Praca zdalna w bezpiecznym środowisku

W ostatnich miesiącach przekonaliśmy się, jak ważna jest umiejętność rekordowo szybkiego przestawienia całej organizacji na pracę zdalną, zapewnienia przy tym bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania. Często były to działania pospieszne, niekiedy wymagały tymczasowych pomysłów. Warto przyjrzeć się najlepszym rozwiązaniom, które zostały stworzone właśnie do obsługi w działania zespołu w modelu rozproszonym, także w dłużej perspektywie czasowej – praca zdalna stała się nową normalnością.

Fortinet oferuje sprawdzone i zintegrowane rozwiązanie do obsługi pracy zdalnej. Zapory sieciowe następnej generacji (NGFW) FortiGate mają wbudowane funkcje obsługi sieci VPN, opartych na protokole IPsec, co umożliwia pracownikom zdalnym w pełni bezpieczne połączenie z siecią organizacji. Rozwiązanie FortiClient chroni urządzenia końcowe, a FortiAuthenticator realizuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe. To oznacza gwarancję utrzymania ciągłości biznesowej i komfortową obsługę pracowników zdalnych.

Architektura przygotowana przez Fortinet umożliwia niezawodną integrację pracowników zdalnych. Wszystkie rozwiązania są ze sobą połączone za pośrednictwem architektury Fortinet Security Fabric, dzięki czemu organizacja zyskuje możliwość konfiguracji i monitorowania z poziomu jednej konsoli. Szereg konektorów do architektury Fabric, otwarte środowisko API, wsparcie społeczności DevOps i rozbudowany ekosystem Security Fabcric umożliwiają integrację z kilkuset rozwiązaniami innych firm.

Jak rozwiązanie działa w praktyce?