Rejestracja

Aby wziąć udział w XII Forum Architektów IT, wypełnij poniższy formularz zgłoszenia udziału.


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.
Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Koszt udziału w konferencji wynosi 2099 zł netto (+23% VAT).

W przypadku rejestracji 2 lub więcej osób zapewniamy rabaty:
  • przy zgłoszeniu 2 osób - 10% rabatu
  • przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób - 15% rabatu.
Aby uwzględnienie rabatu było możliwe, koniecznie jest dokonanie rejestracji wszystkich uczestników na 1 formularzu zgłoszenia.
 

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Grzybowska 2/44
00-131 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej):

- do 24 listopada 2022 r.  uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 24 listopada 2022 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.


Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W przypadku zmiany planów po 24 listopada 2022 istnieje możliwość zmiany uczestnika w konferencji.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.