REGULAMIN KONKURSU BEST IN CLOUD 2020

I. Organizacja i cel konkursu

II. Warunki uczestnictwa w części konkursu "Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej"
III. Warunki uczestnictwa w części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych"
 • Uczestnictwo w części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" jest odpłatne.
 • W konkursie może wziąć udział każda firma lub instytucja oferująca swoje rozwiązania w Polsce.
 • Koszt udziału w konkursie dla dostawców rozwiązań Cloud uzależniony jest od terminu przesłania deklaracji udziału w konkursie i wynosi:
    -  1500 PLN netto (przy deklaracji udziału do 20 grudnia 2019)
    -  2500 PLN netto (przy deklaracji udziału do 31 stycznia 2020)
    -  3500 PLN netto (przy deklaracji udziału do 10 marca 2020).
 • Koszt udziału w konkursie dla dostawców rozwiązań Cloud zawiera:
  - możliwość zgłoszenia do konkursu do 3 kategorii konkursowych spośród następujących: Najlepszy system pamięci masowej, Bezpieczna chmura, Wydajność i integracja, Najlepszy produkt ERP, Najlepszy produkt CRM, Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji (Unified Comms), Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze, Najlepszy start-up technologii cloud, Najlepsza platforma testowo-developerska Paas).
  - udział 1 osoby w konferencji Best in Cloud 2020 (20 maja 2020, Warszawa), podczas której nastąpi ogłoszenie wyników oraz uhonorowanie laureatów konkursu;
  - uwzględnienie wszystkich zgłoszonych rozwiązań w Raporcie Computerworld BEST IN CLOUD 2020, którego premiera będzie miała miejsce 20 maja 2020 i który stanowił będzie kompendium wiedzy z obszaru rynku cloud w Polsce oraz rozwiązań zgłoszonych do konkursu;
  - uwzględnienie zwycięskich rozwiązań w materiale redakcyjnym opublikowanym po rozstrzygnięciu wyników konkursu.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia rozwiązań do konkursu w większej liczbie kategorii konkursowych niż 3. Koszt udziału jest wtedy proporcjonalnie powiększony o wielokrotność ceny podstawowej uwzględniającej 3 zgłoszenia do konkursu.
 • Partnerzy i wystawcy konferencji Best in Cloud 2020 mają zagwarantowany udział w konkusie w ramach pakietu partnerskiego. W przypadku deklaracji udziału partnerskiego w konferencji po dokonaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koszt udziału w konkursie zostanie anulowany poprzez odliczenie go od wartości pakietu partnerskiego konferencji.
 • O koszcie uczestnictwa w konkursie dostawców technologii Cloud decyduje data przesłania wstępnej deklaracji udziału w konkursie poprzez https://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud-konkurs#konkurs
 • Przesłanie wstępnej deklaracji udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją kosztu udziału w konkursie i wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT przez Organizatora.
 • W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wstępnej deklaracji udziału w konkursie "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych", organizator udostępnia link do ankiety konkursowej.
 • Przesłanie wstępnej deklaracji udziału w konkursie stanowi zobowiązanie do wypełnienia ankiety konkursowej w terminie 4 tygodni od momentu przesłania wstępnej deklaracji udziału w konkursie, jednak najpóźniej do 10 marca 2020.
 • Zgłoszeniem do konkursu jest wypełniona ankieta konkursowa przekazana organizatorom konkursu za pośrednictwem www.
 • Niewypełnienie ankiety konkursowej po wysłaniu deklaracji udziału w konkursie nie zwalnia od poniesienia kosztów udziału w konkursie.
 • Zgłoszony projekt zostanie poddany ocenie Jury konkursu, w skład którego wchodzą menedżerowie IT dużych organizacji oraz przedstawiciele redakcji Computerworld;
 • O wyniku zdecyduje innowacyjność rozwiązania, kreowanie wartości biznesowej, dostępność wprost konkurencyjnych rozwiązań, zrealizowane wdrożenia, rekomendacje klientów, warunki SLA.
 • W części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" wyłanianych jest 9 laureatów w 9 kategoriach konkursu. Możliwe jest przyznanie tytułu ex aequo oraz wyróżnień.

IV. Faza głosowania

V. Rozstrzygnięcie konkursu i uprawnienia laureatów

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułu zwycięzcy konkursu „Best in Cloud 2020".
 2. Zestawienie nagrodzonych rozwiązań zostanie przedstawione na łamach Computerworld online.
 3. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu zwycięzcy konkursu „Best in Cloud” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań promocyjnych.
 4. Laureaci konkursu są promowani na łamach serwisów online International Data Group Poland SA

VI. Terminy poszczególnych etapów konkursu

VII. Przetwarzanie danych
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez International Data Group Poland SA – wydawcę magazynu Computerworld - do celów realizacji konkursu.