Cyfrowa ochrona zdrowia

Sektor ochrony zdrowia potrzebuje cyfrowych zmian. Zapewnienie skoordynowanej opieki, wspartej nowymi technologiami i odpowiadającej na palące problemy sektora ochrony zdrowia są dziś wyzwaniem, przed którym stoją podmioty realizujące opiekę zdrowotną.

To szczególnie ważne dziś, gdy w związku z globalną pandemią transformacja cyfrowa znacznie przyspieszyła i wymusiła poszukiwanie nowych rozwiązań.

Organizacje działające w sektorze ochrony zdrowia śmielej sięgają po narzędzia cyfrowej opieki nad pacjentem. Ze względu na specyfikę branży, podlegającej regulacjom, cyfrowa zmiana musi być przeprowadzana z wyjątkowo uważnie. Dotyczy to chociażby kwestii danych wrażliwych o pacjentach, sposobie i miejscu ich przetwarzania, bezpieczeństwa. Dodatkowo, implementacja nowych rozwiązań cyfrowych musi mieć uzasadnienie po stronie finansów danej zmiany.

Wiele zależy od wyboru sposobu realizacji informatyki, doboru odpowiedniego modelu infrastruktury, na której cyfrowa zmiana będzie realizowana.

HPE z powodzeniem wspiera transformację sektora zdrowia na całym świecie, edukując klientów, w jaki sposób bezpiecznie, szybko i efektywnie przetwarzać dane medyczne. Doradza, jak budować hybrydowe środowisko IT, zdolne odpowiedzieć na potrzeby sektora ochrony zdrowia XXI wieku.

Rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej dla małych i średnich przedsiębiorstw