Rozwiązania do zarządzania umowami leasingowymi MSSF16

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem o rozwiązaniach dla MSSF16 - dostosuj zarządzanie leasingiem do standardów sprawozdawczości i zobacz jak łatwo możesz rozliczać umowy zarządzania leasingiem.

Z nagrania dowiesz się m.in. jak:

- rozliczać umowy leasingu w łatwy i szybki sposób dzięki narzędziu ILA16

- prowadzić modelowanie scenariuszy „co, jeśli” i dzięki temu optymalizować warunki umów leasingowych w firmie

- wspomagać proces budżetowania kosztów i dokładnie śledzić koszty związane z umowami leasingu

Usprawniając procesy zarządzania umowami leasingu w swojej firmie, oszczędzasz czas i usprawniasz pracę działu finansowego i księgowego. Wybierz gotową i sprawdzoną aplikację zgodną z MSSF16, a dzięki automatyzacji procesu, zrezygnujesz z manualnej obsługi opartej o arkusze kalkulacyjne!

Rozwiązanie ILA16 zostało zaprojektowane z uwzględnieniem określonych zasad obliczania prawidłowej wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązań leasingowych, w tym przyszłych płatności, kosztów odsetek i amortyzacji przez cały okres obowiązywania umowy. Kontrakt można łatwo utworzyć, importując go z systemu źródłowego lub wprowadzając go ręcznie. Intuicyjny trzyetapowy proces rozpoczyna się w portalu MSSF16. Korzystaj z gotowych ram opartych na kwalifikatorach MSSF16, przeprowadzaj wielowymiarowe analizy i modelowanie scenariuszy “co, jeśli” w celu określenia wpływu różnych opcji leasingu na bilans.

ILA16 to gotowe, „pudełkowe” rozwiązanie, oparte na silniku IBM, służące do zarządzania i księgowania leasingu.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Obejrzyj materiał