Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia, z wyłączeniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii. Aby zapewnić sobie bezpłatny udział w jednej z najważnieszych konferencji, poświęconych cyfryzacji w sektorze publicznym, wypełnij poniższy formularz już dziś.


Twoje dane firmowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

Zaznacz, jeśli zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas swoich danych osobowych w celach marketingowych
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas w imieniu naszych partnerów interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli zgadzasz się na przekazanie swoich danych osobowych naszym partnerom
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Warunki udziału

Udział w konferencji Państwo 2.0 jest bezpłatny dla:

  • przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej,
  • osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw,
  • osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem, kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju;
  • osób odpowiedzialnych za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT;
  • przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia,

z wyłączniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii.

Liczba miejsc w konferencji jest ograniczona.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i ostatecznego potwierdzenia udziału w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Przedstawiciele sektora teleinformatycznego i konsultingowego mogą wziąć udział w konferencji wyłącznie w ramach współpracy partnerskiej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Szczodrońską, magdalena_szczodronska@idg.com.pl, tel. 662 287 935.

Rezygnacja z uczestnictwa

Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa (za pośrednictwem poczty elektronicznej) możliwe jest do 25 lutego 2019 r.

Nieodwołanie zgłoszenia do 25 lutego 2019 r. i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kosztami maniupulacyjnymi w wysokości 300 zł netto + 23% VAT, stanowiącymi równowartość zarezerwowanego miejsca, materiałów, cateringu.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.