Biznes bez danych dziś praktycznie nie istnieje. Od tego, w jaki sposób organizacje zarządzają nimi, zależy często przyszłość prowadzonego biznesu. Warto więc podjąć wyzwanie znalezienie optymalnych narzędzi i rozwiązań do jak najlepszego zarządzania danymi. Szybkiego, prostego, przejrzystego, bezpiecznego. Nowoczesna platforma bazodanowa Oracle jest w stanie wspierać organizacje w ich cyfrowej podróży, zwiększając efektywność wykorzystania danych do budowania lepszego biznesu.

Właściwy przepływ danych w organizacji może decydować o sukcesie w biznesie. Sprawna analiza zasobów, dostępność danych, prostota w zarządzaniu bazami to elementy przyczyniające się do wzmocnienia pozycji organizacji na rynku. Kluczowe zasoby do rozwoju biznesu wymagają szczególnej uwagi i narzędzi. Zarówno od strony bezpieczeństwa przetwarzanych danych, jak i wszechstronności ich zarządzania. Kompatybilność i orkiestracja baz, zaawansowane mechanizmy sztucznej inteligencji, pozwalające na pełną automatyzację funkcji zarządczych, możliwość tworzenia i szybkiego dostarczania aplikacji biznesowych, skuteczność analizy danych – takie cechy sprawiają, że coraz więcej organizacji kieruje swoją uwagę w stronę autonomicznej platformy baz danych dostarczanej przez Oracle. Skuteczność platformy bazodanowej Oracle docenia już 97% firm z listy Fortune Global 100. Dlaczego? Tu liczy się paleta możliwości platformy oraz wolność wyboru. Wiele organizacji staje się ofiarą trendu chmurowego, uznając, że jedynie migracja do chmury jest lekiem na wyzwania technologiczne. Platforma bazodanowa Oracle, dostępna zarówno w modelu on-premise jak i w chmurze, daje swobodę wyboru i możliwość dopasowania rozwiązania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw.

  • Do 2025 roku ilość gromadzonych danych wzrośnie 5-krotnie. Czy Twoja firma posiada odpowiednie scenariusze technologiczne, by zapanować nad rosnącymi danymi?
  • Gartner przewiduje, że do 2024 roku 75% przedsiębiorstw zaadoptuje technologie AI i uczenia maszynowego, aby przyspieszyć procesy podejmowania decyzji biznesowych. Jak Twoja organizacja przygotuje się do wejścia w nowa erę zarządzania danymi?

Hybrydowy świat z Oracle

Zmiany w sposobie pracy i dostępu do firmowych danych, spowodowane globalną pandemią, wymuszają nowe zachowania i modele operacyjne po stronie organizacji. Firmy muszą dziś szukać sposobów na tańsze, elastyczniejsze i jednocześnie zapewniające ciągłość biznesu rozwiązania. Organizacje chcą realizować bieżące priorytety, ale chcą również jak najlepiej wykorzystać nowe technologie. Świat chmury to nieuchronna przyszłość, w której będą musiały się odnaleźć wszystkie firmy. Otwartym pytaniem pozostaje jednak, jaki będzie ten świat chmury. Jednej, publicznej? A może wielu chmur, kombinacją usług publicznych, prywatnych i z pełnym wykorzystaniem infrastruktury tradycyjnej – czyli modelu pozwalającego przetwarzać i udostępniać dane niezależnie od miejsca ich powstawania, z zachowaniem wszelkich atrybutów modelu aaS? Wiele wskazuje na to, że przyszłość będzie należeć do rozwiązań hybrydowych, łączących komponenty chmury publicznej i prywatnej, komponenty chmury z elementami centrum danych i danymi w siedzibie firm. Jak poruszać się w takim środowisku i jak w pełni wykorzystać moc chmury do wsparcia biznesu? Oracle ma odpowiedź. Oferuje dostarczanie usług chmurowych w chmurze publicznej, w siedzibie klienta, na brzegu sieci. W chmurze Oracle organizacje mogą uruchamiać dowolne obciążenia, w tym VMware, HPC, chmurowe kontenery Kubernetes, bazy danych i wiele innych. Więcej o możliwościach chmury Oracle, jak również o przyszłości hybrydowych modeli pracy z danymi znajdziecie w e-booku popularnej serii "Hybrid Cloud for Dummies".

Pobierz teraz materiał