Zarządzanie zmianą w zespołach i organizacji.

Jak zainicjować potrzebę zmiany, zaangażować pracowników, pokazać korzyści oraz określić oczekiwania? Dynamika zmian w przedsiębiorstwach zwiększa się. Rynek wymusza wypuszczanie nowych produktów z coraz większą częstotliwością, presja optymalizacji i ciągłego obniżania kosztów skutkuje wdrażaniem automatyzacji i robotyzacji oraz wprowadzaniem nowych, zwinnych sposobów pracy. Coraz więcej firm szuka struktur i „frameworków” które wspomogłyby proces zarządzania zmianą. Wprowadzenie całościowych modeli pozwala na sprawniejsze przeprowadzanie transformacji wewnątrz przedsiębiorstwa, a zaangażowanie całej załogi ma pozytywny wpływ na retencję i zadowolenie pracowników, zwiększa ROI przeprowadzanych projektów.

Warsztat ten dostarczy Państwu pigułkę wiedzy na temat zarządzania zmianą. W trakcie sesji dowiecie się jak dzięki zaangażowaniu pracowników w ten proces osiągnąć długofalowe efekty, skrócić czas i koszt projektów oraz znajdziecie odpowiedź na pytanie – kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie.


DLACZEGO WARTO


Celem warsztatu jest wyekwipowanie słuchacza w zestaw podstawowych narzędzi i umiejętności wspomagających przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. W trakcie warsztatu porozmawiamy o wyzwaniach, z którymi boryka się każdy menedżer przeprowadzający transformacje w swoim przedsiębiorstwie, poznamy podstawy najbardziej popularnych metodyk w tej dziedzinie (ADKAR. Kotter), skupiając się na Lean Change – systemie skupiającym wszystko to co najlepsze w innych metodykach, jednocześnie wprowadzając elementy zwinne do modelu.

Podczas sesji :

  • dowiesz się czym różni się Change Management od Project Managementu, jakie modele zarządzania zmianą są najbardziej popularne,
  • omówimy kolejne stadia zarządzania zmianą, jakie mechanizmy działają podczas transformacji,
  • skupimy się na ludziach, na tym co ich motywuje a co zraża do zmiany, poznamy szerokie spektrum zachowań ludzkich i nauczymy się jak na nie reagować,
  • określimy najczęstsze powody oporu wśród pracowników, jak ludzie na różnych poziomach i w różnych działań reagują na zmianę,
  • omówimy interesariuszy, ich wpływ na projekt oraz zaplanujemy komunikację,
  • dowiemy się w jaki sposób wprowadzenie elementów Zarządzania 3.0 do przedsiębiorstwa pozwoli zmniejszyć opór na zmiany w przyszłości,
  • poznamy model przyrostowy i dowiemy się jak przeprowadzanie eksperymentów pomaga w lepszym dopasowaniu wyników do oczekiwań.

Wprowadzenie metod z dziedziny Zarządzania Zmianą do przedsiębiorstwa, nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu naszych projektów ale ma dużo szerszy wpływ na firmę i pracowników. Ludzie otwierają się na nowe pomysły, nie boją się otwarcie komunikować swoich opinii, sami proponują rozwiązania dzięki którym firma staje się bardziej zwinna, szybciej reagująca na trendy i zapotrzebowanie rynku.
Model kija i marchewki, jakkolwiek prosty do wprowadzenia, nie sprawdza się już w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. W trakcie warsztatów porozmawiamy o tym jak bezboleśnie przeprowadzać transformacje w firmie i przygotować grunt na dalsze zmiany, które z pewnością przyjdą. Raczej wcześniej niż później. Zapraszam – porozmawiajmy o tym, jak zmienić zmianę!

Piotr Sarecki, Strategic Transformation Manager, Aon