Co czeka CIO w 2018 roku?


Łącząc odpowiedzi prawie 5 tys. dyrektorów informatyki z całego świata, badanie Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017 daje wgląd w umysły CIO oraz prezentuje ich plany na przyszłość. Przyjrzeliśmy się wynikom i przeprowadziliśmy dodatkowe wywiady, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądało w tym roku życie CIO.

Utrzymanie stałego kursu w okresie bezprecedensowej niepewności dotyczącej globalnej gospodarki i sytuacji politycznej jest najważniejszym priorytetem dla dyrektorów IT - wynika z badania Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017. Poza zagrożeniami związanymi z niestabilnością, badanie zwraca uwagę, że testem dla cyfrowych liderów w 2018 roku będzie zmieniająca się technologia, rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

W ankiecie 64% respondentów zgodziło się, że "otoczenie polityczne, biznesowe i ekonomiczne staje się coraz bardziej nieprzewidywalne". W efekcie, CIO zmieniają swoje plany i strategie.

W 2018 roku, w tych niepewnych czasach dyrektorzy informatyki muszą wykazać się przywództwem charakteryzującym się spokojem i pewnością działania. Dla Ketana Patela, CIO w TCC Global, to jednak nic nowego. „Naszym zadaniem jest ułatwianie naszym firmom radzenie sobie z niepewnością, której doświadczają nieustannie” - mówi Ketan Patel.

Jon Wrennall, pełniący funkcję CTO w firmie Advanced, dostawcy chmury, odpowiada na tę niepewność, że CIO znajduje się w samym centrum wydarzeń: „IT dokonało cyfryzacji biznesu i obecnie obsługuje większość procesów biznesowych”.

Te słowa znajdują potwierdzenie w badaniu: 71% dyrektorów IT jest przekonanych, że ich strategiczny wpływ na biznes rośnie.

Dla Ketana Patela strategiczny wpływ zaczyna się od obowiązkowego trzyletniego planu, określenia głównych celów i zdefiniowania planu działania prowadzącego do ich osiągnięcia. „Zazwyczaj istnieją dwie odrębne ścieżki: korporacyjna i branżowa”.

Połączenie tych dwóch linii, przy jednoczesnej koncentracji na rynku, jest kluczem do sukcesu CIO.

Opracowując strategię cyfrową, Ed Addario, CTO w firmie Currencycloud, będącej międzynarodowym brokerem walutowym, ostrzega dyrektorów informatyki przed tym, co nazywa „zbyt mocnym skoncentrowaniem na szczegółach”. Zamiast tego sugeruje, żeby skupić się na wyznaczeniu zespołowi zasadniczego, strategicznego kierunku.

Ed Addario opisuje, w jaki sposób podejście agile przyjęte przez jego zespół pomogło osiągnąć imponujący 80-proc. wzrost na konkurencyjnym rynku. Uważa, że w tych burzliwych czasach niezbędna jest elastyczność. „Podejście agile musi stanowić integralną część długookresowej strategii CIO” - twierdzi Ed Addario.

Zgadzają się z tym dyrektorzy informatyki, którzy wzięli udział w badaniu - 52% z nich zaangażowało się w „tworzenie bardziej zwinnej” platformy IT, a większość szuka rozwiązań w chmurze.

Rozwiązania technologiczne

Na niepewność i nowe możliwości można spojrzeć jako dwie strony tej samej monety” - mówi Ed Addario, sugerując, że CIO powinni podejmować ryzyko. W badaniu 51% stwierdziło, że opracowywanie innowacyjnych produktów jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi IT musi się zmierzyć.

Nowoczesny CIO musi przeznaczać coraz więcej zasobów na innowacje” - wyjaśnia Tim Hall, CTO w brytyjskiej firmie Blue Logic. „W 2018 roku dział IT musi napędzać innowacje, jeśli chce liczyć się w organizacji”.

CIO mogą odgrywać aktywną rolę w rozwoju kultury organizacyjnej, której elementem są innowacje. Spośród badanych CIO, 54% określiło precyzyjnie czas, jaki daje sobie i swoim zespołom na przygotowanie i dostarczenie innowacji.

Umiejętności CIO

CIO staje się coraz częstszym uczestnikiem spotkań zarządów firm. Niemniej operowanie na tym poziomie może stanowić wyzwanie - twierdzi Jon Wrennall. „Dyrektorzy informatyki muszą wykazywać się coraz większym poziomem wiarygodnego doświadczenia nie tylko w tradycyjnym infrastrukturalnym IT, lecz także w szerszym kontekście biznesowym”.

Zgadza się z tym Tim Hall: "Lider IT musi wykazać się całym wachlarzem kompetencji". Jego lista podstawowych umiejętności obejmuje wiedzę prawniczą, wiedzę o finansach przedsiębiorstw, umiejętności zarządzania danymi, zarządzania sprzedawcami i partnerami oraz administrowania projektami. CIO musi być także biegły w zakresie zgodności z regulacjami i bezpieczeństwa.

Badanie sugeruje, że życie większości CIO jest szczęśliwe - aż 39% ocenia swoją pracę jako„bardzo satysfakcjonującą”, co stanowi wzrost o 18% w stosunku do 2015 roku. Ci, którzy zajęli miejsce pośród najwyższej kadry menedżerskiej, są najszczęśliwsi ze wszystkich.

Mimo to, 28% dyrektorów IT w większych firmach wskazało, że zamierzają w przyszłym roku zmienić pracodawcę. Posiadanie szerokiego zestawu umiejętności może pomóc wyróżnić się z tłumu.

Zarządzanie talentami

Największym wyzwaniem, przed którym stoję, jest pozyskanie i zatrzymanie odpowiedniego rodzaju ludzi” - mówi Ketan Patel. Nie jest odosobniony w tym przekonaniu - 60% dyrektorów IT doświadcza niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Najbardziej poszukiwane umiejętności to big data/analityka (42%), analiza biznesowa (34%) oraz architektura korporacyjna (34%).

Ketan Patel sugeruje, że dyrektorzy IT powinni tworzyć w swoich organizacjach kulturę w większym stopniu komercyjną: „Informatycy na wszystkich poziomach powinni być wcześniej uczeni wartości, jaka wynika ze świadomości uwarunkowań komercyjnych”. CIO musi wpoić pracownikom zrozumienie, że to, co robią, przekłada się bezpośrednio na zyskowność.

CIO mogą naciskać na podnoszenie zarobków, aby przyciągnąć pracowników, ale rozwiązanie może być bardziej skomplikowane.

Generacja Z docenia kulturę, która koncentruje się na świadomości społecznej, odpowiedzialności korporacyjnej i ma ducha przedsiębiorczości” - mówi Ed Addario, sugerując, że CIO powinni skupić się na tworzeniu otwartej kultury.

Jak zatem będzie wyglądać rok 2018?

Wraz ze wzrostem ryzyka włamań i rosnącym zainteresowaniem bezpieczeństwem danych - zwłaszcza w sytuacji, gdy same firmy prowadzą projekty GDPR - w 2018 roku. CIO skupią się na budowaniu zaufania cyfrowego, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Znaczenie CIO zwiększa się z roku na rok. W roku 2018 nie będzie inaczej. Dla CIO, z którymi rozmawialiśmy, a także tych, którzy wzięli udział w ankiecie, zarządzanie niepewnością i dostarczanie bezpiecznej platformy, było i pozostanie najważniejsze - bez względu na niespodziewane zwroty akcji w br.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.