Jak ułożyć udaną współpracę na linii IT – HR. 


Efektywny sourcing i rekrutacja pracowników technicznych, nie jest obecnie możliwa bez ścisłej współpracy pomiędzy działami HR i IT. Połączenie tych dwóch światów bywa burzliwe i nie zawsze tak efektywne jak byśmy tego oczekiwali. Brak komunikacji, różne oczekiwania – to wszystko może być powodem braku harmonii, a co za tym idzie, odbijać się na współpracy z pracownikami. Podczas warsztatu poznasz punkt widzenia każdej ze stron. Rozłożymy na czynniki wzajemne oczekiwania i zobaczymy co jest źródłem nieporozumień. Dowiesz się, które potrzeby pracowników są uzasadnione, a które mają swoje źródło w wyimaginowanym świecie tłumaczonym "rynkiem pracownika".

Dlaczego warto:

Warsztat jest wypadkową wielu doświadczeń i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Podczas warsztatu poznamy i przetestujemy w praktyce różne metody wspólnej pracy HR i IT przy poszukiwaniu, rekrutacji i utrzymaniu pracowników. Dowiesz się, jakie problemy i rozwiązania pojawiają się na poszczególnych etapach. 

Podczas warsztatu dowiesz się: 

  • Jak zjednoczyć siły w celu przygotowania odpowiedniej oferty pracy.
  • Jak współpracować w procesie rekrutacji.
  • Jak przeprowadzić wspólną rozmowę rekrutacyjną z kandydatem – co słyszy IT a co widzi HR
  • Jakie są oczekiwania pracowników IT – co jest realną potrzebą a co roszczeniową postawą.
  • Jak budować realne wsparcie dla pracownika i utrzymywać jego motywację.

Do udziału w warsztacie zapraszamy zarówno menedżerów działów HR, jak i IT. Wspólnie wypracujemy najlepsze praktyki, zasymulujemy konkretne sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień. Całość, w interaktywnej formule i dużą dawką wymiany doświadczeń. Zapraszam! 

Jakub Kubryński, CEO, Devskiller.com