Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli instytucji sektora publicznego, sektora użyteczności publicznej, sektora obronnego, sektora ochrony zdrowia, placówek edukacyjnych i naukowych, instytucji kształtujących politykę państwa w obszarze rozwoju e-usług w sektorze rolniczym. Aby zapewnić sobie bezpłatny udział w jednej z najważnieszych konferencji, poświęconych cyfryzacji w sektorze publicznym, wypełnij poniższy formularz już dziś.

UDZIAŁ ONLINE W KONFERENCJI OBEJMUJE:

 • 1-osobowy, indywidualny imienny dostęp do platformy streamingowej, zapewniającej transmisję LIVE wszystkich wystąpień w programie wydarzenia (możliwość obejrzenia prelekcji i debat z perspektywy miejsca w pierwszym rzędzie);
 • Dostęp do STREF PARTNERSKICH z materiałami partnerskimi oraz indywidualnymi czatami eksperckimi z przedstawicielami firm partnerskich;
 • Dostęp do indywidualnych czatów z prelegentami (dotyczy prelegentów, którzy zdeklarują gotowość indywidualnego czatu);
 • Dostęp do prezentacji po konferencji w formacie PDF;
 • Dostęp do prezentacji w formacie Video on Demand przez okres 30 dni od momentu udostępnienia nagrań video;
 • Możliwość udziału w quizach, konkursach z nagrodami, organizowanych przez Partnerów konferencji.

 


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Udział w konferencji Państwo 2.0 jest bezpłatny dla:

 • przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej,
 • osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw,
 • osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem, kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju,
 • osób odpowiedzialnych za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT,
 • przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego, ochrony zdrowia oraz edukacji.

z wyłączniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i ostatecznego potwierdzenia udziału w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Pozostałe osoby, szczególnie przedstawiciele sektora teleinformatycznego i konsultingowego mogą wziąć udział w konferencji wyłącznie w ramach współpracy partnerskiej bądź odpłatnie.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

 

 • 950 zł netto do 14 stycznia
 • 1250 zł netto do 18 lutego
 • 1550 zł netto po 18 lutego 

Rezygnacja z uczestnictwa

Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa (za pośrednictwem poczty elektronicznej) możliwe jest do 25 lutego 2022 r.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.