Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia, z wyłączeniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii. Aby zapewnić sobie bezpłatny udział w jednej z najważnieszych konferencji, poświęconych cyfryzacji w sektorze publicznym, wypełnij poniższy formularz już dziś.


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Udział w konferencji Państwo 2.0 jest bezpłatny dla:

  • przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej,
  • osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw,
  • osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem, kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju;
  • osób odpowiedzialnych za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT;
  • przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia,

z wyłączniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i ostatecznego potwierdzenia udziału w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Pozostałe osoby, szczególnie przedstawiciele sektora teleinformatycznego i konsultingowego mogą wziąć udział w konferencji wyłącznie w ramach współpracy partnerskiej bądź odpłatnie.

Koszt udziału w konferencji jest uzależniony od terminu przesłania zgłoszenia i wynosi:

  • 499 zł netto - do 8 stycznia 2021
  • 699 zł netto - do 12 lutego 2021
  • 899 zł netto - po 12 lutego 2021

Rezygnacja z uczestnictwa

Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa (za pośrednictwem poczty elektronicznej) możliwe jest do 27 lutego 2020 r.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.