O TECHNOLOGIACH I KOMPETENCJACH DLA GOSPODARKI 4.0

Firmy, które wchodzą na drogę transformacji przemysłowej czerpią z tego ogromne korzyści, tj. wzrost efektywności, optymalizacja i oszczędność zasobów, ograniczenie kosztów, co finalnie przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności. W czasach silnej konkurencji i rosnących wymagań klientów, automatyzacja, pozwalająca na produkcję na masową skalę, przestała już wystarczać. Celem firm produkcyjnych staje się elastyczność produkcji, pozwalająca na łatwą zmianę profilu produkcyjnego i personalizację produkcji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej.

Taka przełomowa zmiana efektywności procesów wytwórczych, określana czwartą rewolucją przemysłową, możliwa jest dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesów oraz synergii zaimplementowanych technologii informatycznych.

Do najważniejszych technologii z obszaru Przemysłu 4.0 zalicza się IoT wykorzystujący inteligentne urządzenia i sieci czujników do przesyłu ogromnych ilości danych, Big Data (pozwalająca na analizę i przetwarzanie tych danych), Cloud Computing (umożliwiający ich gromadzenie). Efektywne wykorzystanie danych z sieci IoT początkuje całkowitą niezależność maszyn produkcyjnych.

Na początku 2019 r. redakcja Computerworld zrealizowała badanie, sprawdzające stopień innowacyjności i zaawansowania procesów w polskich przedsiębiorstwach, a także zainteresowanie zmianami w kierunku Przemysłu 4.0. Polskie firmy produkcyjne są dopiero na początku drogi do Przemysłu 4.0, z drugiej strony podchodzą do tego typu inwestycji ambicjonalnie. W większości firm postępują zmiany odpowiadające na bieżące cele biznesowe, ale równocześnie wpisujące się w procesy transformacyjne w ramach Gospodarki 4.0.

Aż 48% respondentów zdeklarowało realizację w najbliższym roku projektów w obszarze Przemysłu 4.0, tj. przemysłowy internet rzeczy, systemy RPA (Robotic Process Automation) albo systemy predykcyjnego utrzymania ruchu.

Zapraszamy do udziału w konferencji, poświęconej rewolucji cyfrowej sektora przemysłowego.

FOTOGALERIA:

PROGRAM KONFERENCJI: 

 

Konferencja Computerworld PRZEMYSŁ 4.0 20 listopada 2019
08.15–09.00

Rejestracja uczestników. Powitalny poczęstunek. Networking.

09.00–09.30

W jaki sposób IoT zmienia przemysł?

Od wielu lat czołowe firmy analityczne takie jak Gartner, Forester czy IDC, czołowe jednostki badawczo-rozwojowe tj. MIT, CALTEC czy firmy strategicznego doradztwa tj. McK, BCG czy WEF, publikują predykcje nowych technologii. Co roku predykcje te poruszają zainteresowane środowiska i wyznaczają trendy rozwojowe. Tematem wykładu otwierającego konferencję będzie przegląd rozwoju nowych technologii w ostatnim dziesięcioleciu oraz ich wpływ na dzisiejsze programy wspierające koncepcję Industry 4.0. Podsumowania te będą zaczerpnięte z książki SPEED no limits in the digital era, której prelegent jest autorem.

Aleksander Poniewierski Aleksander Poniewierski, Partner / Global IoT Leader, EY
09.30–09.55

Cyberbezpieczeństwo - strażnik IV rewolucji przemysłowej.

Zastosowanie technologii chmury, IIoT, sztucznej inteligencji pozwala firmom znacząco zoptymalizować swoją działalność, poprawić bezpieczeństwo pracy oraz uzyskać przewagę konkurencyjną. Jednak pomimo wielu korzyści, zarówno konwergencja OT i IT, jak i zwiększone wdrażanie technologii cyfrowych rozszerzyły możliwą powierzchnię ataku na OT i zwiększyły podatność na zagrożenia cybernetyczne. Jak korzystać z AI, ML, IIoT, Big Data, VR i chmury na produkcji, a jednocześnie czuć się bezpiecznie?

Michał Taterka Michał Taterka, Systems Engineer, Fortinet
09.55–10.20

IoT + Edge + AI + chmura = przepis na udaną transformację cyfrową w przemyśle.

Nowym motorem napędowym dla przemysłu będą dane. Zbierane z tysięcy czujników rozlokowanych na terenie fabryki, magazynowane i wstępnie analizowane przez urządzenia Edge, tak by skrócić czas reakcji. Przetwarzane w dużych zbiorach danych (Big Data), dzięki czemu systemy AI mogą dostarczać decydentom wartościowych wskazówek poprawiających efektywność, elastyczność i ciągłość produkcji. I wreszcie - z wykorzystaniem chmury, w szczególności tych branżowych tworzących nowe, cyfrowe ekosystemy, w których zaufanie poszczególnych podmiotów jest potwierdzone za pomocą Blockchain. Oto skrócony przepis na transformację cyfrową firmy produkcyjnej.

Jarosław Smulski Jarosław Smulski, Analityk rynku, IDC Poland
10.20–10.50

Jak IoT zmienia świat przemysłu 4.0 i jak zarządzać jakością danych IoT?

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii takich jak IoT tworzymy coraz więcej źródeł informacji, które pozwalają nam podejmować lepsze decyzje, minimalizować koszty i efektywnie zarządzać biznesem. Przy obecnej skali nowych urządzeń IoT połączonych bezpośrednio z procesem technologicznym niezwykle ważnym aspektem staje się pewność pozyskiwanych danych oraz jakość wykorzystywanych czujników. Wykład ma na celu pokazanie wpływu wdrożenia nowoczesnych technologii oraz sposoby zapewnienia jakości danych w złożonych ekosystemach opartych na licznych źródłach informacji.

Piotr Ciepiela Piotr Ciepiela, Partner, OT/IoT Security & Critical Infrastructure Leader, EY
10.50–11.10

Przerwa na kawę. Networking.

11.10–11.30

Wyzwania i wymagania technologiczne w różnych komponentach CPK.

Paweł Marcin Buczak Paweł Marcin Buczak, Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa i IT, Centralny Port Komunikacyjny
11.30–11.45

IoT – zastosowania w przemyśle. Jak wypełnić lukę pomiędzy połączonymi urządzeniami a systemami ERP

IIoT (przemysłowy internet rzeczy) znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle. Firmy wykorzystują korzyści wynikające z jego zastosowania, zarówno obniżając koszty działalności, jak i zwiększając przychody przez poszerzenie zakresu oferowanych produktów i usług.

Jednocześnie w trakcie uruchamiania IoT powstaje problem zmian w oprogramowaniu stosowanym w przemyśle. Dotyczy to głównie systemów ERP niewystarczająco dostosowanych do ciągle zwiększającej się liczby połączonych urządzeń używanych przez firmy. W trakcie prezentacji omówione zostaną wybrane problemy i szanse związane z wdrożeniem systemów ERP i IoT. Przedstawione zostaną także przykładowe wdrożone rozwiązania w tym zakresie.

Andrzej Wąs Andrzej Wąs, Principal Business Architect, IFS Poland
11.45–12.05

Organizacja procesu prowadzenia projektów 4.0. Identyfikacja i odpowiedź na potrzeby biznesu.

Bartosz Brosowski Bartosz Brosowski, ex. Dyrektor ds. Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS
12.05–12.25

Surfowanie na tsunami danych

Cyfryzacja przynosi wiele wyzwań. Jednym z największych jest tu skala pozyskiwanych danych, gdzie już teraz można mówić wręcz o zjawisku „data tsunami”! Jak nie utonąć, a zacząć surfować? Jak z surowych danych wyciągnąć wartość dla firmy, pracowników, właścicieli? Jak przygotować się do realizacji projektów w tym zakresie? W odpowiedzi na te pytania pomogą nam case study w obszarze analizy danych. Posiłkować się będziemy przykładami z Formuły 1® (Zespół Mercedes-AMG Petronas Motorsport) oraz ArcelorMittal i ZF Polpharma.

Jarek Unzeitig Jarek Unzeitig, Dyrektor Działu Sprzedaży, StatSoft Polska
12.25–12.40

Cyfrowa transformacja – skąd wziąć (na) technologię.

To nowe rozwiązania technologiczne stworzyły podwaliny pod cyfrową transformację przedsiębiorstw. I często to pozyskanie i wdrożenie technologii jest pierwszym wyzwaniem przemian. Nowe procesy, nowe kompetencje, ograniczony czas i zasoby finansowe, do tego pracochłonność utrzymywania już istniejących systemów to rzeczywistość działów informatyki. Wdrożenie nowych rozwiązań w takich warunkach to balansowanie na krawędzi możliwości operacyjnych IT. Zachowanie przewagi rynkowej wymaga wspierania podążania za zmianami i korzystania z nowych możliwości technologii, której czas życia w firmie ciągle się skraca. Jak przetrwać i wygrać w takim środowisku?

Artur Kamiński Artur Kamiński, Chief Technologist, apex.it
12.40–13.00

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – wsparciem dla przedsiębiorców w transformacji cyfrowej.

Platforma Przemysłu Przyszłości to podmiot utworzony w bieżącym roku jako fundacja Skarbu Państwa, której celem jest wsparcie dla transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Strategia Fundacji opiera się na bliskim kontakcie z przedsiębiorstwami i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań i instrumentów wsparcia, tak aby te działania odpowiadały realnym potrzebom rynku. Wśród aktualnie realizowanych przedsięwzięć znajdują się m.in.. warsztaty dla kadry kierowniczej nt. Przemysłu 4.0 , prezentacje wdrożeń cyfryzacji w zakładach przemysłowych, szkoła liderów transformacji . Oprócz wymienionych środków wsparcia zorientowanych na ukierunkowywanie przedsiębiorstw i kształtowanie kompetencji przygotowane są środki techniczne, których celem jest redukcja ryzyka inwestowania w innowacyjne rozwiązania cyfrowe. To między innymi tzw. Learning Factories , czyli infrastruktura testowa łącząca świat fizyczny z wirtualnym , która umożliwia symulowanie planowanych zmian i  sprawdzanie efektów. 

Jednym z głównych zadań Fundacji jest integracja środowisk związanych z przemysłem 4.0, stąd ważne jest również wypracowanie wspólnego języka i rozumienia zagadnień o których dyskutujemy. Eksperci fundacji, biorący udział w europejskim dyskursie w zakresie technologii i rozwiązań biznesowych dla Przemysłu 4.0, wypracowują wspólne standardy oraz spójną wizję przemysłu przyszłości, która będzie mogła usprawnić budowanie polskiego ekosystemu 4.0.  

Andrzej Soldaty Andrzej Soldaty, Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
13.00–13.15

Chmura obliczeniowa w służbie przemysłu.

W naszej prezentacji skoncentrujmy się na pokazaniu tego, w jaki sposób chmura obliczeniowa może stymulować rozwój technologii stosowanych w przemysle. Cyfrowa transformacja z jaką mamy obecnie do czynienia umożliwia, a zarazem wymusza przetwarzanie coraz większej ilości danych, nierzadko w czasie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na potrzebę wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Jak pogodzić nowoczesność z rozsądnym budżetem, otwartość z bezpieczeństwem? Jak automatyzacja oraz autonomiczność technologii IT może w tym obszarze pomóc?

Marek Sokołowski Marek Sokołowski, Channel Sales Representative, Oracle Polska
13.15–13.35

Podnoszenie umiejętności cyfrowych wśród pracowników - czyli czy szklanka jest do połowy pełna czy pusta?

W kontekście zachodzącej rewolucji technologicznej i jej wpływu na rynek pracy w sektorze produkcji, poświęca się coraz więcej uwagi umiejętnościom cyfrowym. Zarówno media, doradcy biznesowi, jak i firmy analityczne wskazują na konieczność podnoszenia umiejętności cyfrowych pracowników. Jak jest faktycznie? Co firmy robią aby skutecznie podnosić umiejętności cyfrowe swoich pracowników i jak ci ostatni to odbierają? Jaki związek z umiejętnościami cyfrowymi ma demokratyzacja IT (w szczególności w obszarze analityki danych i robotyzacji procesów biznesowych).

dr hab. Andrzej Sobczak dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
13.35–14.20

Lunch

14.20–16.00

Sesje roundtables

Zapraszamy uczestników do udziału w równoległych dyskusjach roundtables, moderowanych przez osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roudtables ma interaktywną formułę, pozwala na wymianę opinii i doświadczeń w ramach wąskiego zagadnienia. Przygotowaliśmy 2 sesje roundtables, co oznacza że każdy z uczestników może wziąć udział w 2 wybranych przez siebie tematach. 

Szczegóły dotyczące tematyki tematów stolików eksperckich opublikujemy w najbliższym czasie.

To wybrane tematy proponowane w ramach sesji roundtables:

 • Strategie wdrażania przemysłu 4.0 w polskich firmach
 • Bariery i wyzwania transformacji cyfrowej w przemyśle
 • Instrumenty wsparcia transformacji cyfrowej – potrzeby rynku
 • Kompetencje i umiejętności dla gospodarki 4.0
 • Jak dziś pozyskać rozwiązania technologiczne do projektu w obszarze przemysłu 4.0?
 • Jak ułożyć system IT, żeby wspierał firmę w dobie spowolnienia gospodarczego
 • Chmura dla przemysłu – wykorzystanie technologii cloud computing w projektach przemysłu 4.0
 • Koegzystencja IT i OT – szanse i wyzwania
 • Ciągłość produkcji a cyberbezpieczeństwo
 • Monitorowanie procesów produkcyjnych - co robić aby mieć odpowiednią widoczność i bezpieczeństwo
 • Wpływ emerging technology na modele biznesowe. Jaki jest impact dynamicznej asymetrii informacji na 50 modeli biznesowych?
 • Architektura bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury krytycznej na przykładzie CPK. Rola standardów we wdrażaniu technologii w przemyśle 4.0
16.00–16.30

Robotyzacja w praktyce (Case study PKP Energetyka)

Podczas prezentacji podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie wdrożenia robotów softwarowych w procesach back office: jak zbudowaliśmy hybrydowe stanowisko pracy, jak przebiega proces produkcji robota, blaski i cienie robotyzacji oraz gdzie w tym wszystkim jest Człowiek?

Dorota Łukasik Dorota Łukasik, Dyrektor Biura Architektury IT, PKP Energetyka
Michał Obarski Michał Obarski, Koordynator Zespołu ds. robotyzacji, PKP Energetyka
16.30–16.45

Zakończenie konferencji. Zebranie ankiet. Wręczenie nagród laureatom konkursu.

16.45–17.30

Poczęstunek na zakończenie. Rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN:

Bartosz Brosowski

ex. Dyrektor ds. Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS

Paweł Marcin Buczak

Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa i IT, Centralny Port Komunikacyjny

Karol Chęciński

Prezes Zarządu, OptiMES

Piotr Ciepiela

Partner, OT/IoT Security & Critical Infrastructure Leader, EY

Artur Kamiński

Chief Technologist, apex.it sp. z o.o.

dr Tomasz Kulisiewicz

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Dorota Łukasik

Menadżerka, ekspertka; zarządzanie architekturą korporacyjną, rozwojem aplikacji i projektami

Michał Obarski

Koordynator Zespołu ds. robotyzacji, PKP Energetyka

Aleksander Poniewierski

Partner / Global IoT Leader, EY

Jarosław Smulski

Senior Program Manager, IDC Poland

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Marek Sokołowski

Cloud Platform BDM Leader, Oracle

Marek Sokołowski

Channel Sales Representative, Oracle Polska

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Bogdan Ślęk

Przewodniczący Komitetu Rozwoju, Government Affairs Director, ZPSO "Pol-Lighting", Philips Lighting Poland

Michał Taterka

Principal Systems Engineer, Fortinet

Jarek Unzeitig

Dyrektor Działu Sprzedaży, StatSoft Polska

Andrzej Wąs

Principal Business Architect, IFS Poland

RADA PROGRAMOWA: 

Program konferencji powstaje przy współpracy z Radą Programową, do której zaprosiliśmy przedstawicieli firm produkcyjnych, instytucji centralnych oraz uznanych ekspertów w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bartosz Brosowski

Dyrektor ds. Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS

Joanna Chmielak

Major Account Manager, Fortinet

Ireneusz Jazownik

Dyrektor Naczelny Oddziału COPI, KGHM Polska Miedź SA

Zbigniew Koplin

Kierownik IT, OSM Piątnica

Łukasz Krause

IT Director, Polpharma Group

Ewa Mikos-Romanowicz

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Sp. z o.o.

Grzegorz Mikucki

Dyrektor Informatyki, Ceramika Paradyż

Błażej Skrzyniarz

Dyrektor ds. Informatyzacji, ZPUE SA

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Jarosław Smulski

Analityk rynku, IDC Poland

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Sebastian Szachnowski

Director HRS Digitalization, Volvo Group

Bogdan Ślęk

Przewodniczący Komitetu Rozwoju, ZPSO Pol-Lighting

Bogusław Tobiasz

Regional IT & Digital Innovation Director CEE, Bayer

Robert Wikieł

Dyrektor Zarządzający ds. IT, Smithfield Polska

Przemysław Zakrzewski

Head of Corporate Technology Center, ABB

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Wyzwania transformacyjne sektora przemysłowego

 • Obraz Przemysłu 4.0 w Polsce - stopień adaptacji rozwiązań zgodnych z Przemysłem 4.0 oraz gotowość firm do zmian

 • Przykłady praktycznych zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0

 • Najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0 z obszaru automatyzacji produkcji, robotyzacji, IIoT, Big Data, Cloud Computing, wytwarzania addytywnego, rzeczywistości rozszerzonej

 • Optymalizacja kosztów produkcji

 • Poprawa skalowalności produkcji

 • Integracja procesów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych

 • Cyberbezpieczeństwo  infrastruktury OT i IT 

 • Cyberbezpieczeństwo procesów technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach

 • Kompetencje w erze Przemysłu 4.0

 • Źródła finansowania projektów w obszarze Przemysłu 4.0

 • Spodziewane zmiany centralne w obszarze wsparcia innowacyjności polskich firm

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów produkcji i liderów odpowiedzialnych za procesy produkcyjne

 • Dyrektorów ds. transformacji biznesu

 • Dyrektorów IT

 • Menedżerów zainteresowanych optymalizacją procesów produkcyjnych

Bądź na bieżąco! Pobierz raport:

W drodze ku gospodarce 4.0

Pobierz raport: W drodze ku gospodarce 4.0

LOKALIZACJA

MAŁA WARSZAWA

Otwocka 14, 03-759 Warszawa

Organizator

Partner generalny

Partnerzy merytoryczni

Partner

Wystawca

Patroni medialni

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
[email protected]

Filip Walicki
Tel. 662 287 904
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]