Rejestracja

Aby wziąć udział w największym spotkaniu w roku w obszarze cyfryzacji usług publicznych, wypełnij poniższy formularz. Ze względu na stacjonarną formułę konferencji w 2024 r., liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wczesnej deklaracji udziału.


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


Podsumowanie* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Udział w konferencji Państwo 2.0 jest bezpłatny dla:

 • przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej,
 • przedstawicieli administracji samorządowej,
 • osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw,
 • osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem, kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju;
 • osób odpowiedzialnych za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT;
 • przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia,

z wyłączniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii.

Liczba miejsc w konferencji jest ograniczona.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i ostatecznego potwierdzenia udziału w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia udziału.

Pozostałe osoby, szczególnie przedstawiciele sektora ICT i konsultingowego mogą wziąć udział w konferencji wyłącznie w ramach współpracy partnerskiej bądź odpłatnie.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

1999 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 19.07.2024 r.

2499 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 30.08.2024 r.

2999 zł neto (+23% VAT) przy zgłoszeniu po 30.08.2024 r.

Cena obejmuje:

 • Udział w charakterze słuchacza części merytorycznej konferencji 1. oraz 2. dnia;
 • Poczęstunki w trakcie przerw oraz lunche zaplanowane w programie 1. oraz 2. dnia;
 • Udział w koktajlu na zakończenie 1. dnia konferencji;
 • Materiały konferencyjne wręczane Uczestnikom na miejscu;
 • Dostęp do materiałów-prezentacji udostępnionych Uczestnikom w formie cyfrowej po zakończeniu konferencji;
 • Możliwość networkingu, wymiany doświadczeń, budowania relacji z pozostałymi Uczestnikami wydarzenia podczas 2 dni wydarzenia.

 

 

Rezygnacja z uczestnictwa

Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]) możliwe jest do 16 września 2024 r.

W przypadku osób zarejestrowanych bezpłatnie nieodwołanie zgłoszenia do 16 września 2024 r. i niewzięcie udziału w konferencji może spowodować obciążeniem kosztami manipulacyjnymi w wysokości 450 zł netto + 23% VAT, stanowiącymi równowartość kosztów zarezerwowanego miejsca, materiałów konferencyjnych oraz cateringu.

W przypadku udziału osób zarejestrowanych płatnie nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W przypadku zmiany planów po 16 września 2024 r. prosimy o wyznaczenie osoby w zastępstwie, reprezentującej tę samą instytucję.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej, uniemożliwiającej realizację konferencji. W takim wypadku wszelkie wpłaty uczestników zostaną zwrócone.