Jak dostosować organizację do bycia "Agile"? Czynniki sukcesu transformacji.

Jeszcze kilka lat temu głównymi, jeśli nie jedynymi, czynnikami wyboru produktu była jego cena i jakość. Nadal są to istotne kryteria, ale pojawiły się nowe możliwości, które zmieniły wymagania klienta. Coraz istotniejsza staje się innowacja, dotarcie z produktem przed konkurencją, wykorzystanie możliwości cyfryzacji. Powstaje nowa konkurencja oparta na komunikacji i relacji z klientem oraz precyzyjnie dopasowanej do niego ofercie. Odpowiedzią stał się agile. Agile rozumiany, nie tylko jako zbiór określonych reguł według których należy postępować, jako iteracyjność, lepsze zarządzanie ryzykiem i problemem, ale przede wszystkim – agile jako kultura i stan umysłu. 

CEL WARSZTATÓW: 

Warsztaty będą holistycznym spojrzeniem na wymagania firm w kontrze do ich uwarunkowań i możliwości bycia zwinnym. Formuła sesji pozwoli na wypracowanie przez uczestników pytań i odpowiedzi, które wskażą zarówno mocne strony zwinności ich organizacji, ale też te wymagające poprawy. Szereg przykładów – transformacja LEAN Agile w ING, która należała do największych w Polsce, inne realizowane przez prowadzącą diagnozy i wytyczanie działań agile'owych oraz własne doświadczenia uczestników będą inspiracją do dostosowania agile do faktycznych realiów firm. Wykorzystanie modelu BIG PICTURE organizacji LEAN & AGILE oraz wykorzystanie AGILE Coaching  umożliwi uczestnikom nabycie inspiracji oraz narzędzi do wypracowywania najlepszych rozwiązań dla organizacji w trakcie warsztatu oraz długo po powrocie do firmy.

KLUCZOWE KORZYŚCI UDZIAŁU W WARSZTATACH:

 • Zrozumienie potrzeby zwinności w organizacji i próba oceny „potencjału” bycia zwinnym, ocena mocnych stron i wymagających poprawy tzw. Agile Readiness.
 • Zrozumienie potrzeby zwinności w organizacji, zdefiniowanie ograniczeń i ryzyk związanych z wdrożeniem agile. 
 • Poznanie technik i rozwiązań wspierających zwinność i kreatywność w organizacji. 
 • Doskonalenie umiejętności wyboru odpowiednich narzędzi i technik w szybkozmiennych potrzebach rynku i klienta.
 • Wypracowanie umiejętności holistycznego podejścia do zwinności w firmie i wypracowywania najlepszych rozwiązań.

PROGRAM WARSZTATÓW:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9.00 – 11.00 Poziom „Why”
 • Agile – zwinne podejście do biznesu, jako odpowiedź na szybkie zmiany na rynku.
 • Priorytety – sztuka wyboru najważniejszych celów firmy.
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 13.00 Poziom „How”
 • Agile – zwinne podejście do biznesu, jako odpowiedź na szybkie zmiany na rynku
 • Innowacje i zmiany – jak utrzymać klienta w zmieniającym się środowisku
 • Agile Best Practices oraz znane ryzyka – wykorzystanie praktycznego doświadczenia
13.00 – 14.00 Przerwa na lunch
14.00 – 15.00 Poziom „What”
 • Wizja i realizacja produktu w szybkozmiennym otoczeniu – rozwiązania
 • Wartość biznesowa – w ujęciu Agile
 • Model: Big Picture organizacji LEAN & AGILE.
15.00 – 15.30 Przerwa na kawę
15.30 – 17.00 Agile Coaching
 • Cele, ocena, zasoby – wypracowanie listy działań
 • Gotowość organizacji do zwinnego zarządzania – plan działania
17.00 Zakończenie warsztatów

Warsztaty będą miały formułę zarówno indywidualnych ćwiczeń, podczas których każdy z uczestników spróbuje dopasować rozwiązania do realiów swojej organizacji, jak i pracy grupowej, podczas której będzie praca nad wspólnym problemem.

Ludmiła Pisiewicz

Agile and Business Coach, Consultant, Trainer, ‎Project Factory 2.0

Ma duże doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami wdrożeniowymi oraz zarządzaniu departamentami rozwoju oprogramowania. Posiada certyfikat Project Management Professional PMP. Dyplom MBA. Absolwentka The Art and Science of Coaching Wszechnicy UJ. Zarządzała wdrożeniem wielu złożonych projektów biznesowo – technologicznych. Jako Project Manager i Dyrektor Zarządzający przeprowadziła transformację LEAN Agile w ING, która należała do największych w Polsce. Prelegent ekspert wielu biznesowych konferencji oraz wykładów na uczelniach. Zajmuje się coachingiem biznesowym, wdrożeniami, szkoleniami i konsultingiem. Podstawą oferty szkoleniowo-doradczej jest kompleksowe i praktyczne podejście do zmiany, komunikacji i zarządzania w kontekście konkretnej wartości biznesowej.

Koszt udziału:

 • dla uczestników konferencji Agile w biznesie - 399zł netto
 • dla osób, które nie uczestniczą w konferencji Agile w biznesie - 999zł netto

Maksymalna liczba uczestników:
30