużyć cztery razy więcej pamięci niż serwery dwugniazdowe. Dzięki temu x3850 X6 bez trudu radzi sobie z dużymi maszynami wirtualnymi i bazami danych obsługiwanymi w trybie in-memory.
 • Wydajność: Serwer x3850 X6 zapewnia dwa razy większą moc obliczeniową niż serwery dwugniazdowe.
 • Elastyczność: Serwer x3850 X6 zapewnia elastyczność, jakiej próżno szukać w serwerach dwugniazdowych. Można w nim łatwo dodawać modularne podsystemy pamięci masowej, I/O i obliczeniowe albo wymieniać je na nowsze. Te działające w trybie plug-and-play moduły są nazywane księgami (books), ze względu na stopień integracji oraz łatwość, z jaką można się nimi posługiwać (podobnie jak książkami na półce).
 • Większe możliwości I/O: System x3850 X6 zapewnia do 11 gniazd rozszerzeń PCIe, podczas gdy większość serwerów dwugniazdowych ma najwyżej 7-8 takich gniazd.
 • Wyższy poziom RAS: Serwer x3850 X6 oferuje zaawansowane funkcjonalności zwiększające niezawodność, dostępność i skuteczność serwisowania (RAS - Reliability, Availability, Serviceability), których nie posiadają serwery dwugniazdowe. A krytyczne dla biznesu aplikacje wymagają najwyższego poziomu RAS.

Aplikacje biznesowe

Wcale niemało jest aplikacji i obciążeń, które będą działać efektywniej, gdy uruchomi się je na skalowanych pionowo (scale-up) serwerach czterogniazdowych zamiast na skalowalnych poziomo (scale-out) mniejszych serwerach. Przed decyzją o wyborze rozwiązania skalowanego pionowo kosztem skalowanego poziomo należy rozważyć potrzeby i ograniczenia dotyczące: mocy obliczeniowej i pamięci, liczby użytkowników końcowych, kosztów skalowania i administrowania systemu. Oto kilka przykładów aplikacji doskonale działających na serwerach skalowanych pionowo.

 • Baza danych Oracle: Chociaż oprogramowanie bazodanowe Oracle może być obsługiwane zarówno przez konfiguracje skalowane poziomo, jak i pionowo, to zastosowanie do jego obsługi serwerów skalowanych pionowo przyniesie wiele korzyści. Wśród nich są: uproszczone zarządzanie serwerami, zredukowane koszty licencyjne oraz mniejsze koszty operacyjne – związane z czasem pracy personelu IT.
 • SAP HANA: SAP HANA jest zintegrowanym rozwiązaniem programowo-sprzętowym, najczęściej w formie HANA appliance. Składa się ono z bazy danych SAP HANA i komponentów potrzebnych do jej działania, administrowania i wykonywania na niej operacji. SAP HANA niemal z definicji jest wdrożeniem skalowanym pionowo.
 • Aplikacje SAP: Oprogramowanie SAP jest typowo wdrażane w trójwarstwowej architekturze, w której warstwa bazodanowa nie może być skalowana po prostu przez dodawanie serwerów. Właściwe skalowanie w celu obsługi dużych obciążeń bazodanowych wymaga takiego sprzętu, na którym będzie można uruchomić zarówno aplikacje SAP, jak i związanie z nimi bazy danych. Skalowany pionowo sprzęt będzie mógł być użyty także do skonsolidowania wielu rozproszonych w przedsiębiorstwie instancji SAP na niewielu serwerach cztero- (jak System x3850 X6) lub ośmiogniazdowych (jak System x3950).
 • Microsoft SQL Server: Microsoft zaprojektował swój SQL Server raczej z myślą o skalowaniu pionowym w pojedynczej instancji niż skalowaniu poziomym. Chociaż obsługuje on wiele funkcji wysokiej dostępności (HA), takich jak klastrowanie, to pojedyncza baza danych SQL Server nie jest zaprojektowana do wdrażania na wielu platformach serwerowych jako jedna wirtualna instancja. Oznacza to, że najlepsze skalowanie uzyskuje się przez rozbudowę sprzętu, na którym jest uruchomiona baza danych, a nie przez dodawanie instancji na oddzielnych serwerach.
 • Microsoft Exchange: W przeszłości wielu klientów dodawało kolejne serwery, by zwiększyć pojemność systemu. Takie namnażanie systemów sprawiało, że zarządzanie Microsoft Exchange pochłaniało zbyt wiele cennego czasu. Obecnie wielofunkcyjne wdrożenia – obejmujące takie elementy, jak: Mailbox, Hub Transport czy Client Access Server (CAS) – są dokonywane na pojedynczych wydajnych serwerach.
 • Własne aplikacje biznesowe: Własne aplikacje, z których wiele opiera się na specyficznym oprogramowaniu działającym na nie najnowszym i scentralizowanym sprzęcie, wciąż obsługują w przedsiębiorstwach wiele krytycznych dla biznesu obciążeń. Potrzeby związane z tymi aplikacjami stale rosną, a obsługujący je sprzęt nie zawsze może sprostać coraz większym wymaganiom. Zalety skalowania pionowego polegają na możliwości dodawania kolejnych obciążeń na ustandaryzowanym, cztero- lub ośmiogniazdowym serwerze z systemem Microsoft Windows lub Linux. Nie trzeba wtedy męczyć się z systemami, których cykl życia już się zakończył.

Korzyści z konsolidacji

Poprzez skonsolidowanie systemu informatycznego na niewielu wydajnych serwerach X6 przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wymierne korzyści biznesowe, polegające na ograniczeniu kosztów operacyjnych i licencyjnych oraz zmniejszeniu wydatków związanych z zużyciem energii i chłodzeniem. Dzięki takiej operacji poprawi się poziom wykorzystania serwerów, zwiększy wydajność aplikacji i wydłuży się cykl życia centrum danych.

Poprzez skonsolidowanie obciążeń obsługiwanych przez skalowane poziomo serwery x86 na skalowanych pionowo serwerach X6 możemy osiągnąć oszczędności na wielu poziomach. Bez konsolidacji koszty będą rosły, ponieważ do obsługi obciążeń i wszystkich użytkowników końcowych jest potrzebna duża liczba fizycznie odrębnych serwerów. Oszczędności z konsolidacji dotyczą następujących kwestii:

 • Mniejsze koszty licencji na oprogramowanie: Jedną z głównych korzyści z konsolidacji na skalowanych pionowo systemach jest zmniejszenie liczby instancji używanego oprogramowania i związanych tym kosztów licencji na systemy operacyjne i oprogramowanie aplikacyjne. Ponieważ wiele z podstawowych pakietów oprogramowania jest licencjonowanych w modelu na procesor lub na rdzeń, to zmniejszenie liczby serwerów może znacznie obniżyć roczne wydatki na oprogramowanie.
 • Zwiększenie produktywności personelu IT: Wykorzystanie serwerów skalowanych pionowo ogranicza liczbę procesorów i serwerów, którymi trzeba zarządzać. Zajmując się utrzymaniem mniejszej liczby fizycznych serwerów administratorzy mają możliwość skupienia się także na innych ważnych zadaniach i wdrażać automatyzację procesów.
 • Mniejsze zużycie energii: Wobec rosnących cen energii działania mające na celu zmniejszenie jej zużycia stają się w centrach danych priorytetem. Skonsolidowanie systemu informatycznego w niewielu nowoczesnych systemach może znaczącą ograniczyć zapotrzebowanie na moc, co będzie miało swoje odbicie w rachunkach za energię.
 • Zwiększone wykorzystanie zasobów (CPU, pamięć i sieć): Połączenie obciążeń na skalowanych pionowo serwerach zamiast uruchamiania ich na oddzielnych, dedykowanych maszynach zwiększy poziom wykorzystania kosztownych zasobów komputerowych.
 • Mniejszy koszt sprzętu serwerowego: Zastąpienie wielu dwugniazdowych serwerów dużo wydajniejszymi cztero- lub ośmiogniazdowymi systemami X6 umożliwi w wielu wypadkach osiągnięcie niższej ceny zakupu sprzętu. Daje to natychmiastową korzyść, a dodatkowo oszczędności wynikające z przesunięcia w czasie przyszłych zakupów sprzętu.
 • Mniejsze straty produktywności pracowników: skalowalne pionowo serwery X6 charakteryzują się wysokim poziomem RAS i bardziej niż systemy skalowane poziomo ograniczają liczbę nieplanowanych przestojów. Mniej przestojów to mniejsze straty produktywności pracowników, którzy nie trwonią bezczynnie czasu. To także mniej interwencji help desku i działań związanych z odzyskiwaniem po awarii (a to oznacza większą produktywność personelu IT).
 • Większa wydajność: Skalowane pionowo serwery X6 są odpowiednim rozwiązaniem dla wymagających obciążeń, ponieważ dysponują większą liczbą szybkich rdzeni procesorowych, a tym samym mogą obsługiwać obciążenia z większa wydajnością.
 • Szybsze wdrażanie aplikacji: Wykorzystując zwirtualizowane serwery X6, można przyśpieszyć wdrażanie nowych aplikacji. Projekty, w których potrzeba było tygodni na zwymiarowanie, zakup, zainstalowanie i skonfigurowanie nowych zasobów serwerowych, teraz mogą być gotowe w ciągu niewielu godzin. Poprzez oddzielenie specyficznych wymagań aplikacji od fizycznych serwerów można znacznie szybciej ustawiać a potem rekonfigurować środowiska aplikacyjne, lepiej wykorzystując dostępne zasoby komputerowe.
 • Dłuższy cykl życia centrum danych: Dzięki ograniczeniu liczby fizycznych serwerów zmniejsza się presja dotycząca pojemności centrum danych oraz oddala moment, w którym będzie potrzebna następna modernizacja centrum danych.

Gdy rosną wymagania dotyczące wydajności, pamięci i skalowalności, zwiększa się potrzeba użycia skalowalnych pionowo czterogniazdowych serwerów. Do wyboru tego rodzaju systemów skłania także konieczność redukowania kosztów poprzez konsolidację. Obsługa krytycznych dla biznesu obciążeń – polegająca właśnie na konsolidacji i pionowym skalowaniu – jest tym, w czym serwery Lenovo x3850 X6 sprawdzają się znakomicie.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.