Microsoft Dynamics 365 – poznaj zalety narzędzia na przykładzie 8 firm z rynku polskiego

Materiał promocyjny Rosnąca popularność aplikacji biznesowych wdrażanych w modelu chmurowym sprawia, że rośnie także zapotrzebowanie na kompetentnych partnerów wdrożeniowych. Bez nich, sprawne przeprowadzenie projektów cyfryzacyjnych staje się niemal niemożliwe. Jednocześnie rynek systemów ERP i CRM pełen jest rozwiązań fragmentarycznych, korzystających z mniej zaawansowanych technologii. Naturalną i oczywistą drogą rozwoju dla firm wdrożeniowych jest więc oferowanie najbardziej pożądanych produktów w efektywny marketingowo i sprzedażowo sposób.

Współczesny rynek aplikacji biznesowych przesycony jest wieloma mniej lub bardziej zaawansowanymi systemami. Niewiele z nich jest jednak w stanie pokryć pełne spektrum potrzeb zgłaszanych przez różnych Klientów. Kluczem do sukcesu jest posiadanie w swojej ofercie produktu elastycznego (odpowiedniego zarówno dla małych jak i dużych firm, z możliwością skalowania wraz z rozwojem organizacji), wydajnego kosztowo, gotowego na obsługę najnowszych trendów technologicznych (AI, IoT czy Machine Learning) czy łatwego w obsłudze (ekosystem intuicyjny dla większości użytkowników). Dodatkowo, system ten musi być przyjazny w procesie wdrożenia, a więc współpracować z narzędziami i infrastrukturą wykorzystywaną do tej pory u Klienta.

Okazuje się, że połączenie wszystkich powyższych cech w ramach jednego rozwiązania jest jak najbardziej możliwe. Odpowiedzią jest Microsoft Dynamics 365. By zaprezentować zalety tego narzędzia w praktyce, zdecydowaliśmy się omówić osiem wdrożeń przeprowadzonych w firmach działających na rynku polskim. Przedsiębiorstwa te są przedstawicielami kilku, zupełnie różnych branż. Co więcej, w każdym przypadku nieco inne cechy oprogramowania Microsoft Dynamics okazywały się kluczowe. Zawsze jednak, firmy wdrożeniowe były w stanie dostosować ostateczny kształt projektu do indywidualnych wymagań Klientów. Ta elastyczność stanowi niewątpliwie jeden z poważniejszych argumentów sprzedażowych. Sprawdźmy jednak konkrety...

Czy jesteś zainteresowany partnerstwem z firmą Microsoft w zakresie wdrażania oprogramowania Microsoft Dynamics 365? Skontaktuj się z nami!

Lepsza obsługa klienta w Kasie Stefczyka dzięki widokowi z perspektywy 360 z Microsoft Dynamics 365

Cechą szczególną współczesnego rynku bankowości skierowanej do klientów detalicznych, jest niezwykle duża konkurencyjność. Skutkiem tego bardzo trudno wyróżnić się tu wyłącznie produktami finansowymi, które są do siebie bardzo podobne. Głównym wyróżnikiem - i tym samym katalizatorem sukcesu - staje się jakość obsługi klienta. Z tej też przyczyny w Kasie Stefczyka zdecydowano się na wdrożenie systemu CRM.

Duża konkurencyjność powoduje wytworzenie bardzo silnej presji na innowacyjność, nowoczesność i mobilność. Z drugiej strony, firmy działające na tym rynku podlegająca ścisłym i ciągle zmieniającym się rygorom prawnym. Na to wszystko nakłada się jeszcze trzeci wymiar: każda instytucja finansowa to „żyjący organizm”, z którego nie można z dnia na dzień wyrzucić jednych narzędzi i zastąpić ich nowymi bez poważnych konsekwencji związanych z utratą ciągłości działania. Skutkiem tego, instytucje finansowe przez lata musiały nadbudowywać istniejącą od 15-20 lat informatyczną infrastrukturę kolejnymi poprawkami, dodatkowymi systemami czy aplikacjami. Te, nierzadko drobne zmiany, w dłuższym okresie mają kolosalny, negatywny wpływ na efektywność biznesu i ergonomię pracy.

Podobna sytuacja miała miejsce w Kasie Stefczyka. Cel był jeden: wdrożenie systemów usprawniających obsługę klienta w taki sposób, by nie naruszyć skomplikowanej struktury instytucji. Ponadto, wybrane narzędzie musiało charakteryzować się dość rozbudowaną funkcjonalnością i pokryć obsługę takich procesów jak sprzedaż produktów finansowych, wewnętrzne procesy back office, transport gotówki, obsługę archiwum, wysyłkę masową oraz rozliczanie usług dodatkowych.

W potrzeby te najlepiej wpisało się rozwiązanie Microsoft Dynamics połączone z Unified Service Desk (USD), które stało się sercem całego systemu. W całym projekcie wykorzystano uniwersalność oprogramowania Microsoft polegającą na współpracy z wieloma zewnętrznymi narzędziami. W jego tle, pracują bowiem dotychczasowe systemy i aplikacje, w tym główny system operacyjny oraz workflow kredytowy.

Wśród największych korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics w Kasie Stefczyka warto wymienić zgromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu. Skutkuje to szybszą i skuteczniejszą obsługą klienta oraz zwiększa zasoby jakie pracownicy mogą poświęcić na sprzedaż. Co więcej, udostępniono wszystkie systemy wspierające obsługę klienta z poziomu jednej aplikacji, zautomatyzowano procesy, ujednolicono standardy obsługi oraz skrócono czas wdrażania nowych pracowników.

Microsoft Dynamics pomógł zoptymalizować nie tylko sprzedaż i obsługę klienta, ale także informację zarządczą. Nowy system wspiera wiele procesów back-office m.in. transport gotówki, obsługę archiwum, obsługę wysyłek listów czy rozliczenie usług dodatkowych (w placówkach Kasy sprzedawane są także m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, wycieczki).

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Medycyna Polska- Przycisk życia, czyli jak Microsoft Dynamics pomaga pomagać

Stowarzyszenie Medycyna Polska stworzyło system monitorowania pacjentów działający w trybie 24/7 oparty o oprogramowanie Microsoft Dynamics . Celem narzędzia jest umożliwienie chorym natychmiastowego poinformowania służb ratunkowych o wystąpieniu stanu nagłego. Projekt ten pokazuje, że oprogramowanie firmy Microsoft może zostać wykorzystane nie tylko do obsługi klienta w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. System jest na tyle elastyczny, że z powodzeniem można zastosować jego funkcjonalności także w zupełnie innych branżach.

Stworzony system objął swoim działaniem 550 pacjentów niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami mieszkających na terytorium Wielkopolski. Głównym celem jaki postawili przed sobą twórcy było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa chorym. Ponadto, nie bez znaczenia była optymalizacja pracy osób ich obsługujących: pracowników medycznych, asystentów czy wolontariuszy.

W ramach tego pilotażowego projektu powstała platforma TCCUD, która składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą systemów: automatycznej dystrybucji połączeń - TeleCentrum oraz zarządzania relacjami z podopiecznym - Centrum Usług Domowych. Do zarządzania danymi wykorzystano natomiast Microsoft Dynamics.

W systemie CRM znajdują się takie informacje, jak: kontakty, dane o stanie zdrowia podopiecznego, informacje o usługach społecznych, harmonogram i opis wizyt czy historia wcześniejszych zgłoszeń. Powyższe dane zasilają System Automatycznej Dystrybucji Połączeń. Dzięki integracji wykorzystywanych w projekcie narzędzi, Teleasystenci uzyskują pełne informacje o podopiecznym jeszcze zanim połączenie telefoniczne zostanie odebrane. Pozwala to na szybką i zdecydowaną reakcję zespołu, która w przypadku połączeń alarmowych jest kluczowa.

Cennym wsparciem w organizacji działań są również kalendarze. Pozwalają one powiadamiać pracowników o przypisanych im zadaniach oraz monitorować stan zaplanowanych i wykonanych usług medycznych dla podopiecznego.

Inną ważną funkcjonalnością są zaawansowane narzędzia obróbki danych. Dzięki nim pracownicy mają możliwość analizowania informacji o stanie zdrowia pacjentów na żywo. Dodatkiem są też raporty finansowe (generowane również pod kątem każdego pacjenta indywidualnie), które umożliwiają bardziej elastyczne lokowanie zasobów i zwiększanie efektywności niesionej pomocy.

Dowiedz się więcej

Grupę Bury w sprostaniu wyśrubowanym wymaganiom branży automotive wspiera Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics na rynku Polskim został z powodzeniem wykorzystany także w dużej firmie z sektora automotive, Grupie Bury. Wyzwaniem dla tej organizacji było wprowadzenie usprawnień w zakresie monitoringu całej ścieżki życia produktów. Standardem w branży już od dawna jest elektroniczna wymiana dokumentów (EDI). Grupa Bury korzystała wcześniej z tego rozwiązania i zależało jej, by nowy system jeszcze lepiej wspierał obieg EDI. Poszukiwano więc rozwiązania ERP, które pozwoli na sprawne zarządzanie produkcją i utrzymanie wskaźnika OTIF (perfekcyjności dostaw) na najwyższym poziomie.

Nowy system ERP musiał więc spełniać szereg kryteriów. Jednymi z bardziej istotnych była możliwość planowania i realizowania za jego pośrednictwem produkcji w dynamicznie zmieniających się warunkach. Jednocześnie, narzędzie to musiało być gotowe na integrację ze skomplikowaną strukturą funkcjonującej od wielu lat organizacji.

Bardzo ważnym kryterium doboru systemu było także to, by uwzględniał on specyfikę Grupy Bury. W tym, przede wszystkim: zróżnicowany charakter produkcji (seryjna i projektowa), rozproszone geograficznie oddziały (projekty realizowane są na dwóch kontynentach).

Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie Microsoft Dynamics. System ten wkomponował się w specyfikę firmy pokrywając swoją funkcjonalnością kilka kluczowych obszarów: zakupy, produkcję, planowanie produkcji, sprzedaż, projekty, magazynowanie oraz finanse.

Dowiedz się więcej

Czy jesteś zainteresowany partnerstwem z firmą Microsoft w zakresie wdrażania oprogramowania Microsoft Dynamics 365? Skontaktuj się z nami!

SECO/WARWICK w chmurze Microsoft

Oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations świetnie sprawdza się również w branży produkcyjnej (obróbka cieplna metali) w przypadku firmy SECO/WARWICK. Celem wyboru nowego systemu ERP było zapewnienie organizacji możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wydajności.

Przed decyzją o konieczności wdrożenia nowego systemu, SECO/WARWICK przez dłuższy czas niezwykle dynamicznie się rozwijało. Zdecydowano więc, że najlepszym sposobem na maksymalizację zysków przedsiębiorstwa będzie dokonanie cyfrowej transformacji i przekucie korzyści z nią związanych na realne zyski. Na czele listy priorytetów stały także standaryzacja produktów oraz całkowita eliminacja papierowych dokumentów.

W przypadku tego wdrożenia nie bez znaczenia okazała się również uniwersalność oprogramowania Dynamics 365 oraz gotowość do obsługi najnowszych trendów w technologiach, szczególnie w aspekcie związanym z Machine Learning. SECO/WARWICK planuje wykorzystanie tego podejścia w celu przewidywania i zapobiegania potencjalnym awariom rozwiązań oraz używanych maszyn i urządzeń. Co więcej, praca serwisantów odbywa się przy wykorzystaniu okularów rozszerzonej rzeczywistości SECO/LENS, opartych na technologii HoloLens, zwiększających komfort i efektywność prac. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft Azure IoT, wszystkie parametry pracy urządzeń produkcyjnych oraz produktów instalowanych u klientów są stale monitorowane. To pokazuje, że wybór oprogramowania Microsoft był niemalże koniecznością. Nie sposób bowiem znaleźć na rynku jeden, spójny ekosystem rozwiązań które swoją funkcjonalnością jest w stanie pokryć tak szerokie spektrum działań.

Wdrożenie to obejmie blisko 500 pracowników realizujących działania w obszarze finansów, zarządzania kosztami, zarządzania łańcuchem dostaw, transportem, projektowaniem i produkcją, sprzedażą, magazynami oraz zarządzania serwisem.

Dowiedz się więcej

Microsoft Dynamics 365: centrum dowodzenia efektywną sprzedażą w Komputronik Biznes

Microsoft Dynamics 365 for Sales z powodzeniem został wdrożony także w branży handlowej. Konkretnie mowa tu o firmie Komputronik Biznes, która z uwagi na skomplikowaną strukturę oraz fakt świadczenia usług profesjonalnych, posiadała niezwykle wysokie i precyzyjne wymagania dotyczące pożądanej aplikacji.

Pierwszy etap wdrożenia, który zapewnił kluczową funkcjonalność w obszarze sprzedaży, zajął niespełna kwartał. Potem rozbudowano i dopasowano już działające funkcje, a równolegle wdrożono kolejne narzędzia.

Komputronik Biznes poszukiwał rozwiązania, które zapewniłoby firmie lepszą wiedzę o klientach (historia sprzedaży, rentowność, ocena potencjału, itp.), poprawę w zakresie organizacji pracy (efektywne zarządzanie pracą zespołów, płynny obieg informacji, eliminacja błędów oraz zbędnych lub dublujących się działań) oraz większe bezpieczeństwo finansowe (mechanizmy kontroli płatności, lepsza ocena ryzyk projektów, itp.).

Ostatecznie zdecydowano się na Microsoft Dynamics 365 for Sales z kilku powodów. Po pierwsze, system natywnie integruje się z wdrożonymi wcześniej w firmie chmurowymi aplikacjami biznesowymi Office 365. Płynnie współpracuje z narzędziami korzystającymi z danych poczty, aplikacji ERP czy platformy SharePoint. Dzięki pełnej integracji rozwiązań, handlowiec czy inżynier ma na jednym ekranie, na dowolnym urządzeniu, pełną informację o kliencie. Zalety integracji widać także w dziale telemarketingu, który wcześniej otrzymywał dane z wielu różnych źródeł. Obecnie w jednym miejscu gromadzone są wszystkie dane i w przejrzysty sposób prezentowany jest aktualny status projektu.

Atutem jest również mobilność oraz skalowalność platformy Microsoft. Handlowcy firmy Komputronik Biznes z dowolnego urządzenia mają dostęp do aktualnych, rzetelnych danych i narzędzi analitycznych, które zwiększają szansę na sukces sprzedażowy. Dane przechowywane są w bezpiecznym i elastycznym środowisku, co eliminuje konieczność administrowania i kupowania dodatkowych serwerów. Możliwość szybkiego skalowania systemu pozwala dostosować go do aktualnego etapu rozwoju firmy.

Niezwykle istotne okazała się również elastyczność Microsoft Dynamics 365 for Sales. System ten umożliwia bowiem budowanie narzędzi, które nadążają za rozwojem organizacji.

Dowiedz się więcej

Warbud SA – cyfryzacja na mur beton

Uniwersalność oraz skalowalność systemów z rodziny Microsoft Dynamics doskonale widać także na przykładzie jednego z liderów polskiego sektora budownictwa, firmy WARBUD S.A. W tym przypadku o wyborze takiego, a nie innego rozwiązania zadecydował fakt, iż jest to znane oraz naturalne środowisko pracy. Organizacja ta potrzebowała bowiem systemu do obsługi księgowości, finansów, kadr i płac, a jej pracownicy mieli doświadczenie w obsłudze środowiska Microsoft, dzięki pracy na aplikacjach z pakietu Office oraz wykorzystaniu SharePoint’a czy Exchange’a. Niezwykle istotną cechą była także możliwość rozbudowy aplikacji w miarę naturalnego rozwoju firmy. Nie bez znaczenia pozostawała również efektywność kosztowa samego wdrożenia i późniejszego użytkowania systemu.

Na początku w firmie system działał w okrojonym zakresie. Z czasem jednak pojawiły się kolejne wyzwania. W odpowiedzi na nie, jego wykorzystanie było rozwijane i dochodziło do wdrożeń kolejnych elementów. Praktyczne aspekty były widoczne niemalże od razu. WARBUD S.A wykorzystał oprogramowanie do zarządzania posiadanymi zasobami (sprzęt budowlany, rusztowania, etc.). Wprowadzono w firmie także w pełni elektroniczny obieg dokumentów, co przyczyniło się do osiągnięcia znaczących oszczędności oraz zwiększyło dostępność dokumentów dla większej grupy pracowników (są one natychmiast dostępne w jednym miejscu sieci firmowej). Warto także wspomnieć o szybszym i dokładniejszym raportowaniu: WARBUD – BETON Sp. z o.o. jest teraz w stanie precyzyjnie określić i zaprezentować klientom np. jaki rodzaj betonu został wykorzystany do stworzenia konkretnych elementów budynków.

Dowiedz się więcej

Inter Cars S.A. w biznesowej Formule 1

Obecność na 16 rynkach europejskich oraz nieustanny i dynamiczny rozwój struktur firmy stały za potrzebą wprowadzenia chmurowego systemu CRM, który pozwoli przede wszystkim w sposób elastyczny wdrażać najlepsze praktyki w ramach całej grupy i szybko dotrzeć z nimi do klienta. Jest to kontynuacja polityki firmy, która stawia na elastyczność, produktywność i skalowalność w oparciu o rozwiązania chmurowe. Już teraz Inter Cars ma w swojej stajni Microsoft Azure i Office 365. Wraz z kolejnym rozwiązaniem Dynamics 365 oraz jego integracją z portfolio posiadanych już produktów, spółka postawiła na sprawność i łatwość wdrożenia bez zakłócania bieżącej działalności organizacji. W planach jest uruchomienie w chmurze kluczowych obszarów działalności operacyjnej spółki. W pierwszej fazie projektu rozwiązanie będzie wspierało przedstawicieli handlowych firmy, usprawniając ich codzienne relacje z kontrahentami, organizację komunikacji, działań sprzedażowych oraz bezpośredni kontakt z klientem w trakcie realizowanych wizyt. Dodatkowo rozwiązanie zoptymalizuje procesy już realizowane w organizacji: zarządzanie informacjami o partnerach handlowych, uporządkuje kwestie dostępu do kluczowych danych, a także pozwoli na automatyzację części procesów, uwalniając tym samym zasoby niezbędne do wykonywania kluczowych zadań.

Dowiedz się więcej

Microsoft partnerem Selena FM S.A. w cyfrowej transformacji

Selena FM S.A. to jeden z trzech największych na świecie producentów piany poliuretanowej. Wrocławska spółka swoją pozycję w branży i dynamiczny wzrost zawdzięcza innowacyjnym produktom, przywiązaniu do jakości oraz efektywnemu zarządzaniu rozproszoną, międzynarodową strukturą. Obecnie firma jest w trakcie globalnej transformacji cyfrowej. Fundamentem tej rewolucji jest nowoczesna technologia, w tym sprawne narzędzia do komunikacji i współpracy - Office 365 oraz innowacyjny system ERP oparty o rozwiązanie Microsoft Dynamics.

Firmie zależało na automatyzacji, by uniezależniać się od błędów ludzkich oraz na poprawie efektywności procesów. Selena FM ma świadomość, że coraz częściej przewagi rynkowe trzeba budować nie tylko na specyfice produktowej, ale także na kosztach wytwarzania produktów. Dodatkowo Spółka wybrała zintegrowane i chmurowe rozwiązania, które umożliwiają nieponoszenie wielkich kosztów inwestycyjnych.

Selena FM S.S. postawiła na kompleksowe wdrożenie praktycznie wszystkich modułów dostępnych w rozwiązaniu Microsoft Dynamics. Uspójniła procesy operacyjne w produkcji i łańcuchu dostaw, przeniosła best-practice wypracowane przez lata przez spółkę dystrybucyjną jako referencje procesów sprzedażowych, ujednoliciła procesy finansowe i kadrowo-płacowe. Przed Seleną jeszcze sporo prac rozwojowych zarówno po stronie organizacji jak i systemu przyczyniających się do pełnego zwrotu z inwestycji. W tym roku planowane są rollouty w pozostałych spółkach polskich oraz USA, a w kolejnych latach zmiana obejmować będzie systemem kolejne spółki.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie

Powyższe zrealizowane wdrożenia pokazują jedno: Microsoft Dynamics to rozbudowane narzędzie o szerokim spektrum funkcjonalności, które pokryją zapotrzebowanie praktycznie każdego klienta. To także oprogramowanie elastyczne, które może być wdrażane w firmach krok po kroku w zależności od potrzeb, bez zasypywania ich ogromem niewykorzystywanych aktualnie funkcjonalności. Taka możliwość sprawia, że Dynamics stanowi atrakcyjną opcję zarówno dla małych, średnich jak i dużych firm działających na rynku od wielu lat. Wszystko jest bowiem kwestią odpowiedniego wyskalowania możliwości systemu, od czego zresztą uzależniona jest również cena. Mali zapłacą adekwatnie do swoich potrzeb, a duzi - odpowiednio do funkcji które wykorzystują.

Silnym argumentem dla potencjalnych Klientów może być także ekosystem znany większości użytkowników, kompatybilność z oprogramowaniem Microsoft oraz narzędziami firm trzecich, a także obsługa najnowocześniejszych technologii – sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy internetu rzeczy.

Jeśli chcesz poznać więcej przewag funkcjonalnych oprogramowania Microsoft Dynamics, które mogą stanowić trafione argumenty sprzedażowe czy też być zwyczajnie pożądane przez potencjalnych Klientów, zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.

Zachęcamy także do pobrania poradnika pokazującego realne korzyści biznesowe dla partnerów firmy Microsoft wdrażających oprogramowanie Dynamics 365.


Czy jesteś zainteresowany partnerstwem z firmą Microsoft
w zakresie wdrażania oprogramowania Microsoft Dynamics 365?


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez IDG Poland S.A., z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych (w tym m.in. w celu marketingu bezpośredniego, oferowania produktów i usług naszych partnerów biznesowych). Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia ich podania. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe możesz znaleźć w naszej polityce prywatności oraz w zasadach przetwarzania danych​.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od IDG Poland S.A. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz na podany przeze mnie numer telefonu (w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących) informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez IDG Poland S.A. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawie telekomunikacyjnym.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zebranych przez IDG Poland S.A. partnerowi biznesowemu - firmie Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tej firmy. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie przekazania moich danych partnerowi biznesowemu IDG Poland S.A. staje się on również administratorem moich danych.
odśwież reCaptche