Konferencja Agile w biznesie jest dedykowana liderom zmian i kadrze zarządzającej. To jedyne tego typu spotkanie w Polsce, które gromadzi przedstawicieli dużych i średnich firm, dzielących się swoim doświadczeniem z transformacji w duchu Agile.

Podczas wydarzenia rozmawiamy o tym, jak po wdrożeniu zwinności na poziomie zespołów i projektów, trwale przyjąć kulturę Agile i wdrożyć ją w całej organizacji, nie tylko wytwarzającej oprogramowanie. Jakie są największe wyzwania transformacji i jak sobie z nimi radzić?  Swoimi doświadczeniami podzielą się praktycy, realizujący zmiany w swoich firmach. VII edycja ma formułę jednodniowego, intensywnego spotkania - proponujemy maksimum inspiracji i efektywnie wykorzystanie czasu.

 

Fotogaleria

 

Swoimi doświadczeniami podzielą się praktycy z czołowych firm, takich jak:

W gronie prelegentów:

Tomasz Chmielewski

Principal Expert Customer Journey, Product Owner, ING Bank Śląski

Łukasz Garczewski

Director of Engineering, Fandom

Kate Hobler (Terlecka)

Założyciel, Agile Coach, Brass Willow

Michał Makurat

Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, ENERGA - OBRÓT

Andrzej Miron

CIO, Departament Informatyki, Raiffeisen Bank Polska

Mateusz Nagórski

Kierownik Wydziału Analizy Systemowej i Konfiguracji, ENERGA - OBRÓT

Piotr Sarecki

Strategic Transformation Manager, Aon

Robert Skrzypczak

Dyrektor IT, AXA Polska

Jakub Szczepanik

Agile Consultant&Trainer

Jarosław Walaszek

IT Development Director, Ringier Axel Springer Polska

Michał Wojnarowski

Menedżer, Dział Transformacji IT w Grupie Rynków Finansowych, EY Polska

Jarosław Wójciński

Dyrektor Departamentu Rozwoju IT, Grupa LUX MED

Jerzy Zientkowski

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener

Program konferencji

Agile w biznesie 25 września 2017
08.30–09.00

Rejestracja. Poranny poczęstunek i networking.

09.00–09.10

Otwarcie, powitanie uczestników.

09.10–09.40

Od IT do całej organizacji. Jak Agile wpływa na funkcjonowanie firmy?

Scrum w Axa to już rutyna i dobrze ugruntowany obyczaj (ta metodyka istnieje u nas od 2012 r). Można zaryzykować stwierdzenie, że żaden projekt z udziałem programistów IT nie jest prowadzony inaczej niż metodykami zwinnymi. Po 5 latach dostrzegamy wyraźnie, jakie korzyści osiągnęła nasz organizacja. Euforia i atmosfera sukcesu jest już jednak za nami. Dzisiaj dostrzegamy to, co mogliśmy zrobić inaczej oraz to, czego w ogóle nie powinniśmy byli robić.

Innymi słowy, zaczynamy poprawiać rzeczy, które nam przeszkadzają. Celem prelekcji będzie podzielenie się perspektywą IT wzbogaconą o prezentację także innych procesów, których wdrożenie było następstwem „przesiadki na Scrum” oraz ich wpływ na funkcjonowanie IT oraz całej firmy. Podzielimy się także doświadczeniem z wdrożenia Scrum’a w zespole utrzymania infrastruktury informatycznej, jako pierwszego etapu w kierunki DevOps.

Robert Skrzypczak Robert Skrzypczak, Dyrektor IT, AXA Polska
09.40–10.10

Transformację banku rozpoczęliśmy od IT.


„Jedyną stałą rzeczą jest zmiana” – ten cytat w świecie IT zawsze był i jest aktualny. Ostatnie lata w sektorze bankowym to wzrost konkurencyjności, presja na obniżanie kosztów oraz podniesienie przychodów. Banki się zmieniają, zmienia się sposób bankowania, zmienić musi się także świat IT.

Naszą zmianę w IT nazwaliśmy IT 3.0 i zaczęliśmy nietypowo bo od zmiany struktur organizacyjnych departamentu. Jej najważniejszą częścią stała się Transformacja Agile. Co to przyniosło? Jak pomogło we wdrożeniu zwinnych metod pracy, a w czym przeszkodziło? Jak wciągnęliśmy w zmianę biznes i jak wpłynęło to na transformację banku? Podczas prezentacji przybliżę Państwu nasze praktyczne doświadczenia we wdrażaniu zwinnych metod pracy, największe wyzwania z którymi się spotkaliśmy, pierwsze sukcesy, a także opowiem jak transformacja zmieniła percepcje IT naszych partnerów biznesowych i jaki ma wpływ na dalszy rozwój banku.

Andrzej Miron Andrzej Miron, CIO, Departament Informatyki, Raiffeisen Bank Polska
10.10–10.40

Agile w świecie „supply and demand” i “Ordnung muss sein”.

Jak być zwinnym w świecie długoterminowego planowania? Czy Agile w wielokulturowym świecie zawsze oznacza to samo? Jakie konsekwencje dla transformacji firmy mają procesy M&A? Czy istnieje świat po Scrumie i czy jego skalowanie jest faktycznie odpowiedzią na potrzeby dużych firm? W swojej prezentacji postaram się pokazać kluczowe elementy transformacji, które okazały się być trwałym fundamentem w procesie budowanie organizacji zorientowanej na ciągłą poprawę efektywności działania.

Jarosław Walaszek Jarosław Walaszek, Członek Zarządu, DreamLab, Grupa Onet - RASP
10.40–11.00

Przerwa na kawę.

11.00–11.30

Agile w biznesie, czyli biznes w Agile.

Po zakończeniu prac projektowych nad aplikacją Moje ING, które były prowadzone zgodnie z metodologią Agile, w ING Banku Śląskim przyszedł czas na dużą transformację. Struktura organizacyjna w dużej części została dostosowana do pracy w Agile. Jednak to nie struktura jest najistotniejszą częścią tej zmiany. Zbliżenie światów IT i biznesu weszło w kolejną fazę. Zostały postawione nowe wymagania przed pracownikami na wszystkich szczeblach. Współdzielone są kompetencje i odpowiedzialność. Zespoły Scrum zbudowane z pracowników różnych działów mają teraz wspólne cele i priorytety. Ewoluuje również model współpracy z dostawcami.

Przez wiele lat odpowiadałem za sprawne budowanie aplikacji i tworzenie rozwiązań informatycznych, teraz pełnię rolę biznesowego Product Ownera. Z tej perspektywy przedstawię kluczowe aspekty, na które należy zwrócić przy wdrażaniu metodologii Agile, tak aby wspierała zarówno rozwój biznesu jak i systemu informatycznego. Wskażę problemy z jakim mogą zetknąć się menedżerowie i pracownicy w trakcie takiej zmiany.

Tomasz Chmielewski Tomasz Chmielewski, Principal Expert Customer Journey, Product Owner, ING Bank Śląski
11.30–12.00

Agile to nie tylko IT – wdrożenie zwinnego modelu pracy w organizacji.

Do tej pory podejście Agile kojarzyło  się głownie z zarządzaniem zespołami IT i produkcją oprogramowania. Coraz częściej obserwujemy próby adaptacji tej metodyki do zarządzania projektami, zespołami operacyjnymi a nawet miejscem pracy. Prelekcja przybliży słuchaczowi pojęcia Agile Workspace, Flexible Working i Activity Based Working na przykładzie programu transformacji biznesowej przedsiębiorstwa zatrudniającego 1300 osób podczas której standardowy model zarządzania został zastąpiony zwinnym. Opowiem jak wprowadzenie elementów systemu Kanban pozwoliło na usprawnienie przepływu pracy i komunikacji w programie, holistyczny projekt zarządzania zmianą przygotował pracowników do diametralnej zmiany w sposobie pracy oraz jakie są tego wymierne korzyści finansowe.

Prezentacja realizowana we współpracy z IT Business Management, Studia Podyplomowe AGH

Piotr Sarecki Piotr Sarecki, Strategic Transformation Manager, Aon
12.00–12.30

Czy właściwa komunikacja w biznesie i projekcie może wspierać Agile?

Na podstawie dwóch case study - Allegro i netguru oraz kilkunastu lat w biznesie i projektach, odpowiemy sobie na proste pytanie. Czy komunikacja w firmach nadąża za przechodzeniem do podejścia zwinnego? Czy sposób prowadzenia spotkań, prezentacji, rozmów w zespołach zmienia się wraz z implementacją Agile, czy może zostaje na poziomie corpo waterfall? Jak ważna jest zmiana sposobu rozmów z biznesem, nie tylko z IT na ludzki, ale z waterfall na zwinny?

W prezentacji przedstawię trzy kluczowe wnioski z tych case study oraz odpowiedzi na pytanie "jak". Jak zadbać o to, żeby komunikacja ewoluowała wraz ze zmianą organizacji (albo nawet wyprzedzała te zmiany) i żeby wspierała Agile, zamiast być ostatnim bastionem waterfall.

Prezentacja realizowana we współpracy z IT Business Management, Studia Podyplomowe AGH

Jerzy Zientkowski Jerzy Zientkowski, Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener
12.30–13.30

Przerwa na lunch.

13.30–14.10

Współpraca z biznesem i wdrożenie Agile w kolejnych obszarach organizacji.

Technologia nie ma znaczenia, o ile nie buduję przewagi konkurencyjnej. Od momentu wdrożenia w ENERGA - OBRÓT SA zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania, wszyscy zauważyliśmy lepsze efekty wdrażanych rozwiązań. Dzięki współpracy Partner-Partner, IT lepiej rozumie cele biznesowe i nauczyło się współpracować z biznesem tworząc jeden zespół, mający te same cele. Podczas prezentacji przybliżymy Państwu zarówno sposób wewnętrznej współpracy jaki i największe osiągnięcia naszych zespołów.

Michał Makurat Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, ENERGA - OBRÓT
Mateusz Nagórski Mateusz Nagórski, Kierownik Wydziału Analizy Systemowej i Konfiguracji, ENERGA - OBRÓT
14.10–14.40

Kierownik IT po transformacji Agile na przykładzie LUX MED.

Prezentacja będzie kontynuacją ubiegłorocznego wystąpienia, w czasie którego przedstawiona została transformacja Agile w LUX MED. Podczas tego wystąpienia omówię, co udało nam się zmienić od ostatniego roku w naszym modelu oraz jakie są kolejne zaplanowane kroki. Z uwagi na dużą migrację ról, jaka następuje zawsze podczas takich zmian, przedstawię również na przykładach z życia kierowników, jak zadbaliśmy o ten aspekt oraz w jaki sposób staramy się stale podnosić dojrzałość liderów.

Jarosław Wójciński Jarosław Wójciński, Dyrektor Departamentu Rozwoju IT, Grupa LUX MED
14.40–15.10

Dlaczego transformacje mogą się nie udać i co powoduje, że stają się sukcesem?

Na bazie doświadczeń ze zrealizowanych transformacji w Allegro i PayU oraz toczącej się zmiany w mBanku opowiem o najważniejszych aspektach, które sprawiają, że udaje się wprowadzić zwinność do organizacji. Prezentacja będzie syntezą krytycznych czynników sukcesów. W prezentacji pokażę znaczącą rolę lidera zmiany i menedżerów w trakcie transformacji. Ten temat często bywa trywializowany lub pomijany. To sprawia, że wielu menedżerów w zmianie nie może się odnaleźć albo działa w sposób zmianę spowalniający. Podpowiem konkretne działania, które można w takiej sytuacji podjąć i postawy, których od swoich zespołów oczekiwać. Poruszona zostanie też kwestia wytrwałości w podążaniu ku celowi – jak mierzyć i badać rezultaty toczącej się transformacji, by energia zmian nie wyczerpała się po kilku miesiącach od pierwszej próby.

W prezentacji zawarte będą podsumowania potrzebnych inwestycji, które przyczyniają się do sukcesu zmiany – wiele z toczących się transformacji ma na celu uzyskać efekt przy bardzo niskich nakładach (finansowych, osobowych, zaangażowania), co skutkuje wątpliwymi efektami. Prezentacja będzie oparta o doświadczenia z trzech dużych transformacji. Pokażę miejsca i procesy, na których zwinna zmiana odciska swoje piętno, także w procesach znacznie odległych od zespołów programistycznych.

Jakub Szczepanik Jakub Szczepanik, Wicedyrektor ds. Optymalizacji Procesów IT, Lead Agile Coach, mBank
15.10–15.30

Przerwa na kawę.

15.30–16.00

Samoorganizacja a wpływ managera: delikatna sztuka doradzania i zarządzania zmianą w środowisku Agile

W sercu metodyk zwinnych leży samoorganizacja zespołów, daleko posunięta autonomia decyzyjna i samodzielność pracowników. I rzeczywiście, im więcej samoorganizacji tym lepsze rezultaty. Z drugiej strony, wpisany w Agile proces refleksji i poprawy, aby działał dobrze, potrzebuję odpowiedniego paliwa w postaci feedbacku i rad od kadry zarządzającej i biznesu. Sposób podawania tego paliwa, egzekwowania rezultatów i wspierania zmian ma ogromny wpływ na rozwój zespołów i sukces projektów. Prezentacja na kilku przykładach z mojej pracy w Fandomie pokaże jak to robić dobrze i źle, zapraszając do dyskusji o praktycznych aspektach zarządzania zespołami i projektami w Agile.

Łukasz Garczewski Łukasz Garczewski, Director of Engineering, Fandom
16.00–16.30

Gdzie się podziały moje pieniądze? Inne spojrzenie na wartość i koszt tworzenia oprogramowania.

Szanowni zarządzający, jak sądzicie: ile procent z tego co wydajecie na tworzenie oprogramowania rzeczywiście zarabia pieniądze? Oszacujcie to sobie w głowie i zapraszam na eksperyment, w którym wykorzystamy wasze dane do obliczeń, a gdzieniegdzie założymy średnią z badań statystycznych. Jak myślicie: czy firmy wykorzystują mniej niż 10%, około 20%, czy więcej niż 40%? A co zostaje? Marnotrawstwo. Część z tego jest niezbędna, ale dużo da się wyeliminować. Analogię można znaleźć w budowie – rusztowania są marnotrawstwem – niezbędnym, ale jednak nie jest to budynek za który dostaje się pieniądze. W przypadku oprogramowania nie jest to takie proste. Testowanie jest marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Backlog jest marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Diagramy UML są marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

Kate Terlecka Kate Terlecka, Założyciel, Agile Coach, Brass Willow
16.30–17.00

Współpraca w zespołach rozroszonych - teoria a praktyczne doświadczenia w budowaniu współpracy wysokiej jakości.

Najlepszym i najbardziej satysfakcjonującym elementem w pracy w metodykach Agile jest obserwowanie, jak zespoły stają się dojrzałe, a ich praca zaczyna przynosić mierzalne korzyści organizacji. Przez lata uczyliśmy się, w jaki sposób skutecznie wychowywać kolejne pokolenia zespołów i jak skutecznie zaszczepiać w nich bakcyla Agile. Obecnie, po wielu projektach stacjonarnych, stoimy przed kolejnym wyzwaniem – budowania zespołów w mieszanych modelach onsite / off-shore / near-shore.

Dzisiaj skupimy się na wyjaśnieniu, w jaki sposób budować, wspierać i wychować zespoły, które pracują w wielu lokalizacjach, strefach czasowych, kulturach. W oparciu o prawdziwe przykłady, zarówno pomyłki jak i małe zwycięstwa, opowiemy, jak skutecznie wdrożyć w nich Agile, jak utrzymywać wysoką efektywność i poziom motywacji oraz zadowolenia z pracy u członków zespołów zdalnych.

Michał Wojnarowski Michał Wojnarowski, Menedżer, Dział Transformacji IT w Grupie Rynków Finansowych, EY Polska
17.00–17.10

Podsumowanie konferencji.

17.10–18.00

Poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Tak wyglądały dotychczasowe edycje Agile w biznesie

Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztaty, 26 września 2017, g. 9.00-17.00


CAŁODNIOWY WARSZTAT: Dlaczego naprawdę potrzebujemy przyrostowego rozwoju produktu?


Prowadzący: Jakub Szczepanik, Wicedyrektor ds. Optymalizacji Procesów IT, mBank

Koszt dla uczestników konferencji Agile w biznesie
399zł netto

 


CAŁODNIOWY WARSZTAT: Jak dostosować organizację do bycia „Agile”? Czynniki sukcesu transformacji.


Prowadząca: Ludmiła Pisiewicz, Agile and Business Coach, Consultant, Trainer, Project Factory 2.0

Koszt dla uczestników konferencji Agile w biznesie
399zł netto

Lokalizacja

CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR
Chłodna 51, Warszawa, 32. piętro

Zapraszamy Państwa do nowego miejsca na mapie warszawskich sal konferencyjnych, z wysokim standardem i pięknym widokiem na panoramę miasta.

Dojazd komunikacją miejską:

  • metro Rondo Daszyńskiego + 10 minut pieszo
  • tramwaj przystanek Muzeum Powskania Warszawskiego

Parking w okolicy:

  • parking naziemny na terenie budynku - płatny 4 zł/h - wjazd od ul. Chłodnej (drugi szlaban licząc od  ul. Towarowej). Opłaty dokonuje się w recepcji na 32. piętrze.
  • strefa miejskiego parkowania - koszt w zależności od ilości godzin - średnio około 3,50 zł /h
  • parking prywatny po drugiej stronie ul. Chłodnej - koszt to 20 zł za dzień


Organizator

Partner wspierający

Patroni

Główny patron medialny

Patroni medialni

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:Aleksandra Zygarska
Tel. 662 287 872
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]