Fortinet 2021 State of Operational Technology and Cybersecurity Report

Rozwiązania technik operacyjnych (Operational Technology, OT) to cyfrowy fundament umożliwiający funkcjonowanie na całym świecie fabryk, zakładów produkcji i przesyłu energii, sieci transportowych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Aby zwiększyć wydajność operacyjną i rentowność, wiele firmy korzystających z infrastruktury OT, a szczególnie z nadzorczych systemów kontroli i pozyskiwania danych (SCADA), integruje ją z sieciami informatycznymi w celu analizy zebranych danych, wcześniej przechowywanych wyłącznie w odizolowanym środowisku. Jednak integracja sieci OT i IT, oprócz zapewnionej sprawności i wydajności, wiąże się także z podwyższonym ryzykiem wobec cyberbezpieczeństwa.

Aby poznać rodzaje zagrożeń, na jakie narażone są firmy stosujące techniki operacyjne, oraz dowiedzieć się, w jaki sposób ich administratorzy mogą temu zjawisku przeciwdziałać, firma Fortinet przeprowadziła badanie wśród menedżerów w przedsiębiorstwach z różnych branż (produkcja, dostawcy energii i innych usług komunalnych, ochrona zdrowia, transport).

Wyniki zostały zebrane w raporcie Fortinet 2021 State of Operational Technology and Cybersecurity Report. Wskazano w nim obszary, w których techniki operacyjne są najbardziej narażone na ataki, rodzaje cyfrowych zagrożeń, z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa, stosowane obecnie taktyki ochronne oraz dziedziny, w których procedury cyberbezpieczeństwa wymagają poprawy.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do materiałów, podaj swój adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma Fortinet, Inc.. Whitepaper ten skierowany jest do specjalistów ds. technologii z firm działających w wybranych branżach.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.

Pobierz materiał