WARSZTAT:
Wpływ transformacji cyfrowej na organizacje biznesowe – oczami architekta IT.


Świat biznesu i IT huczy od popularnych słów-kluczy: Digital Workplace, IoT, Blockchain, Industry 4.0, OmniChannel itp. Wszyscy mówią o cyfrowej transformacji i korzyściach jakie niesie nowy, lepszy, cyfrowy świat. Nie brakuje też głosów krytycznych. Architekci korporacyjni, pracujący na pograniczu IT i biznesu najlepiej wiedzą jak bardzo różne może być rozumienie tego co w istocie oznacza Digital Transformation.

W trakcie warsztatów nie tylko postaramy się przedstawić rozmaite niuanse i problemy związane z programami transformacyjnymi, ale również spróbujemy postawić uczestników po przeciwnych stronach barykady aby mogli lepiej zrozumieć drivery zmian.

Cel warsztatów:

W ramach warsztatów, razem przeprowadzimy moderowaną dyskusję z uczestnikami, podczas której wspólnie ustalimy w jaki sposób Architekci IT mogą skutecznie promować i wprowadzać, niezbędne w czasach cyfrowej transformacji, zmiany w organizacjach biznesowych różnego szczebla, a jednocześnie skutecznie i elastycznie reagować na mgliście opisane biznesowe potrzeby bycia bardziej "Digital".

W trakcie rozmów poruszymy tematy związane z zwinną architekturą korporacyjną, architekturą-jako-usługą, nowymi technologiami i nowymi możliwościami jakie programy transformacyjne otwierają dla biznesu oraz, co najważniejsze z tym jak powinno się zorganizować działanie architektury IT aby prowadzić biznes w ich drodze do ich cyfrowej wizji świata.
 

Po warsztacie uczestnicy:

  • Zyskają szerszy kontekst roli Architektury IT we współczesnych organizacjach biznesowych.
  • Zyskają lepsze spojrzenie na biznesowe potrzeby cyfrowej transformacji, co pozwoli im na pełniejsze zrozumienie potrzeb ich klientów.

Ze względu na interaktywny charakter tej części, liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób.

Rafał Wasilewski, Architekt Korporacyjny, arch-IT

Grzegorz Szerłomski, Architekt Korporacyjny, arch-IT