Fortinet oferuje darmowe szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Luki w umiejętnościach pracowników IT zajmujących się cyberbezpieczeństwem mogą wywołać poważne problemy zwłaszcza gdy firma jest w okresie transformacji cyfrowej lub nie była przygotowana do wprowadzenia modelu pracy zdalnej. Fortinet oferuje możliwość bezpłatnego rozszerzenia wiedzy jak można zwiększyć poziom bezpieczeństwa firmowego systemu IT.

W czasie, w którym wiele organizacji przechodzi planowo lub awaryjnie na model pracy zdalnej, wiele procesów biznesowych mogło zostać zakłóconych. W szczególności dotyczy to cyberbezpieczeństwa i luk w umiejętnościach pracowników, które teraz mogą się ujawnić ze zwiększoną siłą i stać się krytycznym problemem dla wielu organizacji. A jeśli pracownicy łączą się z firmową siecią z domu to wiedza jak zapewnić bezpieczeństwo systemu jest jeszcze bardziej krytyczna, niż kiedykolwiek.

Przy przejściu na pracę zdalną za bezpieczeństwo w dużym stopniu zaczynają odpowiadać pracownicy korzystający z laptopów, komputerów stacjonarnych i domowych sieci Wi-Fi. Niestety wiele z tych osób nie posiada niezbędnych umiejętności lub świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, które umożliwiłyby skuteczną ochronę przed potencjalnymi atakami, a cyberprzestępcy bardzo chętnie korzystają z luk w wiedzy i umiejętnościach. Dla przykładu zespoły badawcze zajmujące się zagrożeniami w FortiGuard Labs zaobserwowały znaczący wzrost liczby wiadomości e-mail wykorzystujących tematy związane z pandemią koronawirusa oraz sztuczki z dziedziny inżynierii społecznej.

Bazując na wieloletnim zaangażowaniu w podnoszenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwiązywania problemów związanych z brakiem umiejętności w tym zakresie, Fotinet uruchomił nowy kurs szkoleniowy – ForiGate Essentials w ramach programu szkoleń i certyfikacji Instytutu NSE (Network Security Expert).

Kurs FotiGate Essentials Training Course

30 marca 2020 Fotinet wprowadził nowy, bezpłatny kurs szkoleniowy FortiGate Essentials Training Course, który w zaciszu własnego domu umożliwia uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności zwiększania poziomu bezpieczeństwa systemów IT. Nowy kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się bezpieczeństwem lub specjalistów IT, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia, wykorzystując udostępniane nagrania, mogą we własnym tempie rozszerzyć swoją wiedzę na przykład o tym, jak poprawnie skonfigurować politykę dla zapór firewall, mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, routing oraz bezpieczne połączenia SSL VPN. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się też, jak wdrażać i utrzymywać podstawowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, na przykładzie obsługi i zarządzania odstawowymi funkcjami zapory FortiGate Next Generation Firewall.

Kurs składa się z około ośmiu godzin szkolenia online, treningu przeprowadzanego we własnym tempie oraz jednej godziny codziennych sesji online na żywo. Dostępna jest również dodatkowa, codzienna sesja online na żywo umożliwiająca zadawanie pytań oraz fora dyskusyjne online. Podczas sesji wideo certyfikowani instruktorzy Fortinet demonstrują, jak skonfigurować i wykorzystać funkcje zapór FortiGate w środowisku sieciowym. Uczestnicy kursu mają możliwość interakcji z instruktorami i zadawania pytań.

Kurs FortiGate Essentials wykorzystuje elementy istniejącego programu certyfikacji NSE na poziomie czwartym.

Ciągłe zaangażowanie na rzecz świadomości cyberbezpieczeństwa

Fortinet od dawna angażuje się w podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa organizując i udostępniając w internecie kursy NSE1 oraz NSE2. Umożliwiają one uzyskanie podstawowej lub zaawansowanej wiedzy o dzisiejszym krajobrazie zagrożeń, w tym o typowych sztuczkach i strategiach stosowanych przez cyberprzestępców, prezentują podstawowe koncepcje oraz krytyczne zasady i technologie wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT.

Kursy te ułatwiają uzyskanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń, z którymi możemy się zetknąć. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy więcej, niż zazwyczaj osób korzysta z Internetu łącząc się z domu z firmowymi sieciami i systemami IT. Dlatego też Fortinet zachęca do poświęcenia czasu na bezpłatną edukację w zakresie bezpiecznego zachowywania się w sieci.

Ostatecznie bezpieczeństwo cybernetyczne jest zadaniem dla każdego. Dzięki szkoleniu FortiGate Essentials i szkoleniom uświadamiającym w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego Fortinet ma nadzieję podnieść poprzeczkę w zakresie świadomości bezpieczeństwa i umiejętności we wszystkich jego dziedzinach. Wiedza jest kluczem do skutecznej ochrony naszych zasobów osobistych, publicznych i korporacyjnych.